Business implementatiemanager/projectleider

Opdrachtgever
OSC
Geplaatst op
09-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
3
Bekeken
440
Status
Gesloten
Referentie
OSC 09032016-1

Afrondingstoelichting

Beste kandidaat,

Inmiddels is er een selectie gemaakt en daar zit jij helaas niet bij. De reden hiervoor is dat er andere kandidaten waren die beter aansluiten bij het gevraagde profiel.

Toch hou ik graag jou CV in mijn bestand voor eventuele toekomstige aanvragen.

Hartelijke groet,

Lennaert Jonkers
Resource Manager OSC B.V.


TOP-Opdrachtgevers

 • WTS Detachering 27 opdrachten
 • Novaccent 21 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Voor onze eindklant zoeken wij een Business implementatiemanager/projectleider.

Omschrijving

Het programma Professional Portal/Innovatie realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen binnen het sociale domein van de 4 grootste gemeenten in Nederland (G4). Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein van de G4. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de nieuw aan te bieden functionaliteiten om zelf vanuit huis of kantoor zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. De innovatie vervangt, vanuit het gezichtspunt van de professional (op termijn) de bestaande applicaties, te beginnen met de applicaties die gerelateerd zijn aan de domeinen Werk & Inkomen. Later komt daarbij het domein Zorg.
Het programma Innovatie is erop gericht om de overeengekomen producten op juiste en zorgvuldige wijze te laten landen en (daarmee) vorm te geven aan de gewenste implementatie en transitie. Dat betekent dat middels het programma geborgd wordt dat de juiste inhoudelijke inbreng geleverd wordt in het G4 ontwikkelwerk en dat binnen de implementaties en transities geborgd wordt dat het programma Innovatie aansluit bij overige ontwikkelingen.
De manager is verantwoordelijk voor adequate implementatie van de releases, op basis van het vanuit de G4 te leveren business release documenten stelt de manager steeds een Implementatieplan op waarin alle aspecten (zie afbeelding) van de betreffende implementatie geadresseerd zijn en/of zelf zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

De manager geeft richting, uitvoering en leiding aan de daadwerkelijke implementatie. Je stelt hiervoor implementatieplannen op die gedragen zijn door de business en alle aspecten bevatten die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Door je ruime ervaring weet je wat er nodig is en ben je in staat
snel te schakelen om mogelijke knelpunten te voorkomen. Je hebt ervaring met ICT gerelateerde projecten maar bent vooral een business implementatiemanager/projectleider die weet wat er speelt in de business en snapt wat nodig is. De veranderingen in houding en gedrag van medewerkers en managers binnen de organisatie liggen bij de transitiemanager.
De manager moet in staat zijn te schakelen tussen een centrale regierol en decentrale ondersteuning op afdelingsniveau. De manager is een kritische sparring partner op managementniveau en heeft een visie die aansluit bij de bedrijfstransitie projecten binnen de G4.

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Werk en Inkomen draagt zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de WMO en Schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is continu in beweging; de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. De organisatie voert de Participatiewet uit en levert een bijdrage aan de andere decentralisaties op het sociaal domein zoals decentralisatie AWBZ en jeugdzorg. Aan de veranderingen zijn forse bezuinigingen gekoppeld. Werk en Inkomen richt zich op innovatie om ook in de toekomst faire en fatsoenlijke dienstverlening te kunnen bieden aan klanten en om goede resultaten te behouden.

Eisen

 • Aantoonbaar HBO/WO niveau

 • Ruime ervaring met het aansturen van implementatietrajecten

 • Ruime ervaring met ICT programma/projecten

 • Ruime ervaring met business transitie programma/projecten

 • Kennis en ervaring in gemeenten

 • Kennis van programma/projectmanagementtechnieken zoals Prince2 en MSP.

Pre

 • Kennis van de sociale domeinen Werk, Inkomen en Zorg

Competenties

 • Diplomatiek kunnen handelen

 • Resultaatgericht

 • Besluitvaardig

 • Overtuigingskracht

 • Initiatief

 • Plannen en organiseren

 • Controleren

 • Schakelen tussen inhoud en proces

Profiel van Kandidaat

 • Stevige persoonlijkheid

 • Kritisch kunnen reflecteren

 • Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)

 • Meedenken en oplossingen bieden

 • In teamverband werken (verbinden)

 • Bestuurlijke sensitiviteit

 • Inspirerend, initiatiefrijk en resultaatgericht

 • In staat om meerdere rollen te vervullen: bewaken, duwen, trekken, ondersteunen, confronteren en sparren.

Graag ontvangen wij het volgende: CV en motivatie waarin puntgewijs de eisen gemotiveerd zijn, uurtarief exclusief BTW, inclusief reiskosten en informatie over beschikbaarheid.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  09-03-2016 14:13
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-03-2016 17:17
  Plaats
  Duiven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-03-2016 09:01
  Plaats
  Alphen a/d Rijn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten