Senior medewerker PMO

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
18-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
503
Status
Gesloten
Referentie
RA20160218-96068

Afrondingstoelichting

Beste Freelancer,

Via diverse kanalen hebben we veel kandidaten aangeboden gekregen. Inmiddels hebben wij een selectie gemaakt.

Met alle kandidaten die we gaan aanbieden hebben we contact gehad. Behoor je niet tot deze groep, dan is de reden hiervoor dat andere kandidaten (nog) beter aansloten op de aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Casper Schipper
Hinttech


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een Senior medewerker PMO met gedegen kennis van systeemontwikkeling.

Inzet

Locatie werkzaamheden

Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

Z.s.m.

Verwachte einddatum

31 december 2016 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract

Aantal uren inzet per week

40 uur (36 uur bespreekbaar)

Reageren uiterlijk: Dinsdag 23 februari voor 10.00 uur

Evt. selectiegesprekken vinden plaats vanaf 29 februari

Context

Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project “Ontwerp en Realisatie” (O&R) met onder andere een Architectuur & Ontwerp team waar de basis wordt gelegd voor de verdere uitwerking door een aantal bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen als ook dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie & Test team en een klein PMO team.

 1. Het project “Acceptatie, Implementatie en Communicatie” (AI&C) voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Binnen het project O&R is men op zoek naar een senior medewerker PMO met gedegen kennis van systeemontwikkeling. Het betreft een combinatie van een senior PMO medewerker en een medewerker die ondersteunt en adviseert in het proces van het ICT voortbrengingsproces (systeemontwikkeling).

De medewerker maakt onderdeel uit van het PMO team en ondersteunt en faciliteert de projectleider en de teamleads bij de uitvoering en beheersing van het project.
De medewerker rapporteert aan de Projectleider O&R en woont het MT bij.

Taakomschrijving

De medewerker draagt zorg voor

 • Opstellen/onderhouden/bewaken van de project- en programma planning;

 • Opstellen/onderhouden/bewaken van de overleg-agenda’s, actie- en besluitenlijsten en diverse logs;

 • Inrichten, opstellen en verspreiden van project rapportages op verschillende niveaus (team, project, programma);

 • Waar nodig opstellen van notities en een basaal plan van aanpak;

 • Onderhouden, ondersteunen, uitdragen van de PM standaarden, metrieken, methoden en tools;

 • Risico- en issuemanagement ondersteuning;

 • Het bewaken van het change management proces en zorgdragen voor een planning en voortgang op dit dossier;

 • Ondersteuning voortbrengingsproces (systeemontwikkeling) (herijken, onderhouden en bewaken);

 • Bewaken van het releasemanagement proces en het bewaken van de daarin gestelde milestones;

 • Opstellen, onderhouden en bewaken van de project historie en het archief in samenwerking met andere MT collegae;

 • verzamelen, beoordelen en verstrekken van betrouwbare project performance informatie over de projecten;

 • Borgen van uit te voeren noodzakelijke acties die voortkomen uit kwaliteitsaudits;

 • (inhoudelijk) voorbereiden van diverse vergaderingen en (hei)sessies.

Gewenste profiel

De PMO medewerker beschikt over de volgende competenties en eigenschappen

 • praktisch met een no nonsens instelling en aanpak-mentaliteit (productief);

 • analytisch;

 • flexibiliteit ten aanzien van verzoeken om ad hoc rapportagewensen en gerelateerde opdrachten (administratie op orde brengen, proces inregelen etc.) vanuit het management in te vullen;

 • proactieve houding , waaronder bij het verbeteren van de (project-) organisatie;

 • goede communicatieve vaardigheden op verscheidene niveaus binnen de organisatie: management, projectleiders en projectadministratie;

 • vakbekwaam en een persoonlijkheid met voldoende overtuigingskracht om veranderingen te realiseren met het team, maar ook in projecten waarin andere afdelingen participeren;

 • zelfstandig opereren en onderhouden van de juiste contacten binnen de organisatie;

 • beschikken over overige project management skills (waaronder organiseren, structureren, plannen, samenwerken, luisteren en omgevingsbewustzijn);

 • kunnen doorgronden van de combinatie van het systeemontwikkelingsproces, releasemanagement, de changes waar we mee te maken hebben en snel een beeld kunnen opbouwen van het systeem dat ontwikkeld wordt en de daarbij betrokken partijen; kortom, een door inhoud gedreven persoon (en niet alleen gefocust op het proces).

De PMO medewerker beschikt over de volgende opleiding en werkervaring

 • tenminste 5 jaar hands-on-ervaring in vergelijkbare rollen in systeemontwikkel-projecten en in PMO-teams;

 • heeft ervaring met project management (ondersteuning);

 • minimaal een opleiding op HBO niveau zoals HEAO-BI of gelijkwaardig alsmede aanvullende project- dan wel programmamanagement opleidingen als Agile, Scaled Agile Framework (SAFe), SCRUM, Prince II en MSP;

 • blinkt uit in gebruik van Excel, MS Project en MS Visio.

Eisen

– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze ten minste 5 jaar hands-on-ervaring heeft in een PMO rol in systeemontwikkel-projecten en daarnaast minimaal een HBO opleiding heeft afgerond;
– De kandidaat voldoet aan de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

 • Opleiding en certificering

 • Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen

 • Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid (ínclusief wel of niet aanwezig kunnen zijn op genoemde datum van selectiegesprekken) tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  18-02-2016 13:18
  Plaats
  Blaricum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-02-2016 17:16
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten