adviseur senior

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
23-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
872
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1432

Omschrijving

Voor KING in Den Haag zoeken wij een Senior Adviseur Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die de implementatie-ondersteuning aan gemeenten verder gaat uitwerken en uitvoeren voor het gebruik van de BGT in het domein ontwerpen en beheer openbare ruimte.
Doelstelling is dat in 2016 de nog ontbrekende randvoorwaarden worden gecreëerd, zodat gemeenten zelfstandig het gebruik van de BGT binnen dit domein kunnen vormgeven en implementeren. Het gaat primair om het concreet maken van de wijze waarop de BGT binnen dit domein kan worden toegepast en welke voordelen dit heeft voor de keten. Ook is de senior adviseur verantwoordelijk voor het in beeld brengen van daarbij bestaande belemmeringen en knelpunten en het in gang zetten (en deels uitvoeren) van acties om deze belemmeringen en knelpunten weg te nemen. Dit moet ertoe leiden dat een substantieel deel van de gemeenten eind 2016 de BGT op een effectieve en efficiënte wijze gebruikt binnen de werkprocessen dan wel een onomkeerbare impuls daaraan heeft gegeven.

Taken

In samenwerking met enkele gemeenten in voldoende detail analyseren van de samenhang tussen de processen in het domein ontwerpen (civiel technische tekeningen) en beheer openbare ruimte (BOR planning en onderhoud) en de processen rondom het beheren van de BGT
Vastleggen van de resultaten in een generieke modelbeschrijving die zowel kan fungeren als gespreksdocument voor de afstemming met stakeholders en als ondersteuningsproduct voor gemeenten om intern zelfstandig stappen te kunnen zetten
Afstemmen van de resultaten met de diverse relevante stakeholders (zoals vertegenwoordigers vanuit gemeenten, ketenpartners, andere onderdelen van het programma Digitale Agenda 2020, leveranciers en brancheorganisaties) en het in beeld brengen van daarbij bestaande belemmeringen en knelpunten
Doorvertalen hiervan naar concrete acties die moeten worden uitgevoerd om de samenhang ook concreet te kunnen vormgeven (bijvoorbeeld implementatie van standaarden en voorlichting over andere werkwijze)
Verder SMART maken van de te behalen resultaten (in omvang en planning)
Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders en gemeenten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties
Bieden van implementatie-ondersteuning aan gemeenten gericht op het daadwerkelijk effectief en efficiënt gebruik van de BGT binnen het domein ontwerp en beheer openbare ruimte
Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen
Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten (op expertniveau)
Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het project “Gebruik BGT en geo-informatie” worden uitgevoerd

Vereisten

WO werk en denkniveau
Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van de werkprocessen in het domein ontwerpen en beheer openbare ruimte
Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van de inhoud en de mutatieprocessen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (of haar voorlopers)
Kennis van de organisatie en techniek binnen GEMMA en van de relevante standaarden die deel uitmaken van GEMMA
Minimaal 5 jaar werkervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid
Aantoonbare werkervaring met grootschalige gemeentelijke implementatietrajecten

Competenties

Analytische vaardigheden en is daarbij in het bijzonder in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken
Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden die aansluiten op de wijze van communiceren in dit domein
Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus
Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Resultaatgericht
Zelfstandig
Planmatig
Initiatiefrijk
Samenwerkingsgericht
Analytisch vermogen
Anticiperend vermogen
Omgevingsbewustzijn

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten