Coördinator grondzaken

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
10-02-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
597
Status
Gesloten
Referentie
IGB58516171

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een coördinator grondzaken met ervaring bij dijkversterkingsprojecten bij een waterschap, gemeente en/of provincie.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap. Het waterschap verbetert de primaire waterkeringen in het noordelijke Maasdal zodat deze voldoen aan de wettelijke norm. Hiervoor heeft het waterschap een programmaorganisatie opgezet om te komen tot realisatie van de dijkversterkingsprojecten binnen haar beheersgebied. Op programmaniveau worden diverse projecten in de verkenning, planvorming en realisatie aangestuurd door een kernteam bestaande uit projectleiders gebaseerd op het IPM-model.

U bent werkzaam voor diverse dijkversterkingsprojecten. Het gaat om dijkversterkingsprojecten zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van de benodigde grond en ruimte binnen de daarvoor vastgestelde randvoorwaarden.

 • U bent het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager en de omgevingsmanager voor wat betreft grondzaken.

 • U stuurt de grondverwervers aan, bewaakt het aankoopproces en de voortgang en rapporteert daarover aan de omgevingsmanager.

 • U stuurt aan en coördineert grondverwerving door interne en externe deskundigen en rentmeesters / grondverwervers.

 • U stelt grondaankoopplannen op.

 • U legt financiële verantwoording af over de grondverwerving.

 • U levert een bijdrage aan de totstandkoming van bestuursrapportages, uitvoeringsplannen, beleidsbegroting en beleidsnota's.

 • U adviseert en ondersteunt de projectmanager en/of omgevingsmanager over grondzaken, schaderegelingen en verwervingskredieten.

 • U draagt zorg voor actuele informatie in de relevante applicaties.

 • U inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen en beoordeelt het belang ervan voor de organisatie.

 • U stelt notities, rapportages, beleidsnota's en -adviezen op.

 • U neemt deel aan in- en externe overleg over de ontwikkeling en afstemming van beleid.

 • U levert een bijdrage aan de beleidsevaluatie en adviseert over bijstelling van het beleid.

 • U toetst aan de hand van kengetallen de beleidsuitvoering en doet voorstellen voor bijstelling.

 • U levert kerngegevens voor de budgetbewaking, begroting en meerjarenraming, stelt toelichtingen op  voor de begroting en levert een bijdrage aan managementrapportages.

 • U neemt beslissingen bij het verwerven van gronden en vestigen van zakelijke rechten, bij de beleidsadvisering en beleidsuitvoering van het grondverwervingsbeleid waarbij eigendommenbeleid, relevante wet- en regelgeving, het beleidsplan van het waterschap,  jaarplanning, procedures en richtlijnen het kader vormen.

 • U legt verantwoording af over de kwaliteit van het verwerven van gronden en vestigen van zakelijke rechten, over de beleidsadvisering en beleidsuitvoering van het grondverwervingsbeleid.

 • U hebt contact met de omgevingsmanager over specifieke ontwikkelingen op het beleidsterrein om informatie te verstrekken en te adviseren.

 • U hebt contact met de omgevingsmanager en projectleiders over de voortgang en planning van de  grondverwerving van de diverse projecten om af te stemmen.

 • U hebt contact met de grondverwervers over de voortgang en planning van de grondverwerving.

 • U hebt interne en externe overlegverbanden (gemeenten, waterschappen, provincie et cetera) over het vakgebied om te overleggen.

 • U hebt contacten met externe partijen over overeenkomsten, taxeren onroerende goederen et cetera ten behoeve van grondverwerving en inkomens- en schadeberekeningen om af te stemmen en te onderhandelen.

 • U hebt contact met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te verstrekken.

 • U hebt contact met de interne organisatie over het beheer van waterkeringen beheeraspecten en om deze toe te lichten.

Eisen

 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als coördinator / leidinggevende van grondverwervers op onteigeningsbasis bij een provincie of gemeente of waterschap opgedaan.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring met het coördineren van de grondverwerving en onteigening binnen een project.

 • U hebt aantoonbare werkervaring als coördinator grondverwerving bij een provincie, gemeente, waterschap en/of dijkversterkingsproject.

 • U hebt meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van grondaankoopplannen.

 • U hebt ruime ervaring met het coördineren van de grondverwerving en onteigening in complexe projecten, bij voorkeur op het gebied van dijkversterking.

 • U hebt ruime ervaring met het aansturen van grondverwervers.

 • U hebt kennis van het beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.

 • U hebt kennis van grondverwerving en het vestigen van zakelijke rechten.

 • U hebt kennis van aan- en verkoopprocedures.

 • U hebt kennis van taxaties van onroerende zaken dan wel grondzaken.

 • U hebt kennis van en ervaring met planschades en bestuurscompensatie.

 • U hebt inzicht in financieel economisch beheer en kwaliteitsborging.

 • U hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.

 • U hebt inzicht in het eigendommenbeleid.

 • U bent vaardig in het analyseren van (beleid)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnota's en adviezen en rapporten.

 • U bent vaardig in het inschatten van de politieke en bestuurlijke regionale verhoudingen en de haalbaarheid van adviezen.

 • U bent vaardig in het adviseren.

 • U bent communicatief vaardig en in het bijzonder goed in netwerken en onderhandelingsvaardigheden.

 • U bent per direct beschikbaar.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Venlo

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 12 februari aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten