Tactisch Inkoper ICT Landelijke Politie

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
18-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Nieuwegein
Reacties
0
Bekeken
26
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • Novaccent 23 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Tactisch Inkoper ICT Inhuurdesk Politie (Dienst FM)

Functienaam

Tactisch Inkoper ICT

Standplaats

Nieuwegein

Startdatum

01-06-2016

Einddatum

31-05-2017

Optie tot verlenging

Ja, met 12 maanden

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

De tactisch inkoper levert een aantoonbare bijdrage aan het terugdringen van de onrechtmatigheid op de categorie ICT binnen de sector Inkoopmanagement. Dit doet hij/zij door onder meer het tijdig initiëren, begeleiden en uitvoeren van nationale én Europese aanbestedingstrajecten alsmede door een succesvolle afronding hiervan ten behoeve van de stakeholders in de categorie ICT.

Doelstelling

1: De tactisch inkoper heeft op 31-12-2016 minimaal twee (Europese) aanbestedingen voor de politieorganisatie gepubliceerd op www.TenderNed.nl

2: De tactisch inkoper heeft op 31-12-2016 minstens 3 minicompetities uitgevoerd voor klanten.

Verantwoordelijkheden

De tactisch inkoper is verantwoordelijk voor de tijdige initiatie, begeleiding, uitvoering én succesvolle afronding van nationale en Europese aanbestedingstrajecten ten behoeve van de stakeholders in de categorie ICT.

Vakmatige taken

•Initieert, bereidt voor én voert in samenspraak met de producten- en servicelijnmanager marktverkenningsgesprekken met (potentiële) leveranciers ten behoeve van nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten, voert marktanalyses en marktconsultaties uit.
•Propageert het Inkoopbeleid van de politieorganisatie en handelt dienovereenkomstig.
•Is geëquipeerd om zelfstandig te werken met het geautomatiseerde informatiesysteem Commerce-Hub.
•Stelt zelfstandig aanbestedingsdocumenten op die kwalitatief aan de maat zijn en verdedigt deze bij respectievelijk de producten- en servicelijnmanager, de opdrachtgever/stakeholder, de aanbestedingsjurist, de toetser en de strategisch inkoper. Denk hierbij aan de navolgende stukken: marktanalyse, marktconsultaties, aanbestedingsstrategie, uitnodiging tot aanmelding (niet-openbare aanbestedingsprocedure), uitnodiging tot inschrijving, tariefbladen, (raam)overeenkomsten, Nota’s van Inlichtingen, selectie- en gunningsadviezen en afwijzings- en gunningsbrieven.
•Bereidt afwijzingsgesprekken met leveranciers voor en voert deze met een collega.
•Brengt allerhande inkoopadviezen uit over het rechtmatig verwerven van prukten en diensten.

Intern: dienstenmanagers, producten- en servicelijnmanagers, architecten, collega-inkopers, stakeholders/opdrachtgevers

Extern: leveranciers en evt. andere aanbestedende diensten en categoriemanager ICT Rijk.

Opleiding

Afgeronde hbo-opleiding is een wens.
Nevi 1 en Nevi 2 tactisch en strategisch (of gelijkwaardig) is een wens.

Werkervaring

In de jaren 2010 tot en met 2015 heeft de inkoper minstens drie jaren ervaring opgedaan met de initiatie, begeleiding, uitvoering én afronding van nationale én Europese aanbestedingen in de categorie ICT.

Minimaal één succesvol afgeronde ICT-aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP).

Competenties

 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk)

 • Proactiviteit

 • Resultaatgerichtheid

 • Assertiviteit

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

Planning / Afspraken

Intake gesprekken

De intakegesprekken vinden plaats op woensdag 9 maart tussen 9:00 uur en 13:00 uur. Gelieve hiermee rekening te houden.

Aanvullende Informatie

Nadrukkelijk verzoeken wij u telefonisch geen contact op te nemen met de politie om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen betreffende deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de Inhuurdesk Politie (www.inhuurdeskpolitie.nl) worden voorgelegd. Alle leveranciers worden vervolgens door middel van de nota van inlichtingen, 1 a 2 dagen na sluiting van de vragenperiode, in de webapplicatie op de hoogte gesteld van de antwoorden op deze vragen.

CV

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk Politie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's

Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring

De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven

Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de politie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Tijdens het intakegesprek zal onder ander worden getoetst

 • gevraagde competenties

 • denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau

 • gevraagde werkervaring

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) voor 36 uur per week. De opdrachtduur bedraagt 1 jaar.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek, deze duurt 10-12 weken. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring

Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft.

Inhoudelijke CV eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template Algemeen 1.2.doc

Vul het Template Referentie competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven competenties in de aanvraag te weten:

 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk)

 • Proactiviteit

 • Resultaatgerichtheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Circa 5 jaren ervaring als inkoper waarvan 3 jaren in de categorie ICT met de initiatie, begeleiding, uitvoering én afronding van nationale en/of Europese aanbestedingen. Dit moet duidelijk blijken in het CV van de kandidaat. Geef duidelijk aan welke aanbestedingstrajecten de kandidaat zelfstandig heeft begeleid.

Inhoudelijke CV wensen

Het is een wens als de kandidaat als Inkoper ervaring heeft opgedaan met de initiatie, begeleiding, uitvoering én afronding van minimaal drie succesvolle nationale en/of Europese aanbestedingen in de categorie ICT.

Geef expliciet aan hoeveel en welke nationale en/of Europese aanbestedingen er in de categorie ICT succesvol zijn afgerond door de kandidaat.

Minimaal één succesvol afgeronde ICT-aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP). Dit moet duidelijk blijken in het CV van de kandidaat.

Minimaal een afgeronde erkende, geaccrediteerde HBO opleiding. Er dient een duidelijk leesbaar afschrift van het diploma te worden bijgevoegd.

NEVI 1 diploma of gelijkwaardig. Er dient een duidelijk leesbaar afschrift van het diploma te worden bijgevoegd.

NEVI 2 Tactisch of gelijkwaardige afgeronde opleiding tactische inkoop. Er dient een duidelijk leesbaar afschrift van het diploma te worden bijgevoegd.

NEVI 2 Strategisch of gelijkwaardige afgeronde opleiding strategische inkoop. Er dient een duidelijk leesbaar afschrift van het diploma te worden bijgevoegd.

Geldende voorwaarden

 • Algemene gebruikersvoorwaarden applicatie Inhuurdesk Politie versie 2.0.pdf

 • ARVODI-2014.pdf

 • geheimhoudingsverklaring april 2014.pdf

 • Template Inleenopdracht.pdf

 • Voorwaarden inzake inhuur derden versie 1.0.pdf

Sluiting publicatie

24-02-2016 18:00

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten