Senior adviseur/specialist standaardisatie en ICT-integratie

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
25-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
105
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
603
Status
Gesloten
Referentie
16.016

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2539 opdrachten

Omschrijving

Vacature

senior adviseur/specialist standaardisatie en ICT-integratie

(vacaturenummer

16016)

Tijdelijke functie op basis van 36 uur per week, voor de periode februari tot december 2016 (telkens voor een periode van drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging).
De medewerker wordt ingezet binnen de afdeling eDiensten, team GEMMA van KING. Vanuit deze basis zal de medewerker ook worden ingezet binnen programma’s zoals de Digitale Agenda 2020.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andexre door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de standaardisering van de informatie-uitwisseling en afstemming met softwareleveranciers. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling eDiensten

De afdeling eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over GEMMA

De afdeling eDiensten van KING werkt aan de realisatie van een gemeenschappelijke gemeentelijke procesinrichting en, daarvan afgeleid, één gezamenlijke set vereisten voor de gemeentelijke informatievoorziening. Deze gemeenschappelijke procesinrichting en informatievoorziening beschrijven we in de verschillende onderdelen van de Gemeentelijke model architectuur (GEMMA). Deze modelarchitectuur stelt gemeenten in staat beter en gezamenlijk regie te kunnen voeren op de functionaliteit van proces ondersteunende informatiesystemen en de samenhang tussen proces- en informatiearchitectuur.
Onderdelen van de gemeentelijke proces- en informatiearchitectuur die hierbij gestandaardiseerd worden zijn de procesgang, de generieke gemeentelijke applicatiefuncties, de koppelingen, het berichtenverkeer en het gebruik van authentieke gegevens. GEMMA gaat uit van een architectuur met generieke basisfunctionaliteit, waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden vervolgens de eigen specifieke inrichting kunnen baseren. De architectuur wordt gebruikt als uitgangspunt voor het specificeren van de benodigde informatievoorziening bij ontwikkelingen zoals de decentralisaties of de omgevingswet. Op die manier kunnen gemeenten (en samenwerkingsverbanden en andere partijen) de verbinding leggen tussen de huidige en de toekomstige informatievoorziening die nodig is om die doelen te bereiken.

Over Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender bestaand uit enerzijds op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.
Aanleiding(en)
De gemeentelijk overheid werkt vanuit verschillende programma’s aan het verbeteren van de digitale dienstverlening bij gemeenten en het bedenken van een aantal gezamenlijk oplossingen en functies die daarbij kunnen ondersteunen.
Binnen de Digitale Agenda en het Kloosterhoeveberaad wordt o.a. gewerkt aan procesinnovaties op ‘Digitaal Aangifte Overlijden’ en de ‘Digitale verhuisservice’. Voor deze processen wordt gebruik gemaakt van bestaande en door te ontwikkelen standaarden voor on-line dienstverlening, koppelvlakken en landelijke voorzieningen zoals GEMMA e-formulierspecificaties, het Ondernemersdossier en MijnOverheid.nl.
Daarnaast is in diverse pilots, zoals het toegankelijk maken van raadsinformatie, behoefte aan het standaardiseren van gegevens en het opstellen van standaarden en aanvullende architectuur om deze gegevens te bevragen. De bedoeling is dat die gegevens dan op een eenvoudige manier beschikbaar komen voor hergebruik en combinatie met andere gegevens via o.a. apps.

De functie

De adviseur proces en ICT-integratie analyseert de gewenste veranderingen in de gemeentelijke informatievoorziening, werkt voor het verandergebied de projectarchitectuur uit en stelt proces- en gegevensstandaarden en generieke koppelvlakspecificatie(s) op. Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande uitgangspunten, architectuurkaders, standaarden, kwaliteitskaders en instrumentarium vanuit het GEMMA portfolio. Hierbij adviseert hij ook over de mogelijke ontwikkeling en inzet van meer collectieve onderdelen van de informatievoorziening. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met stakeholders waaronder ICT leveranciers, gemeenten, ketenpartijen en specialisten en projectmanagement binnen KING.
Voor te vernieuwen processen zoals ‘Digitaal Aangifte Overlijden’ en de ‘Digitale verhuisservice’ dienen opschalingsontwerp, projectarchitectuur, de informatiemodellen, koppelvlak standaarden en e-formulieren ontwikkeld te worden. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van landelijke voorzieningen zoals het Ondernemersdossier en MijnOverheid.nl en worden deze verbonden met de gemeentelijke processen en informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Uitwerken van projectarchitectuur voor het verandergebied;

 • Uitvoeren van keten/informatie/proces analyses om de behoefte aan proces- en applicatie-integratie in kaart te brengen;

 • Inhoudelijk uitwerken van de te standaardiseren processchakels en applicatiekoppelingen; waarbij voortgebouwd wordt op de GEMMA architectuur, en gegevens-, proces- en berichtstandaarden;

 • Inhoudelijk adviseren over mogelijkheden van meer collectief te organiseren onderdelen van de informatievoorziening;

 • Voorbereiden en uitvoeren van co creatiesessies met belanghebbenden om een gedragen ketenanalyse en standaarden te verkrijgen waarbij gestuurd wordt op actieve inbreng en commitment;

 • Opstellen van rapportages waarin alle betrokkenen en belanghebbenden hun inbreng herkennen en waar besturende gremia besluiten over kunnen nemen;

 • Zorgdragen dat de opgeleverde producten passen binnen de GEMMA portfolio en het doen van wijzigingsvoorstellen voor het (geclusterd) wijzigen van standaarden;

 • Inventariseren van de pakketsoftware die deze standaarden moet gaan ondersteunen;

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Bij voorkeur opleiding op het gebied van informatiekunde, of informatica;

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met behoeftebepaling en analyse van ketens, informatiestromen en integratiebehoeften;

 • Ruime kennis en ervaring met collectieve vormen van informatievoorziening;

 • Ruime kennis en ervaring in proces en ICT integratie, informatie-architectuur en SOA;

 • Kennis van GEMMA en de gegevens- en berichtstandaarden, waaronder de Zaak- en Documentservices, die deel uitmaken van GEMMA;

 • Kennis van de landelijke voorzieningen Ondernemersdossier en MijnOverheid.nl;

 • Aantoonbare kennis van gemeentelijke processen;

 • Ruime kennis van de gemeentelijke informatievoorziening inclusief het gemeentelijke applicatielandschap, de ICT-leveranciers en pakketsoftware;

 • Ervaring met de organisatorische en communicatieve aspecten van standaardiseren;

 • Ervaring met het opstellen van XML gebaseerde standaarden (zoals StUF, HL7, NEN3610, SUWIML, iWMO, iJW) is een pré;

 • Ervaring met aansturing van externe ICT-leveranciers is een pré;

 • Het kunnen ontwerpen en modereren van sessies met partijen die verschillende belangen en invalshoeken hebben zodanig dat tot een gedragen en herkenbaar resultaat wordt gekomen.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode februari tot eind 2016 met een omvang van 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 12 BBRA Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 22 maart 2016. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  26-02-2016 14:34
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 10:40
  Plaats
  Dordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-02-2016 13:17
  Plaats
  Vught

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-03-2016 12:47
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten