Functioneel Beheerder IAM

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
26-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
361
Status
Gesloten
Referentie
A2016-0121

TOP-Opdrachtgevers

 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Novaccent 23 opdrachten

Omschrijving

Functioneel Beheer verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen
van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen de functie van Functioneel
Beheerder zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning,
verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en
wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele
specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een Functioneel Beheerder is werkzaam op het
scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en
aanbod op elkaar worden afgestemd.
Tevens heeft een Functioneel Beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over
de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een Functioneel Beheerder stelt
periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn

 • Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,

juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens)

 • Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie)

 • Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen

 • Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening

Binnen de afdeling Functioneel Beheer IVD wordt op dit moment, door het project
Toegangsplatform DJI, het beheer ingeregeld voor centraal te faciliteren diensten voor het
verlenen van logische toegang. Voor de rol ‘Senior Functioneel Beheerder IAM’ zoekt DJI nu een
geschikte kandidaat.

Het ‘Toegangsplatform DJI’
Het project Toegangsplatform DJI heeft als opdracht om de Identity en Access Management
(IAM)-processen te centraliseren en te optimaliseren. Ter ondersteuning van deze processen
wordt de centrale voorziening ‘Toegangsplatform DJI’ ontwikkeld en gerealiseerd.

Het platform gaat de volgende hoofdtaken faciliteren

 • het managen van toegang van de eigen en ketenpartner-medewerkers. Dat betreft o.a. het,

deels geautomatiseerd, toekennen of intrekken van autorisaties en het beheren van
attribuut-gebaseerde toegang. Daarbij wordt een mix van oplossingen gebruikt als RBAC en ABAC

 • het kunnen federeren met ketenpartners waarbij meerdere authenticatiemethoden (zoals

UZI-pas, eHerkenning, DigiD en op termijn het eID-stelsel) worden ondersteund en
gebruikersfuncties als single sign on en self password reset worden geboden

 • ‘het aantoonbaar in control zijn’ m.b.t. autorisatieverstrekking optimaal ondersteunen en

adequaat rapporteren. Waar mogelijk wordt de ‘in control’-status per systeem geautomatiseerd
gecontroleerd en op orde gehouden. Daarnaast worden alle gegevens die nodig zijn voor het
rapporteren van de ‘in control’-status geregistreerd voor verwerking in reguliere
auditrapportages.

Taak van de Senior Functioneel Beheerder IAM

De algemene taken van een Functioneel Beheerder (3e lijn) zijn

 • Functionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt;

 • Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties;

 • Administratieve procedures zijn onderhouden;

 • Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;

 • Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord;

 • Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met de

klant-opdrachtgever;

 • Ondersteunen projecten met het realiseren van aanvullende functionaliteit binnen de bestaande

applicatie;

 • Ondersteunen/inzet in projecten waarbij vervanging cq. vernieuwing van bestaande diensten

worden gerealiseerd

 • Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt;

 • Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT);

 • Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd;

 • (Management) rapportages opgesteld;

 • Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen het

incidentproces uitgevoerd;

 • Voor een beheerste en efficiënte realisatie en implementatie van 3e lijn wijzigingen zijn de

proceshandelingen binnen het wijzigingsproces uitgevoerd;

 • Voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn de

proceshandelingen binnen het probleemproces uitgevoerd;

De Senior Functioneel Beheerder IAM heeft daarbij als specifieke taken

 • het beheren van het toegangsplatform

 • het onderhouden van contacten met ketenpartner-IAM-contactpersonen

 • het begeleiden en ondersteunen van IAM-contactpersonen in de business

 • het uitvoeren van de IAM-audit en -securityprocessen

 • het beheren en controleren van het RBAC- en ABAC-autorisatiemodel

 • het bieden van ondersteuning aan het project Toegangsplatform DJI

Bestuursgovernance
De Senior Functioneel Beheerder IAM wordt ingedeeld bij de afdelinge Functioneel Beheer IVD en
zal volledig worden ingezet op het beheren van het ‘Toegangsplatform DJI’. De Senior
Functioneel Beheerder IAM wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de
coördinator Leon Peute.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • HBO/Academisch denk en werkniveau in het IAM vakgebied;

 • Ervaring in het beheren van IAM-omgevingen;

 • Aantoonbare ervaring in het beheren van de operationele IAM-business- en -security-processen;

 • Relevante kennis en ervaring met het kunnen toelichten toegangsplatform-doelstellingen aan

de business;

 • Diepgaande, aantoonbare kennis van RBAC en ABAC oplossingen, de security- en business

impact daarvan en het onderhouden van deze concepten in afstemming met de
autorisatiecontactpersonen in de business;

 • Kennis van federatieve oplossingen;

 • IAM-ervaringen bij voorkeur opgedaan in een overheids- of financiële omgeving;

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties (op senior niveau)

 • Kan problemen goed analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen

oplossingen.

 • Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;

 • Is in staat afspraken zodanig uit te werken dat daar uit voort komende doelstellingen en

resultaten ook daadwerkelijk kwalitatief goed en tijdig worden bereikt;

 • Is sociaal en kan goed samenwerken met naaste collega’s met uiteenlopende competenties;

 • Is adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;

 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt

makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.

 • Is in staat gedachten helder en begrijpelijk te formuleren en overtuigend te presenteren;

 • Is pragmatisch en kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;

 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden;

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  26-02-2016 10:25
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten