Projectleider pilots dienstverlening Digitale Agenda 2020

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
25-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
18
Bekeken
811
Status
Gesloten
Referentie
16.016

Afrondingstoelichting

Dank voor uw interesse in deze functie.
Ons advies is om de aanbiedingen die we ook vanuit CTM sturen in de gaten te houden. KING plaatst regelmatig nieuwe klussen.

met vriendelijke groet
Gusta de Kaste
www.kinggemeenten.nl


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 30 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2547 opdrachten

Omschrijving

Vacature

Projectleider pilots dienstverlening Digitale Agenda 2020

(vacaturenummer

16001)

Het betreft een tijdelijke functie van in eerste instantie 20 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016 bij tevredenheid over de uitvoering van de taken. Het eerste contract loopt tot 30 juni. Daarnaast is er een mogelijkheid tot uitbreiding in het aantal uren tot 36 uur, dit is afhankelijk van ontwikkelingen binnen het project.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Digitale agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

Doel van de functie

De projectleider is verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten in het cluster Werken als één efficiënte overheid. Binnen dit cluster worden onder andere projecten uitgevoerd vanuit het Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van de volgende drie pilots:

 • Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening

 • Schuldhulpverlening

 • Verbeteren informatiepositie

Deze vacature richt zich in eerste instantie op het project ‘Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening’, waarbij in een latere fase mogelijk ondersteuning in (één van) de andere projecten(en) kan worden geboden. Het project ‘Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening’ heeft tot doel om te verkennen en ervaren op welke manier de gemeente ondersteuning kan bieden aan de doelgroep welke in de digitaliserende maatschappij lastig mee kan (digibeten). Deze doelgroep kan zich direct melden bij de gemeente als gevolg van een vraag over een gemeentelijk product, maar ook vanuit de deelnemende manifestpartijen worden doorverwezen naar een gemeente.
De deelnemende gemeenten richten zelf de projectteams in en als projectleider ben je de linking pin tussen de gemeenten om kennis uit te wisselen over de inrichtingsvarianten. Tevens ben je de linking pin tussen de gemeenten en manifestpartijen om afspraken over de samenwerking te maken. Het is van belang dat je een versnelling teweeg brengt, zodat in de periode tot september 2016 bij de gemeenten ondersteuning aan de doelgroep wordt geboden. De tijdens de ondersteuning opgedane ervaring dient als input voor een separaat spoor binnen het project waarin een Impactanalyse wordt opgesteld. Je voert de impactanalyse niet uit, maar zorgt voor concrete input.
De projectleider dient in zowel de opstartfase als de uitvoerende fase van de projecten intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.

De projectleider maakt deel uit van het team Digitale Agenda en rapporteert aan de Programmamanager Kloosterhoeve.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;

 • Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Adviseert over het vervolg en de essentiële punten die in het spoor impactanalyse moeten worden meegenomen;

 • Draagt mede zorg voor goede afstemming met interne en externe stakeholders;

 • Draagt zorg voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten binnen en tussen het projectteam en partners;

 • Houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;

 • Faciliteert goede afstemming binnen het project;

 • Ondersteunt het relatiebeheer met gemeenten en leveranciers;

 • Vormt actief de koppeling tussen de gemeentelijke vragen, de ontwikkelingen in regionaal en landelijke verband, binnen KING en de VNG;

 • Draagt bij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk en denkniveau;

 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;

 • Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);

 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;

 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;

 • Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;

 • Kennis van en ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Houdingaspecten

 • Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.

 • Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.

 • Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie van in eerste instantie 20 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016 bij tevredenheid over de uitvoering van de taken. Het eerste contract loopt tot 30 juni. Daarnaast is er een mogelijkheid tot uitbreiding in het aantal uren tot 36 uur dit is afhankelijk van ontwikkelingen binnen het project. De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 18 maart tussen 9.00 en 12.00 uur. Indien nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde week gemaakt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


18 reacties

 • Datum
  25-02-2016 16:44
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 09:53
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 11:33
  Plaats
  Driebergen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 13:30
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-02-2016 13:49
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-02-2016 10:28
  Plaats
  Maassluis

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 11:11
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 11:41
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 17:15
  Plaats
  Voorhout

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 18:01
  Plaats
  KROMMENIE

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 10:44
  Plaats
  Annen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 12:14
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 15:33
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 15:44
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 16:10
  Plaats
  Amerongen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  03-03-2016 20:00
  Plaats
  Hoogland

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-03-2016 12:37
  Plaats
  Ossenisse

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-03-2016 11:05
  Plaats
  De Kwakel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten