Medewerker onderwijshuisvesting

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
29-02-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
472
Status
Gesloten
Referentie
IGB59927377

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een medewerker onderwijshuisvesting die een bijdrage geleverd heeft aan vastgoedprojecten waar juridische en financiële aspecten een rol speelden.

Wie?

Onze opdrachtgever is een gemeente in Noord-Holland. De gemeente heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Cluster Sociaal van de gemeente houdt zich onder andere bezig met beleid ten behoeve van onderwijs, gezondheid, diversiteit, antidiscriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

Het cluster Sociaal is zo ingericht dat het optimaal wetten en gemeentelijke regelgeving op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle inwoners in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking met deze partners noodzakelijk. Het cluster Sociaal bestaat uit 8 organisatieonderdelen. Team Onderwijshuisvesting (Team OHV) is een onderdeel van de afdeling Onderwijs binnen het organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg (RVE OJZ).  

U bent werkzaam voor het Team OHV. Het team geeft uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting primair onderwijs, voorgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het team fungeert in dit kader op strategisch, tactisch en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen.

Team OHV levert hierbij de expertise, kennis en (strategisch) advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert Team OHV het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange, middellange en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. Het team werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau en Ruimte & Duurzaamheid.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U draagt zorg voor de operationele taken betreffende Onderwijs Huisvesting (OHV).

 • U fungeert als direct aanspreekpunt voor huisvestingsmedewerkers van scholen voor alle vragen over de operationalisering van de gebouwen in uw portefeuille.

 • U adviseert de senior medewerker OHV met betrekking tot de totstandkoming van het OHP (Onderwijs Huisvestingsplan).

 • U fungeert voor scholen als eerste aanspreekpunt voor de realisering van het OHP.

 • U initieert en vertegenwoordigt OHV in het uitvoeringsoverleg dat plaatsvindt na toewijzing van een huisvestingsaanvraag en stelt in dit kader een plan van aanpak op.

 • U initieert en beheert de noodzakelijke netwerken.

 • U toetst bouwplannen en adviseert hierover de aanvrager.

 • U voert overleg met de aanvrager en betrokken in- en externe partijen en stelt de middelen ter beschikking.

 • U behandelt en realiseert aanvragen voor huur en tijdelijke voorzieningen.

 • U draagt zorg voor en bewaakt de verzekering van schoolgebouwen.

 • U bewaakt de procesgang en fungeert als intermediair tussen scholen en de gemeentelijke organisatie.

 • U draagt zorg voor de afrekening van de voorzieningen.

 • U draagt zorg voor het tijdelijk beheer / exploitatie van objecten die terugkomen naar OHV vanwege de beëindiging van onderwijsactiviteiten.

 • U draagt zorg voor het afstoten / overdragen van voormalige schoolgebouwen richting RVE Gemeentelijk Vastgoed.

 • U draagt zorg voor de (juridische) overdracht van schoolgebouwen naar schoolbesturen.

 • U beheert en actualiseert de data en informatie van de schoolgebouwen in Zuid, Centrum en Oost.

 • U stelt data en informatie ter beschikking voor data-analyse, rapportages en beleidsontwikkeling.

 • U fungeert als aanspreekpunt voor de objecten en schoolbesturen waar u de verantwoordelijker accounthouder voor bent.

 • U stelt voortgangs- en evaluatierapportages op.

 • U hebt overleg en contacten met alle betrokken in- en externe partijen in het kader van de voorbereiding en realisering van het OHP en het accounthouderschap.

 • U hebt overleg en contacten met betrekking tot de toekenning van subsidies voor ingediende aanvragen.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo-diploma.

 • U hebt minimaal 2 jaar werkervaring met vastgoed bij voorkeur in de onderwijshuisvesting.

 • U hebt een aantoonbare bijdrage geleverd aan vastgoedprojecten waar juridische en financiële aspecten een rol speelden.

 • U hebt ervaring om onderwerpen te benaderen op zowel detailniveau als op hoofdlijnen.

 • U kunt werken en presteren in een politieke/bestuurlijke omgeving.

 • U kunt onderwerpen zowel op detailniveau als op hoofdlijnen benaderen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Amsterdam

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind augustus 2016, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Hoe?

Reageer vóór maandag 7 maart aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten