Senior integraal planner

Intermediair
KPN Consulting
Geplaatst op
03-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag en Utrecht
Reacties
0
Bekeken
366
Status
Gesloten
Referentie
63031

Omschrijving

Voor RWS zijn we op zoek naar een Senior integraal planner met minimaal 5 jaar aantoonbare specifieke toegepaste kennis van en ervaring met complexe en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakketten MS-project, Primavera en Risk Analysis (Primaned).

Profiel omschrijving

Het Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle en tijdige implementatie in de weg kunnen staan. Goed planningsmanagement is dan ook van groot belang. De Integrale Planner is binnen het deelprogramma Digitaal Stelstel Omgevingswet (IOW) van programma IOW verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming van het planningsmanagement-proces en de integrale programmaplanning. De Planner draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces plannings-management, legt dit proces vast en zorgt voor de planning. Het deelprogramma DSO zoekt daarom een ervaren en bewezen Senior Planner. De kandidaat die wij zoeken:

 1. ziet en doorgrondt vanuit ervaring en vanuit verschillende invalshoeken (zoals vanuit het perspectief van de opdracht gevende partijen/de organisaties / ambtelijke top / bewindspersoon of vanuit het perspectief van de programma-organisatie) situaties met impact op de planning;

 2. signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);

 3. houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld;

 4. stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep;

 5. brengt op het juiste moment de juiste argumenten in;

 6. oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.

Kennis en kunde

 1. WO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde, voor het werkgebied relevante HBO opleiding;

 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare specifieke toegepaste kennis van en ervaring met complexe en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakketten MS-project, Primavera en Risk Analysis (Primaned);

 3. Ervaring met ICT-projecten en als Adviseur Planningsmanagement op programmaniveau;

 4. Praktische ervaring met projectmatig werken;

 5. Kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2 en projecttechnieken;

 6. Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma;

 7. Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;

 8. Ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid;

 9. Ervaring met het opstellen van rapportages op (deel)programmaniveau;

De ervaring en deskundigheid van de functionaris(sen) voor de gevraagde producten dient te worden aangetoond middels een recente C.V.

Gedragscompetenties

 1. Voortgangscontrole: Tussentijds eigen activiteiten én die van anderen op inhoud en voortgang controleren. Afwijkingen signaleren en zo nodig bijsturen.

 2. Doorzettingsvermogen / durf: Hij/zij is in staat om anderen te blijven stimuleren om wijzigingen in de planning actief te bespreken. Teamleden blijven controleren totdat de planningswijziging goed zijn verwerkt. Hij/zij durft anderen aan te spreken op zijn/haar werkzaamheden.

 3. Initiatief / zelfstandig: De capaciteit hebben om uit zich zelf te handelen. Pakt relevante werkzaamheden als vanzelfsprekend op. Handelt zelfstandig en begint uit zichzelf. Draagt bij knelpunten/ problemen/ kansen uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan.

 4. Accuraat: Legt afspraken en besluiten m.b.t. (wijzigingen in) de planning vast volgens de afspraken in het programma en voert overleg met de verantwoordelijke voor het wijzigingenbeheer. Hij/zij legt afspraken, besluiten e.d. welke samenhangen met de planning vast en weet deze terug te vinden.

 5. Analytisch vermogen: Hij/zij kan een probleem, situatie of proces ontleden in onderdelen en begrijpt de oorzaken en herkomst ervan. Hij/zij begrijpt de samenhang tussen verschillende werkpakketten. Hij/zij loopt vooruit op en herkent situaties, verhoudingen en omstandigheden die kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

 6. Samenwerken: In staat zijn om samen met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken. Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt reacties. Ondersteunt gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling.

 7. Verantwoordelijkheidsgevoel/ vasthoudendheid: Hij/zij is zich er van bewust dat zowel eigen taken en plichten, als die van anderen in de projectorganisatie, naar behoren moeten worden uitgevoerd. Blijft consequent en volhardend bij tegenstand of tegenwerking.

 8. Communicatief. Hij/zij is goed in staat om informatie en ideeën in begrijpelijke taal, mondeling en ook schriftelijk, aan anderen over te brengen.

 9. Integer. Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag.

Sluitingsdatum

07-03-2016

Sluitingstijd

12:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn

 • CV in Word-formaat voorzien van de 3 meest relevante (recente) projecten.

 • Motivatie afgestemd op de functie eisen.

 • Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).

 • Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.

 • Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u binnen 1 werkdag een reactie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten