Beleidsadviseur Economische Zaken

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
19-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Roermond
Reacties
0
Bekeken
299
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

10-3-2016

Einddatum

30-9-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

24-2-2016 om 16:00 uur

Algemene positionering van de functie
Als beleidsadviseur economische zaken creëer je op diverse manieren economische kansen voor de gemeente en onderneem je acties om die kansen te realiseren. Dit vindt onder meer plaats door middel van het opstellen van diverse economische visies en beleidsdocumenten, het adviseren van management en gemeentebestuur op het beleidsveld economie en het investeren in goede relaties met relevante lokale en (Eur)regionale economische partijen. Intern sla je een brug naar en tussen collegae die zich bezighouden met werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de gemeente.

Doelstelling functie
Een optimaal investerings- en vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid (industrie, horeca, detailhandel, kantoren en toerisme).

De functie bestaat uit

 1. Het ontwikkelen van tactische en strategische beleidsvisies en –plannen op meerdere samenhangende economische deelgebieden en het onderzoek ten behoeve daarvan.

Activiteiten

 • Volgen en analyseren van ruimtelijk economische ontwikkelingen en vertalen in beleidsvoorstellen en –programma’s;

 • Bewaken en bevorderen van de integrale samenhang m.b.t. het tactisch dan wel strategisch economisch beleid;

 • Uitvoeren en begeleiden van economisch onderzoek;

 • Opstellen en actualiseren van economische beleidsvisies en -plannen;

 • Participeren in de voorbereiding en samenstelling van aan economische zaken gerelateerd beleidsplannen;

 • Bevordert en draagt zorg voor beleidsevaluatie;

 • Adviseren management en bestuur met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen en de uitvoering van het economisch beleid;

 • Optreden als project coördinator bij economische structuurversterkende projecten.

 1. Optimaliseren c.q. verbeteren van het investerings- en vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, met name in de industrie, horeca, detailhandel, kantoren en toerisme.

Activiteiten

 • Initiëren, regisseren, organiseren en onderhouden van bedrijfscontacten en het verschaffen van informatie aan bedrijven zowel gevestigd binnen als buiten het grondgebied van de gemeente Roermond;

 • Regisseren en organiseren van alle gemeentelijke aangelegenheden in relatie tot bestaande en potentiële bedrijfsvestigingen (trajectbegeleiding);

 • Initiëren en implementeren van beleids- en beheersinstrumenten ten behoeve van de verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat van bestaande en nieuwe bedrijvigheid;

 • Initiëren, organiseren en begeleiden van projecten die een verbetering van de concurrentiepositie en/of de sociaal-economische situatie van Roermond bewerkstelligen (bijv. evenementen, beurzen);

 • Adviseren omtrent bovenstaande activiteiten.

 1. Zorgdragen voor overleg en samenwerking met voor de gemeente Roermond relevante economische partijen.

Activiteiten

 • Initiëren, implementeren en regisseren van overleg met lokale economische sectoren, andere overheden en belangenorganisaties m.b.t. de Roermondse bedrijvigheid;

 • Ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk;

 • Fungeren als aanspreekpunt voor relevante lokale en (Eur)regionale economische partijen, o.a. OML BV, Regionaal Toeristisch Bureau, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Roermond), Citymanagement.

 1. Overige werkzaamheden, waaronder begrepen systematische dataverzameling en het opstellen van rapportages en prognoses en het verkennen en bevorderen van de toepassing van subsidiemogelijkheden.

Activiteiten

 • Systematische dataverzameling en het opstellen van rapportages en prognoses;

 • Uitvoeren van wet- en regelgeving;

 • Verkennen en bevorderen van de toepassing van subsidiemogelijkheden;

 • Overige werkzaamheden ten behoeve van de afdeling.

Functie eisen

-in de afgelopen 5 jaar, tenminste 4 jaar werkervaring op economische beleidsterreinen binnen een gemeente (EIS)
-ervaring met betrekking tot complexe dossiers op economische beleidszaken binnen een gemeente
-ervaring met hoge werkdruk
-ervaring met bestuurlijke sensitiviteit
-werkervaring als Beleidsadviseur Economische Zaken bij een afdeling Stedelijke Ontwikkeling binnen een gemeente

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten