Projectleider transitie Voer- en Vaartuigen (Facility Management)

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
27-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Nieuwegein
Reacties
0
Bekeken
17
Status
Gesloten
Referentie
PR

Omschrijving

Projectleider transitie Voer- en Vaartuigen Inhuurdesk Politie (Dienst FM)

Projectleider transitie Voer- en Vaartuigen

Standplaats

Nieuwegein

Startdatum

01-04-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie tot verlenging

ja

Uren per week

minimaal 32

Opdracht omschrijving

De dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en voert taken uit op onder andere de gebieden facilitaire diensten (catering, schoonmaak, postdistributie en logistiek), gebouwenbeheer en beheer van voer- en vaartuigen.

De Nationale Politie bevindt zich momenteel in een reorganisatie waarbij de transitiefase volop in beweging is. De dienst FM heeft bij de inrichting van haar organisatie gekozen voor de waardepropositie van operational excellence en streeft daarbij naar hoge betrouwbaarheid, focus op het proces, een beperkt assortiment en verantwoorde kosten. Het uniformeren en standaardiseren van processen ligt hieraan ten grondslag. Ook binnen het team Voer- en Vaartuigen is de transitie begonnen en zal het team op een andere wijze de continuïteit en veiligheid van het gehele wagenpark en de politievloot borgen. De transitie van de dienst FM is een veranderproces dat einde 2017 gereed is. Het team Voer- en Vaartuigen moet haar regierol de komende periode verder gaan versterken en daarbij moet deze aansluiten op de kernwaarde operationel excellence en de behoefte van de uitvoerende partijen. De organisatie moet daarop door middel van een transitie worden ingericht. De projectleider geeft middels een transitieteam vorm aan deze transitie.

Het veld waarbinnen de projectleider opereert is te typeren als een politiek-bestuurlijke omgeving die inhoudelijk complex en sterk in beweging is.

Doelstelling

Vormgeven van de transitie van het team Voer- en Vaartuigen binnen de gehele transitie van de dienst FM. Uitgangspunt daarbij vormt het Inrichtingsplan Nationale Politie. Dit geldt voor de 4 taakvelden: tactisch wagenparkbeheer, transportdiensten, vaartuigonderhoud en voertuigonderhoud.

Verantwoordelijkheden

Als projectleider Transitie Voer- en Vaartuigen bent u verantwoordelijk voor het conform inrichtingsplan tijdig realiseren van de transitie van het team Voer- en Vaartuigen.

Vakmatige taken

Realiseren van de transitie Voer- en Vaartuigen, waaronder

•Aansturen transitieteam Voer- en Vaartuigen.
•Bewaken voortgang.
•Afstemming en rapportage over voortgang (doelen en kaders).
•Bewaken en organiseren integraliteit met eenheden, overige afdelingen binnen FM en overige bedrijfsvoeringonderdelen.
•Opstellen Gap analyses en activiteitenplannen.
•Begeleiden en realiseren van veranderkant van de transitie.
•Realiseren (aansturen/ coördineren) proceswijzigingen.
•Realiseren (aansturen/ coördineren) systeemwijzigingen.

Leidinggevende taken

Aansturen van een transitieteam Voer- en Vaartuigen (6 leden).

Contacten

Inhoudelijk contact inzake afstemming met teamchefs Facilitaire Services, Sectorhoofd FS Zuid Nederland, teamchef Voer- en Vaartuigen en tactisch leidinggevenden.

Procesmatig contact met transitiemanagers FM en dienstleiding FM PDC.

Inzet in de lijn of project

Project onder verantwoordelijkheid van de dienst FM, sector Facilitaire Services Zuid Nederland.

Opleiding

Afgeronde en erkende WO opleiding is een eis.

Aantoonbare ervaring met governancevraagstukken is een wens.

Werkervaring

Minimaal 5 succesvolle trajecten in de afgelopen 10 jaar op het gebied van governance / vormgeving van een overheidsorganisatie en organisatiekundige (verander)vraagstukken is een eis. Deze ervaring dient te zijn opgedaan in een organisatie in het politiek-bestuurlijke domein met meerdere divisies/domeinen.

In deze trajecten dient bewezen te zijn dat kandidaat in staat is draagvlak te creëren en acceptatie te bewerkstelligen. Dit zal tijdens het intakegesprek uitgebreid aan de orde komen.

Ervaring als projectleider / beleidsadviseur in een met de Politie vergelijkbare situatie is een wens ( Defensie, Koninklijke Marechaussee, Politie).

Ervaring met diagnostiek/ evaluatie van het functioneren van organisaties is een wens.

Ervaring op het terrein van voer- en/of vaartuigen is een wens

Competenties

•Samenwerkingsgericht
•Sterk analytisch vermogen
•Politiek-bestuurlijk sensitief
•Excellente redactie- en rapportagevaardigheden
•Communicatief vaardig in woord en geschrift van operationeel tot strategisch niveau
•Resultaatgericht en koersvast (kan ook tegenspraak geven)

Planning / Afspraken

Intake gesprekken

De intakegesprekken vinden plaat op 14-3-2016. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes

21-03-2016

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten