Lead ICT Architect

Opdrachtgever
Yacht bv
Geplaatst op
19-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
70
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
550
Status
Gesloten
Referentie
201600274.109.017

Omschrijving

Achtergrond informatie CIBG

Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG
zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert
met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.
Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo
geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het
de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische
bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. CIBG wil zich specialiseren op
het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs,
(beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed.
CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Kerkrade. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd.

Het CIBG kent een service oriented ICT architectuur en hanteert het uitgangspunt ‘Microsoft, tenzij…’.

Achtergrond opdracht

De taak van afdeling ICT is het ontwikkelen en in stand houden van applicaties en websites met
gegevensverzamelingen. Dit betekent dat afdeling ICT zorgt voor beschikbaarheid van de applicaties en
websites, beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot de gegevens.
De afdeling ICT is verantwoordelijk voor algemene (innovatiegerichte) adviestaken, systeemontwikkeling
en applicatiebeheer. Deze verantwoordelijkheden worden in nauwe samenwerking met de (interne)
afdeling Informatievoorziening en de (externe) hosting-partijen ingevuld. De afdeling levert diensten aan
alle afdelingen van het CIBG.

Functieomschrijving

Het CIBG zoekt een ervaren Lead ICT architect welke leiding geeft aan een team van interne/externe ICT
architecten en een security specialist. Met het team ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
bewaken van de ICT architectuur van het applicatielandschap (40+ systemen) van het CIBG. Als Lead ICT
architect heb je een HRM en operationele verantwoordelijkheid voor je team en je bent onderdeel van het
management team van de afdeling ICT. Jouw specialisatie ligt op het bouwen en onderhouden van
informatiesystemen. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en efficiency zijn daarbij de belangrijkste
aandachtsgebieden.
Je levert een belangrijke inbreng in projecten, waarbij je vooral de kwaliteit bewaakt en zeker stelt dat de
(externe) ontwikkelaars binnen de architectuur werken. Je bent verantwoordelijk voor de bouw en het
beheer van gemeenschappelijke services/componenten en in geval van lastige problemen help je
ontwikkelaars mee bij het ontwikkelen.

Hoofdtaken

 Inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere ICT architecten en
security officer
 je ontwikkelt en beschrijft de (integrale) ICT-architectuur binnen het CIBG op tactisch niveau.
Daarbij zorg je ervoor dat er overeenstemming is over de te volgen koers voor de komende jaren
en dat de ICT-architectuur past binnen de geldende kaders en is afgestemd binnen de IV-keten
met andere domeinen en met partners.
 het opstellen van en inhoudelijk adviseren over het meerjaren IV/ICT-beleid op het gebied van de
gehele IV- en ICT-architectuur;
 het (mede) vaststellen van de ICT-kaders voor de architectuurproducten in de proces
ontwerpketen en het aansturen, onderhouden en bewaken van de CIBG ICT Enterprise
Architecture;
 het evalueren van het uitvoeringsproces aan de business-zijde, signaleren van en inspelen op veranderingen in de wetgeving, technische mogelijkheden, marktontwikkelingen en kwaliteitseisen, het doen van voorstellen over maatregelen ter verbetering;
 het onderhouden van de contacten met de afdelingen en het coördineren van de dienstverlening
vanuit afdeling ICT, het analyseren van de informatiebehoefte, het adviseren bij de voorbereiding
van opdrachten en de regie voeren bij de implementatie;
 het leveren van bijdragen aan een samenhangend kennisbeheer binnen het CIBG en
informatieverstrekking vanuit gegevensbestanden aan derden (bijv. voor wetenschappelijk
onderzoek);

 het opstellen van PSA’s in samenwerking met de business, productowner en andere
belanghebbenden. Hierbij ligt het zwaartepunt op de applicatie en technologielaag.
 bewaken en beoordelen dat de PSA documenten van voldoende kwaliteit zijn en de belangen goed
zijn vertegenwoordigd.
 het doen van onderzoek naar en het selecteren van methoden en technieken op gebied van
ontwikkeltrajecten;
 het ondersteunen van het afdelingshoofd ICT bij diens adviestaken aan de directie bij
beleidskeuzes en investeringsbeslissingen;
 het leveren van bijdragen aan de informatiebeveiliging (toepassing van het BIR/WBP) en de
totstandkoming van beveiligingsplannen;
 het vertegenwoordigen van het CIBG in werkgroepen en platforms op het desbetreffende gebied;
Neventaken
 bijdrage aan de ontwikkeling van rijksdienstbrede standaards voor de applicatiearchitectuur (o.a. NORA en EAR).

Het betreft een opdracht voor 6 maanden tarief max. € 70,-

Gevraagde kennis en ervaring

Generieke kennis en vaardigheden
 Academisch werk- en denkniveau;
 Brede kennis van en ervaring met informatievoorziening en automatisering (beleid, methoden en
technieken);
 Aantoonbare advieservaring op directieniveau;
 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring als Lead ICT-architect;
 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring met het inhoudelijke en operationele aansturen van een team
technisch specialisten;
 Meer dan 5 jaar ervaring met het ontwikkelen in een Microsoft omgeving;
 3 tot 5 jaar aantoonbare kennis van NORA, EAR,TOGAF en Archimate en ervaring op het gebied
van architectuurontwerp;
 Kennis van en inzicht in de verschillende producten, diensten en processen op het
aandachtsgebied en van de ontwikkelingen/vernieuwingen daarin;
 Inzicht in de functionele en technische mogelijkheden van de ICT-middelen bij het CIBG;
 Vaardigheid in het overdragen van specifieke kennis;
 Rapportage- en communicatieve vaardigheden;
 Eervaring met Agile / Scrum / iteratieve ontwikkelprocessen.

Pré

 Kennis van de organisatie en werkterrein van het CIBG.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    22-02-2016 17:44
    Plaats
    Nieuw-Vennep

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten