Register EDP Auditor

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
26-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Oosten van het land
Reacties
0
Bekeken
725
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1446

Omschrijving

Voor een gemeente in het oosten van het land zoeken wij een Register EDP Auditor, die de ontwikkeling van- en het toezicht op het monitoringssysteem voor de gebouwenportefeuille gaat begeleiden. De urgentie van kostenbesparing en de sterk verouderde gebouwenportefeuille vormen de aanleiding om de huisvesting te revitaliseren door middel van een DB(F)MO contract.

De Register EDP Auditor opereert onafhankelijk van het realisatieteam en werkt tot in de opstart van de exploitatiefase nauw samen met zowel de exploitatiemanager en contractmanager van opdrachtgever als met de counterparts bij opdrachtnemer bij de ontwikkeling van het monitoringssysteem door opdrachtnemer. Van de EDP auditor wordt verwacht dat hij/zij onafhankelijke beoordelingen uitvoert en daarover advies uitbrengt aan de contractmanager en exploitatiemanager. Gedurende het eerste jaar van de exploitatiefase ligt de focus op het adviseren en coachen van de exploitatie teamleden in hun verdere ontwikkeling.

Taken

Het gezamenlijk optrekken met de EDP auditor opdrachtnemer en, het in lijn met het contract, ontwikkelen en vaststellen van zowel een duidig begrippen- en toetskader als de reikwijdte van het monitoringssysteem
Op gezette momenten in het ontwikkeltraject een onafhankelijk oordeel vormen over de (tussentijdse) producten die opdrachtnemer oplevert inzake de opzet en bestaan van het monitoringsysteem
De reviewresultaten rapporteren aan opdrachtgever en begeleiden van de vervolgacties
Adviseren van de contractmanager en exploitatiemanager over de voortgang en risico’s inzake de ontwikkeling van het monitoringssysteem alsmede over het gewenste type en diepgang van verklaring van de EDP auditor opdrachtnemer
Als onderdeel van de beoordeling in het kader van het beschikbaarheidscertificaat een oordeel vormen over de door EDP auditor  opdrachtnemer opgeleverde eindrapportage over de opzet, bestaan en werking van het monitoringssysteem
Vertegenwoordigen van opdrachtgever in gesprekken met opdrachtnemer inzake de opzet, bestaan en werking van het monitoringssysteem tijdens de realisatiefase
Adviseren en begeleiden van de exploitatie teamleden bij het zich eigen maken en de toepassing van de monitoringssystematiek
Coachen van exploitatie teamleden in hun verdere ontwikkeling bij het toezicht houden op de monitoring door opdrachtnemer
Vertegenwoordigen van opdrachtgever in gesprekken met opdrachtnemer inzake wijzigingen in opzet, bestaan en werking van het monitoringssysteem tijdens de exploitatiefase

Vereisten

Aantoonbaar gekwalificeerd en gecertificeerd als register EDP auditor
Minimaal 7 jaar recente ervaring in de rol van register EDP auditor
Minimaal 12 jaar ervaring binnen het IT vakgebied
Ervaring (minimaal 2 opdrachten/projecten in de periode 2011 - 2016) met het coachen/begeleiden van projectmedewerkers in de uitvoeringsfase en/of exploitatiefase
Ervaring met het opzetten, beoordelen en implementeren van monitoringssystemen of vergelijkbaar binnen de utiliteitsbouw
Recente ervaring met de geïntegreerde contractvormen (bijv. middels UAV-gc) en met een onderhoudscomponent en/ of facilitaire dienstverlening (bijv. DBFMO)
In staat om de projectorganisatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te doorlopen ontwikkeltraject van een monitoringssysteem

Competenties

Samenbindend leiderschap: hij/ zij schept op een transparante manier duidelijkheid over de te behalen resultaten van het exploitatieteam en bewaakt dit en maakt teamleden duidelijk welke individuele bijdrage er wordt verwacht om een werkend monitoringssysteem tijdig en kwalitatief goed af te ronden
Resultaatgericht: hij/zij werkt projectmatig, plant zelfstandig het eigen werk, toetst activiteiten tussentijds op de bijdrage aan het eindresultaat en stuurt activiteiten indien nodig bij, spreekt mensen aan op hun eigen bijdrage en het nakomen van afspraken

Bij het ontvangen van uw reactie (inclusief 2 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten