Senior adviseur wegenbouw

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
24-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
664
Status
Gesloten
Referentie
IGB59598284

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior adviseur met ervaring in weg infrastructurele projecten en technische kennis van wegen (onderbouw en bovenbouw).

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu..

U bent werkzaam voor het project knooppunt Hoevelaken. Het doel van het project is het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, waarbij een goede inpassing / vormgeving van de A1 / A28 een bijdrage levert aan de verbetering van de Ieefbaarheid in het gebied rond deze wegen.
In 2008 is de planstudie van het project Hoevelaken gestart met de publicatie van de startnotitie. De richtlijnen voor de Milieu Effect Rapportage (MER) eerste fase zijn in mei 2009 vastgesteld.
Eind 2009 is het voorkeursalternatief vastgesteld. Om het verkeersprobleem op te lossen is het nodig om de A28 en A1 te verbreden en knooppunt Hoevelaken aan te passen. De markt is gevraagd met een oplossing te komen waarmee aan de eisen wordt voldaan en zoveel mogelijk wensen worden vervuld binnen het beschikbare budget. In juni 2015 is het werk gegund aan een combinatie welke de opdracht heeft om knooppunt Hoevelaken te realiseren. De opdracht aan de markt bestaat uit:

 • Het uitwerken van het winnende ontwerp in een voorkeursvariant

 • Het uitwerken van de voorkeursvariant in een (O)TB/MER

 • Het bouwen van de oplossing.

Momenteel werkt het project in samenwerking met de marktpartij aan het uitwerken van de voorkeursvariant naar een (O)TB / MER van 2016 tot en met 2018. Vanaf 2019 zal het werk fysiek gerealiseerd gaan worden. In 2023 moet het werk opgeleverd worden.

Het team ontwerp, effecten en techniek bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van bet project en legt dit vast in specificaties ten hoeve van wijzigingen, toetsformulieren van beoordeling van ontwerp en effectenrapportages en verificatierapporten, een en ander in afstemming met het omgevingsteam, contractteam en projectbeheersing.

U draait mee in het team Ontwerp, Effecten en Techniek (OET) van de projectorganisatie Hoevelaken en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de uitwerking van het ontwerp, effectonderzoeken en uitvoering door de opdrachtnemer van het PD&C-contract, specifiek voor het onderdeel wegen. Onder de wegen wordt verstaan het hoofdwegennet (onderbouw, voertuigkeringen, bermen en bovenbouw), onderliggend wegennet, verzorgingsplaatsen, en dergelijke.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U toetst inhoudelijk uitwerkingen door de opdrachtnemer op het gebied van wegen, zoals ontwerpdocumenten specificatiedocumenten verificatiedocumenten; (O)TB / MER-documenten.

 • U beoordeelt wijzigingsvoorstellen op het gebied van wegen en analyseert effecten van wijzigingen.

 • U beoordeelt nieuwe en/of gewijzigde klanteisen, analyseert effecten en vertaalt deze naar wijzigingsvoorstellen.

 • U stemt af met de opdrachtnemer over inhoudelijke uitgangspunten, afwegingen en randvoorwaarden met betrekking tot wegen.

 • U stemt af met de interne stakeholders en technische diensten van Rijkswaterstaat over inhoudelijke ontwikkelingen in het project met betrekking tot wegen.

 • U monitort landelijke ontwikkelingen in normen, richtlijnen en technische standaarden op het gebied van wegen.

 • U adviseert de manager techniek.

 • U werkt in de praktijk nauw samen met de projectleider GWW.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo-opleiding richting civiele techniek.

 • U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring in weg infrastructurele projecten en hebt technische kennis van wegen (onderbouw en bovenbouw).

 • U hebt werkervaring op het gebied van het Tracéwetprocedure (ontwerp Tracébesluit / milieueffectrapportage).

 • U hebt relevante werkervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij geintegreerde contracten.

 • U hebt kennis van D&C-contracten.

 • U hebt aantoonbare ervaring met Relatics.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Utrecht

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind april 2017, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór woensdag 2 maart aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten