Medior / Senior inkoopadviseur

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
09-02-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
306
Status
Gesloten
Referentie
IGB58375825

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een medior / senior inkoopadviseur met ervaring met diverse vormen van complexe (Europese) aanbestedingen binnen de overheid.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provinciale overheid.

Eind 2018 loopt de huidige concessie voor openbaar vervoer af voor het gebied Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (hierna DAV). Deze concessie is momenteel voor een periode van 12 jaar verleend aan vervoerbedrijf Arriva. De provincie Zuid-Holland is de concessieverlener. Op dit moment treft de provincie de eerste voorbereidingen voor de uiteindelijke aanbesteding van het vervoer in de nieuwe concessieperiode.

Het concessiegebied kent de nodige variëteit: het westelijk deel wordt gevormd door de Drechtsteden, een sterk verstedelijkt gebied met ongeveer een kwart miljoen inwoners. Het overige deel is hoofdzakelijk landelijk van karakter, met Gorinchem als tweede stedelijke kern van het concessiegebied, met ongeveer 35.000 inwoners. De Merwedelingelijn (MLL) is de “ruggegraat” van het huidige OV-systeem, en verbindt onder andere Gorinchem en Leerdam met Dordrecht en Geldermalsen. De MLL heeft door de verdubbeling van de frequentie naar een kwartiersdienst de afgelopen jaren een snelle reizigersgroei gekend. Ongeveer de helft van het vervoer in de huidige concessie heeft betrekking op de MLL. De “bulk” van het busnet verbindt het DAV-gebied met Rotterdam en Utrecht: snelle en hoogfrequente buslijnen met een hoog gebruik.

Ongeveer 10% van het busvervoer in de huidige concessie wordt aangeboden in het landelijk gebied, terwijl hier slechts 1% van de reizigerskilometers wordt gegenereerd. Het landelijk gebied kent een sterke maatschappelijke organisatiegraad: het gebied kent 6 buurtbusverenigingen die een derde van het OV in het landelijk gebied voor rekening nemen.

De Provincie onderscheidt in de voorbereiding van de aanbesteding grofweg een drietal fasen die hieronder zijn weergegeven:

 • Beleidsvorming, uitmondend in een beleidskader dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld vlak ná de zomervakantie van 2016.

 • Operationalisatie, waarbij de randvoorwaarden van het beleidskader worden vertaald in een Programma van Eisen voor de aanbesteding.

 • Inkoop, de fase in de loop van 2017 welke de inschrijvingsfase en vervolgens ook de gunning omvat voor de volgende periode.

De middels deze uitvraag aan te verwerven adviesdiensten zullen met name betrekking hebben op de fasen operationalisering en de fase inkoop, echter er zal ook inbreng worden verwacht in de fase beleidsvorming ten aanzien van aspecten die specifiek raken aan inkoopstrategie, zoals bijvoorbeeld op het vlak van innovatieve aanbestedingsvormen (bijvoorbeeld concurrentiegerichte dialoog).

De door de adviseurs uit te voeren werkzaamheden omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend inkoopondersteuning openbare europese aanbesteding OV concessiegebied Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

De opdrachtgever zoekt een geoffreerd team van een zeer ervaren senior inkoopadviseur, ondersteund door een medior inkoopadviseur.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U verricht inhoudelijke en redactionele werkzaamheden bij de totstandkoming van het beleidskader, de Nota van Uitgangspunten, het concept PvE, het definitief PvE, en het bestek alsmede de bijbehorende Nota’s van Inlichtingen.

 • U bent inzetbaar voor het opstellen van agenda’s en verzorgen van verslaglegging van projectbijeenkomsten in de diverse fases van het proces, alsmede voor het organiseren en begeleiden van een marktconsultatie.

 • U zorgt voor de begeleiding en verslaglegging van de beoordelingsessies voor de uitgebrachte biedingen.

 • U biedt inhoudelijk en procesmatig advies aan het projectteam gedurende het gehele proces, waarbij kan worden teruggegrepen op uitgebreide eerdere ervaringen met het begeleiden van soortgelijke Europese openbare tenderprocessen bij decentrale opdrachtgevers voor openbaar in Nederland, alsmede op ervaring met diverse vormen van complexe (Europese) aanbestedingen buiten de mobiliteitssector.

Met nadruk wordt gesteld dat vervoerkundige aspecten géén deel uitmaken van deze uitvraag. Vervoerkundig advies wordt separaat uitgevraagd door de Provincie.

Eisen

 • U hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en 5 jaar ervaring met bovengenoemde werkzaamheden.

 • U hebt ervaring met het begeleiden van Europese openbare tenderprocessen bij decentrale opdrachtgevers voor openbaar in Nederland,.

 • U hebt ervaring met diverse vormen van complexe (Europese) aanbestedingen buiten de mobiliteitssector.

 • U hebt ervaring met het verrichten van inhoudelijke en redactionele werkzaamheden bij de totstandkoming van het beleidskader, de Nota van Uitgangspunten, het concept PvE, het definitief PvE, en het bestek alsmede de bijbehorende Nota’s van Inlichtingen.

 • U hebt ervaring met het organiseren en begeleiden van een marktconsultatie.

 • U hebt ervaring met de begeleiding en verslaglegging van de beoordelingsessies voor uitgebrachte biedingen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Den Haag

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 8 uur (senior) of 16 uur (medior) per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2018. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 9 februari aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten