Projectmanager / ICT-consultant.

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
24-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
11
Bekeken
961
Status
Gesloten
Referentie
20118623

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 30 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118623 Tijdelijke inhuur

Voor een overheidsinstelling zijn wij op zoek naar Projectmanager / ICT-consultant.

Doel en omschrijving van de opdracht

De opdrachtgever is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert de opdrachtgever onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Bij de opdrachtgever werken hoog opgeleide professionals met inhoudelijke kennis op het gebied van gezondheidszorg en de organisatie en verzekering ervan. Medewerkers werken in wisselende samenwerkingsverbanden die onze organisatiegrenzen overschrijden. De opdrachtgever zal zich ten behoeve van de adviestaken in toenemende mate mede baseren op analyse van grote gegevensverzamelingen die al dan niet in eigen beheer zijn. De Managementraad, bestaande uit de eindverantwoordelijke Raad van Bestuur aangevuld met het topmanagement van de organisatie, is opdrachtgever voor de opdracht. De Managementraad heeft twee leden uit haar midden aangewezen die als gedelegeerd opdrachtgever optreden en samen de stuurgroep vormen.
De huidige kantoorautomatisering voldoet niet meer aan de verwachtingen van de gebruikers en is aan een ingrijpende upgrade of vervanging toe. De opdrachtgever heeft voor dit project het volgende doel geformuleerd: De medewerkers van onze organisatie nu en in de toekomst blijvend voorzien van een gewaardeerde, moderne digitale werkomgeving waarvan de beheerslasten te dragen zijn.

De huidige situatie is als volgt te omschrijven

 • Sterk verouderde kantoorautomatiseringsomgeving (o.a. MS Office 2003).

 • Beheerslasten zijn te hoog; deels veroorzaakt door het feit dat de organisatie bij het ontbreken van een heldere architectuur en informatiebeleid veelal koos voor best of breed oplossingen en voor gelijke functionaliteiten verschillende software kocht.

 • Geen goede match tussen noodzakelijke en gekocht functionaliteit (‘best of breed-policy’ leidde vaak tot aanschaf van te zware/moeilijk te implementeren software).

 • Moeite om IT-professionals aan de markt te ontrekken en aan onze organisatie te binden; veel wisselende externe inhuur.

 • Heldere visie op beheer (insourcen, outsourcen, co-sourcing) ontbreekt.

 • Aanpasbaarheid van de digitale werkplek aan eisen/wensen van de gebruikers is minimaal, terwijl de wens tot aanpassing mede wordt ingegeven door de organisatiegrenzen overschrijdende samenwerkingsverbanden waarin medewerkers acteren.

 • Recent ontvingen wij van een daartoe extern aangezochte professionele partij adviezen over inrichting van de toekomstige digitale werkomgeving; deze adviezen vormen mede uitgangspunt voor de opdracht.

Beschrijving werkzaamheden

De projectmanager neemt het informatiebeleid als uitgangspunt en onderzoekt de wensen en eisen van de medewerkers mbt een basis digitale werkomgeving. Het door het project op te leveren advies omvat voorstellen voor concrete producten (software waarover in principe alle medewerkers op hun vaste en/of mobiele werkplek kunnen beschikken) en voorstellen voor passende vormen van onderhoud en beheer van die digitale werkomgeving. Het project dient bovendien aan te geven met welke evidente, toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied wij rekening te houden hebben, Nadat keuze door de Managementraad voor een samenhangend geheel van software en beheer ervan, dient het project een implementatieplan op te leveren, inclusief begroting van initiële en structurele kosten. De implementatiefase behoort niet tot de opdracht.
NB! De primaire focus van het vooronderzoek alsmede de implementatiefase betreft de upgrade van de huidige verouderde IT-producten. Nieuwe gewenste functionaliteiten voor bijvoorbeeld customer relationmanagement, workflow management en volledig papierloos werken, behoren niet tot de scope. Uiteraard dient er in het onderzoek wel rekening te worden gehouden met deze ontwikkelingen. De nieuwe kantoorautomatisering omgeving zal ingebed moeten kunnen worden in de nog te maken software keuzes voor deze nieuwe functionaliteiten.

De projectmanager is verantwoordelijk voor

 • Het (laten) opstellen van de benodigde projectdocumenten (PID, projectplan, voortgangsrapportages, mijlpaalproducten,etc.).

 • Het opleveren van het voorstel aan de Managementraad, waarbij de voor- en nadelen en risico’s van de mogelijke keuzes duidelijk zijn benoemd en een bepaalde keuze wordt aanbevolen.

 • Het sturen op resultaat, planning en geld.

 • Het aansturen het projectteam.

 • Implementatieplan opstellen.

 • Rapportage aan stuurgroep.

Van de projectmanager wordt verwacht dat hij na aanvaarding van de opdracht aangeeft welke expertise hij in zijn projectteam noodzakelijk acht voor uitvoering van de opdracht.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding met gedegen ICT-component.

 • IPMA- en/of Prince2 gecertificeerd.

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare, recente ervaring als projectmanager, inclusief het opstellen van projectplannen, planningen, meewerken aan functioneel en andere noodzakelijke projectdocumenten.

 • Naast ervaring in het leiden van projecten is ervaring als ICT-consultant vereist.

 • Minimaal 2 adviesopdrachten voor een digitale werkomgeving uitgevoerd.

 • Minimaal 2 projecten geleid met betrekking tot implementatie nieuwe digitale werkomgeving.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het leiden van projecten in bestuurlijk complexe omgeving.-

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in de publieke sector.

 • Aantoonbare en bovengemiddelde kennis van Ms Office-produkten.

 • Kennis van Sharepoint is een pré.

Competenties

 • Analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, automatiseringsspecialisten en IT Leveranciers.

 • Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling (in staat zijn om techniek en technische concepten voor leken aanschouwelijk te maken.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat, tijd en geld.

 • Kwaliteitsgerichtheid.

 • Sterk in plannen, organiseren en weet draagvlak te creeeren.

 • Goed kunnen luisteren, kunnen omgaan met weerstanden en benut de kwaliteiten van medewerkers maximaal.

 • Weet om te gaan met veranderende omgeving.

 • Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

01-04-2016

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

08-03-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


11 reacties

 • Datum
  24-02-2016 12:18
  Plaats
  Oosthuizen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-02-2016 12:24
  Plaats
  Leusden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-02-2016 12:27
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-02-2016 10:12
  Plaats
  ZOETERMEER

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-02-2016 13:18
  Plaats
  Capelle aan den Ijssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-02-2016 14:51
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 11:19
  Plaats
  Oegstgeest

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 15:19
  Plaats
  Dordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 12:51
  Plaats
  Nieuw Vennep
  Geplaatst door
  HvanderH b.v.
  Status
  Standaard

  ICT zou eigenlijk als nutsvoorziening moet functioneren. Faciliterend en ondersteunend aanwezig. Helaas is dit vaak (en helaas ook bij begrijp ik) niet het geval.
  Wanneer ICT aangepakt gaat worden is de waarom vraag en een realistisch plan essentieel. Als helder is waarom een medewerker of team doet wat hij/zij doet dan kan er ook gekeken worden naar wat er nodig is ter ondersteuning. Vervolgens kan er een plan gemaakt worden waarbij ik het dan zelf erg belangrijk vind dat doelen en de faseringen realistisch zijn. Wanneer er teveel tegelijk wordt verandert kan het zomaar zijn dat de beheersbaarheid minder wordt en budgetten, planning en kwaliteit op een hellend vlak komen.

  Graag ga ik met u in overleg hoe dit project/programma vorm te geven en/of uit te voeren

 • Datum
  02-03-2016 12:57
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-03-2016 13:22
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten