3 Senior Pojectondersteuners ICT / IM Landelijke Politie

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
18-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
791
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

  • WTS Detachering 27 opdrachten
  • Yacht bv 30 opdrachten
  • KPN Consulting 241 opdrachten
  • Novaccent 21 opdrachten

Omschrijving

Senior Pojectondersteuner 3 fte Inhuurdesk Politie (IV- organisatie)

Standplaats: Odijk

Startdatum

18-04-2016

Einddatum

30-09-2016

Optie tot verlenging: ja, in overleg

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector PPI bestaat uit de teams: Project-, Programma- en Interim management, Projectondersteuners, Project en Programma Office en het Projectenbureau. De sector levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de Nationale politie. Deze programma's en projecten richten zich op de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten/diensten.

Doelstelling

Ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten.

Verantwoordelijkheden

De projectondersteuners zijn in een ondersteunende rol mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en dragen mede zorg voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken

•Assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
•Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren;
•De programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
•Periodieke programma/ projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken;
•Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;
•Voorbereiden en notuleren programma-projectvergaderingen en het maken van verslagen en besluitenlijsten;
•Methodische ondersteuning geven voor Prince 2 aan programma- en projectmanagers;
•Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma's;
•Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma's;
•Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma's;
•Overige administratieve werkzaamheden.

Leidinggevende taken

nvt

Contacten

De projectondersteuners hebben contacten met de projectmanager, projectmedewerkers, medewerkers van andere lijnafdelingen, leveranciers van hard-/software, leveranciers van diensten.

Inzet in de lijn of project

Inzet in de projectorganisatie.

Opleiding

•Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding is een eis.
•Behaalde Prince2 foundation of practioner is een wens,
•IPMA is een wens.

Werkervaring

•In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectondersteuner binnen een ICT of IM gestuurde omgeving is een eis.
•In de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Principal Toolbox is een eis
•In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken Prince2, IPMA, P3O, CAPM, MSP, PMP is een wens.
•In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met projectadministratie, project financiën en rapportages is een wens.
•In de afgelopen 5 jaar ervaring als projectondersteuner binnen de Politie organisatie is een wens.

Competenties

Kerncompetenties

•Organiseren
•Analyseren
•Samenwerken
•Communicatief vaardig
•Nauwkeurig

Intake gesprekken

De intakes zullen plaatsvinden in de 2e week maart 2016. Houdt hier alvast rekening mee in de agenda. Het is niet mogelijk om het gesprek op een andere dag te laten plaatsvinden.

Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

CV

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk Politie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's

Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring

De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van de voorlopige gunning een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen aanleveren.

Tarieven

Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de politie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn.

Screening

De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Reageren kan t/m 25-02 a.s. voorzien van cv in pdf. uurtarief ex BTW

Houd svp rekening met een uitgebreide sollicitatieprocedure waarin bij voorbaat al gevraagd wordt om kopie diploma, ID, referenties, motivatie e.d.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten