Senior adviseur gebruik BGT

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
24-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
501
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

1-4-2016

Einddatum

1-7-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

8-3-2016 om 12:00 uur

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving,
beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Digitale agenda 2020
In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds uit landelijke initiatieven. Eén van deze uit landelijke initiatieven voortvloeiende projecten is de ondersteuning van
gemeenten bij de verdere invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Veel gemeenten zijn nu nog druk bezig om samen met de andere bronhouders de opbouw van de BGT af te ronden. De volgende stap is dat gemeenten de BGT (als onderdeel van de gemeentelijke geo-informatievoorziening) op een effectieve en efficiënte wijze gaan gebruiken binnen hun werkprocessen. De focus is hierbij in eerste instantie gelegen op het gebruik van de BGT binnen het domein ontwerpen en beheer openbare ruimte (BOR).

De senior adviseur gebruik BGT bij ontwerpen en beheer openbare ruimte is, onder aansturing van de projectleider BGT, verantwoordelijk voor het verder uitwerken en uitvoeren van de implementatie-ondersteuning voor gemeenten ten aanzien van het gebruik van de BGT in het domein ontwerpen en beheer openbare ruimte. Doelstelling is dat in 2016 de nog ontbrekende randvoorwaarden worden gecreëerd, zodat gemeenten zelfstandig het gebruik van de BGT binnen dit domein kunnen vormgeven en implementeren. Het gaat primair om het concreet maken van de wijze waarop de BGT binnen dit domein kan worden toegepast en welke voordelen dit heeft voor de keten. Ook ben je verantwoordelijk voor het in beeld brengen van daarbij bestaande belemmeringen en knelpunten en het in gang zetten (en deels uitvoeren) van acties om
deze belemmeringen en knelpunten weg te nemen. Dit moet ertoe leiden dat een substantieel deel van de gemeenten eind 2016 de BGT op een effectieve en efficiënte wijze gebruikt binnen de werkprocessen dan wel een onomkeerbare impuls daaraan heeft gegeven.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 In samenwerking met enkele gemeenten in voldoende detail analyseren van de samenhang tussen de processen in het domein ontwerpen (civiel technische tekeningen) en beheer openbare ruimte (BOR planning en onderhoud) en de
processen rondom het beheren van de BGT;
 Vastleggen van de resultaten in een generieke modelbeschrijving die zowel kan fungeren als gespreksdocument voor de afstemming met stakeholders en als ondersteuningsproduct voor gemeenten om intern zelfstandig stappen te kunnen
zetten;
 Afstemmen van de resultaten met de diverse relevante stakeholders (zoals vertegenwoordigers vanuit gemeenten, ketenpartners, andere onderdelen van het programma Digitale Agenda 2020, leveranciers en brancheorganisaties) en het in
beeld brengen van daarbij bestaande belemmeringen en knelpunten;
 Doorvertalen hiervan naar concrete acties die moeten worden uitgevoerd om de samenhang ook concreet te kunnen vormgeven (bijvoorbeeld implementatie van standaarden en voorlichting over andere werkwijze);
 Verder SMART maken van de te behalen resultaten (in omvang en planning);
 Creëren en behouden van draagvlak bij stakeholders en gemeenten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten en het systematisch en planmatig (doen) uitvoeren van de noodzakelijke acties;
 Bieden van implementatie-ondersteuning aan gemeenten gericht op het daadwerkelijk effectief en efficiënt gebruik van de BGT binnen het domein ontwerp en beheer openbare ruimte;
 Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen;
 Deelnemen aan, en waar nodig extra organiseren van, de overleg- en participatiestructuren binnen VNG/KING en met gemeenten;
 (op expertniveau) Leveren van adviezen en noodzakelijke bijdragen aan andere activiteiten die binnen het project “Gebruik BGT en geo-informatie” worden uitgevoerd.

Functie eisen

 WO werk- en denkniveau;
 Minimaal 5 jaar ervaring en kennis op het gebied van de werkprocessen in het domein ontwerpen en beheer openbare ruimte;
 Minimaal 3 jaar ervaring en kennis op het gebied van de inhoud en de mutatieprocessen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (of haar voorlopers);
 Minimaal 3 jaar ervaring en kennis met behoeftebepaling en analyse van processen, ketens en informatiestromen en de vastlegging van de uitkomsten daarvan;
 Aantoonbare kennis van de organisatie en techniek binnen de gemeentelijke geoinformatievoorziening en bij voorkeur van GEMMA en de relevante standaarden die deel uitmaken van GEMMA;
 Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;
 Bij voorkeur ervaring met grootschalige gemeentelijke implementatietrajecten;
 Prima analytische vaardigheden (en daarbij in het bijzonder in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken);
 Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) die aansluiten op de wijze van communiceren in dit domein;
 Volwassen gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten