Business implementatiemanager/projectleider

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
07-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
26
Status
Gesloten
Referentie
PR

TOP-Opdrachtgevers

  • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Voor onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een Business implementatiemanager/projectleider

Dit is het werk
Het programma Professional Portal/Innovatie realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het sociale domein van de 4 grootste gemeenten in Nederland (G4). Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens-en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en
bedrijven) maken gebruik van de nieuw aan te bieden functionaliteiten om zelf vanuit huis of kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven
etc. De innovatie vervangt, vanuit het gezichtspunt van de professional (op termijn) de bestaande
applicaties, te beginnen met de applicaties die gerelateerd zijn aan de domeinen Werk & Inkomen. Later komt daarbij het domein Zorg.
Het programma Innovatie is erop gericht om de overeengekomen producten op juiste en zorgvuldige wijze te laten landen en (daarmee) vorm te geven aan de gewenste implementatie en transitie. Dat betekent dat middels het programma geborgd wordt dat de juiste inhoudelijke inbreng geleverd wordt in het G4 ontwikkelwerk en dat binnen de implementaties en transities geborgd wordt dat het programma Innovatie aansluit bij overige ontwikkelingen.
De manager is verantwoordelijk voor adequate implementatie van de releases, op basis van het vanuit de G4 te leveren business release documenten stelt de manager steeds een Implementatieplan op waarin alle aspecten (zie afbeelding) van de betreffende implementatie geadresseerd zijn en/of zelf zorg draagt voor de uitvoering daarvan.
De manager geeft richting, uitvoering en leiding aan de daadwerkelijke implementatie. Je stelt hiervoor implementatieplannen op die gedragen zijn door de business en alle aspecten bevatten die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Door je ruime ervaring weet je wat er nodig is en ben je in staat snel te schakelen om mogelijke knelpunt
en te voorkomen.
Je hebt ervaring met ICT gerelateerde projecten maar bent vooral een business implementatiemanager/projectleider die weet wat er speelt in de business en snapt wat nodig is.
De veranderingen in houding en gedrag van medewerkers en
managers binnen de organisatie liggen bij de transitiemanager.
De manager moet in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De manager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G4.

Taak van het onderdeel
Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Werk en Inkomen draagt zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en
bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de WMO en Schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is continu in beweging; de wet-en regelgeving is aan verandering onderhevig. De organisatie voert de Participatiewet uit en levert een bijdrage aan de andere decentralisaties op het sociaal domein zoals decentralisatie AWBZ en jeugdzorg. Aan de veranderingen zijn forse bezuinigingen gekoppeld.
Werk en Inkomen richt zich op innovatie om ook in de toekomst faire en fatsoenlijke dienstverlening te kunnen bieden aan klanten en om goede resultaten te behouden.

Dit breng je mee
Persoonlijk profiel
Stevige persoonlijkheid
Kritisch kunnen reflecteren
Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)
Meedenken en oplossingen bieden
In teamverband werken (verbinden)
Bestuurlijke sensitiviteit
Inspirerend, initiatiefrijk en resultaatgericht
In staat om meerdere rollen te vervullen: bewaken, duwen, trekken, ondersteunen, confronteren en sparren.

Start opdracht:28-3
Eind opdracht:na 6 mnd., optie tot verlenging
Uren per week:24

Reageren kan tot 8-3 met cv, motivatie en uuratrief incl. reiskosten en ex. BTW

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten