Strategisch Adviseur Roadmaps

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
15-02-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
782
Status
Gesloten
Referentie
20118583

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118583 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Roadmaps.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben behoefte aan een Roadmap die ze kunnen gebruiken voor de eigen informatie/ICT planning. Een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 is het project ‘Verkenning collectivisering niet onderscheidende ICT’. Binnen dit project wordt gekeken hoe gemeenten over de lijn van gemeentelijke samenwerkingsverbanden meer kunnen samenwerken. Ook hiervoor is een roadmap nodig waarin wordt uitgewerkt op welke wijze samenwerking tussen gemeenten via samenwerkingsverbanden de komende jaren vormgegeven kan worden. In deze rol werk je samen met een collega die een meer technische meerjarige roadmap uitwerkt voor datacenters, faciliteiten en communicatie-infrastructuur die aansluit op de behoeften van gemeenten en bestaande gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Je legt de verbinding tussen de meer technische en organisatorische kant van samenwerken door gemeenten.

Doel van de functie

Als strategisch adviseur ben je inzetbaar binnen de Digitale Agenda 2020 en meer specifiek binnen het project Verkenning collectivisering niet-onderscheidende ICT. Je voert deze functie uit met een hoge mate van zelfstandigheid en verwacht wordt dat je op senior strategisch niveau kunt opereren en met alle niveaus van stakeholders kunt schakelen. Je adviseert aan en ondersteunt de projectleider in het bereiken van de beoogde resultaten. Voor deze functie gaat het om:

 1. Opzetten van een meerjarige overkoepelende gemeentelijke Roadmap voor Digitale Agenda 2020, inclusief andere grote ontwikkelingen op het vlak van dienstverlening, procesverbetering en nieuwe wet- en regelgeving;

 2. Maken van een plan van aanpak voor het uitvoeren van de eerste stappen uit de Roadmap voor Digitale Agenda 2020;

 3. Opzetten van een meerjarige Roadmap voor het project Verkenning collectivisering nietonderscheidende ICT gericht op de organisatorische kant van gemeentelijke samenwerking, inclusief afstemming met stakeholders;

 4. Maken van een plan van aanpak voor het uitvoeren van de eerste stappen uit de Roadmap voor het project Verkenning collectivisering niet-onderscheidende ICT;

 5. Het opzetten van een product/dienstenmodel op het vlak van niet-onderscheidende ICT waarmee gemeenten flexibel kunnen toe- en uittreden;

 6. Afstemming met stakeholders zoals, gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeentelijke koepels, waaronder de VGS, IMG100.000+ en de VIAG;

 7. Opzetten en borgen van de systematiek voor het maken van Roadmaps binnen de organisatie KING en binnen het project Digitale Agenda 2020;

 8. Leggen van verbindingen met andere projecten, ontwikkelingen en betrokken partijen waaronder gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, koepelorganisaties en Rijksdepartementen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Verantwoordelijk voor de uitwerking van de organisatorische roadmaps, waaronder die voor het project Verkenning collectivisering niet-onderscheidende ICT;

 • Verantwoordelijk voor advisering (expertniveau) voor de opzet en borging van de systematiek binnen KING;

 • Inhoudelijke klankbord en adviseur over roadmaps op strategisch en tactisch gebied;

 • Creëren van draagvlak onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk stappen te zetten;

 • Verbinden van de roadmaps met het KING producten/dienstenportfolio (GEMMA, standaardisatie, leveranciersmanagement, markttransparantie, compliance, keteninformatisering, collectivisering) en het informatiebeleid van VNG;

 • Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Autoriteit op het gebied van roadmaps binnen de eOverheid met diepgaande inhoudelijke kennis en meerjarige ervaring in het opzetten en uitwerken van roadmaps binnen het publieke domein;

 • Actuele kennis en ervaring ten aanzien van interne en externe grote ontwikkelingen en trends binnen het gemeentelijk domein;

 • Kennis en ervaring van succesfactoren van gemeentelijke ICT samenwerkingsverbanden;

 • Kennis en ervaring rond het meekrijgen van organisaties om realisatie mogelijk te maken;

 • Aantoonbare kennis en ervaring in het managen en oplossen van standaardisatie, ketensamenwerking en collectiviseringvraagstukken binnen het gemeentelijke domein;

 • Ruime kennis van de gemeentelijke (keten)partijen, koepels en de gemeentelijke ICT-markt;

 • Analyse- en adviesvaardigheden op senior niveau – mondeling en schriftelijk;

 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen;

 • Omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;

 • Ervaring in het omzetten van complexe verandervraagstukken naar (realistische) projecten/programma’s.

Houdingaspecten

 • Klantgericht

 • Kwaliteitgericht

 • Resultaatgericht

 • Samenwerkingsgericht

 • Analytisch vermogen

 • Anticiperend vermogen

 • Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

tot 31-12-2016

Inzet

32 uur per week

Tarief

geen indicatie

Sluitingsdatum

25-02-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

3 maart tussen 13.00-16.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten