Risicomanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
01-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
580
Status
Gesloten
Referentie
IGB60022970

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur risicomanagement met kennis van de RISMAN-methodiek en ervaring met complexe (ICT / infra) projecten op programmaniveau.    

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ziet en doorgrondt vanuit de ervaring en vanuit verschillende invalshoeken (zoals vanuit het perspectief van de opdrachtgevende partijen / de organisaties / ambtelijke top / bewindspersoon of vanuit het perspectief van de programma-organisatie) situaties die een risico of kans vormen.

 • U signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig).

 • U houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld.

 • U stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep.

 • U brengt op het juiste moment de juiste argumenten in en oefent invloed uit op de juiste  organisatieniveaus / in de juiste gremia.

 • U bent binnen het programma Implementatie Omgevingswet (IOW) verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming van het risicomanagementproces.

 • U draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces risicomanagement, legt dit proces vast en laat het proces vaststellen.

 • U wordt ingezet ten behoeve van zowel het Programmabureau, het Digitaal Stelstel Omgevingswet als Invoeringsondersteuning.

 • U draagt zorg voor de opzet en het beheer van het risicoregister en organiseert en faciliteert daartoe de nodige activiteiten zoals risicosessies, challenge- en verdiepingsgesprekken, workshops et cetera.

 • U challenget de programmamanagementleden als het gaat om risico´s / knelpunten en de beheersing ervan en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico’s.

 • U monitort de uitvoering van de beheersmaatregelen, spreekt projectleden aan indien zaken onvoldoende worden opgepakt en schaalt waar en wanneer nodig op naar de manager programmabeheersing.

 • U draagt tevens zorg voor de tijdige aanlevering van de risicoparagrafen en -analyses ten behoeve van de verschillende stuur- en verantwoordingsrapportages.

 • U verricht, waar en wanneer dat aan de orde is, een toets op de risicomanagement-processen en/of registers van deelprojecten of van opdrachtnemers.

 • U draagt bij aan het risicodossier ter onderbouwing van de risicoreserveringen.

 • U implementeert risicomanagementprocessen binnen zowel het programmabureau als de  deelprogramma’s.

 • U zorgt voor het laten vaststellen en vastleggen van het risicomanagementproces.

 • U levert binnen het programma een bijdrage aan het creëren van een collectief bewustzijn ten aanzien van risicomanagement.

 • U zorgt voor het opleveren en beheren van het risicoregister.

 • U organiseert, faciliteert en zorgt voor het uitwerken van risicosessies.

 • U zorgt voor het organiseren, uitvoeren en verwerken van challenges en verdiepingsgesprekken of sessies.

 • U voert (diverse) risicoanalyses uit voor het voor verschillende doelen en doelgroepen.

 • U voert tezamen met financieel, kosten- en planningsmanagement probabilistische analyses uit.

 • U monitort de besluitvorming, effectiviteit en uitvoering van de beheersmaatregelen en biedt waar nodig ondersteuning bij de uitvoering van beheersmaatregelen op verzoek van de manager programmabeheersing.

 • U zorgt voor het opstellen, afstemmen en opleveren van risicoparagrafen ten behoeve van de stuur- en verantwoordingsrapportages van het programmabureau en de deelprogramma’s.

 • U zorgt voor het tijdig en juist informeren van het management over de risico's en de mate van beheersing via de daartoe geëigende momenten en middelen.

 • U verzorgt desgevraagd een toets op de risicomanagementprocessen en/of registers van deelprojecten en/of opdrachtnemers.

 • U levert een bijdrage aan de onderbouwing van de risicoreservering.

Eisen

 • U hebt minimaal wo werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde hbo-opleiding met een bedrijfskundige en/of informatietechnologische achtergrond.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring, waarvan 3 jaar als risicomanager van complexe (ICT / infra) projecten en 2 jaar als risicomanager op programmaniveau.

 • U hebt kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2 en projecttechnieken.

 • U hebt gedegen kennis van risicomanagement (de RISMAN-methodiek).

 • U hebt recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma.

 • U hebt ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid.

 • U hebt ervaring met het opstellen van rapportages op project- en programmaniveau.

 • U hebt kennis van en ervaring binnen I&M en Rijkswaterstaat.

 • U hebt ervaring met projectmatig werken.

 • U hebt ervaring met ICT-projecten.

Waar?
Den Haag

Wanneer?
De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind september 2016, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór maandag 7 maart aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten