Projectleider Pilots Dienstverlening

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-02-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
701
Status
Gesloten
Referentie
20118635

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118635 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn we op zoek naar een Projectleider Pilots Dienstverlening.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Digitale agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

Doel van de functie

De projectleider is verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten in het cluster Werken als één efficiënte overheid. Binnen dit cluster worden onder andere projecten uitgevoerd vanuit het Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van de volgende drie pilots:

 • Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening

 • Schuldhulpverlening

 • Verbeteren informatiepositie

Deze vacature richt zich in eerste instantie op het project ‘Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening’, waarbij in een latere fase mogelijk ondersteuning in (één van) de andere projecten(en) kan worden geboden. Het project ‘Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening’ heeft tot doel om te verkennen en ervaren op welke manier de gemeente ondersteuning kan bieden aan de doelgroep welke in de digitaliserende maatschappij lastig mee kan (digibeten). Deze doelgroep kan zich direct melden bij de gemeente als gevolg van een vraag over een gemeentelijk product, maar ook vanuit de deelnemende manifestpartijen worden doorverwezen naar een gemeente. De deelnemende gemeenten richten zelf de projectteams in en als projectleider ben je de linking pin tussen de gemeenten om kennis uit te wisselen over de inrichtingsvarianten. Tevens ben je de linking pin tussen de gemeenten en manifestpartijen om afspraken over de samenwerking te maken. Het is van belang dat je een versnelling teweeg brengt, zodat in de periode tot september 2016 bij de gemeenten ondersteuning aan de doelgroep wordt geboden. De tijdens de ondersteuning opgedane ervaring dient als input voor een separaat spoor binnen het project waarin een Impactanalyse wordt opgesteld. Je voert de impactanalyse niet uit, maar zorgt voor concrete input.
De projectleider dient in zowel de opstartfase als de uitvoerende fase van de projecten intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden.
De projectleider maakt deel uit van het team Digitale Agenda en rapporteert aan de Programmamanager Kloosterhoeve.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;-

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;

 • Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Adviseert over het vervolg en de essentiële punten die in het spoor impactanalyse moeten worden meegenomen;

 • Draagt mede zorg voor goede afstemming met interne en externe stakeholders;

 • Draagt zorg voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten binnen en tussen het projectteam en partners;

 • Houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;

 • Faciliteert goede afstemming binnen het project;

 • Ondersteunt het relatiebeheer met gemeenten en leveranciers;

 • Vormt actief de koppeling tussen de gemeentelijke vragen, de ontwikkelingen in regionaal en landelijke verband, binnen KING en de VNG;

 • Draagt bij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk en denkniveau;

 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;

 • Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);

 • Minimaal 5 jaar ervaring met werken binnen of samen met de gemeentelijke overheid;

 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;

 • Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;

 • Kennis van en ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Houdingaspecten

 • Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.

 • Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.

 • Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zo nodig corrigerend op te treden.

 • Maakt afspraken en bewaakt deze.

Inzet

Het betreft een tijdelijke functie van in eerste instantie 20 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016 bij tevredenheid over de uitvoering van de taken. Het eerste contract loopt tot 30 juni. Daarnaast is er een mogelijkheid tot uitbreiding in het aantal uren tot 36 uur dit is afhankelijk van ontwikkelingen binnen het project.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

30-06-2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

20 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

07-03-2016

Sluitingstijd

09.00 uur

Intakegesprek

18 maart tussen 9.00 en 12.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  29-02-2016 11:28
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 17:57
  Plaats
  KROMMENIE

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-03-2016 10:55
  Plaats
  Apeldoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-03-2016 10:53
  Plaats
  De Kwakel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten