Senior Projectleider KCC

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
11-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Westland
Reacties
0
Bekeken
22
Status
Gesloten
Referentie
PP

Omschrijving

Organisatie
Bouw mee aan de gemeente Westland De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, belangrijke economische motor. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht en ambitie, innovatie en professionaliteit; dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait. Bij de gemeente Westland werken 850 mensen. Wij zijn op zoek naar professionele medewerkers die naast vakbekwaamheid invulling kunnen geven aan de volgende kernwaarden: openheid, samenwerkingsgerichtheid, integriteit en verantwoording nemen. In onze lerende organisatie staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel en er zijn volop kansen om eigen ambities waar te maken.

U maakt onderdeel uit van de afdeling BAS/ team DIA. Team DIA is een werkorganisatie die bestaat uit team Documentaire Informatievoorziening, team Informatisering en Automatisering en team Applicatiemanagement. Binnen DIA zijn 68 medewerkers werkzaam die integraal invulling geven aan het beheren, ontwikkelen en adviseren in de volle breedte van het aandachtsgebied informatiemanagement. DIA werkt vanuit het gemeentekantoor in Wateringen waarin eigentijds werken een flexibele en effectieve manier is om onze opdrachten tot een succes te maken.

Opdracht
Digitaliseringsambitie gemeente Westland: de Gemeente Westland heeft in lijn met haar digitaliseringsambitie het masterplan digitaliseren opgesteld. De lange termijndoelstelling is dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties digitaal zaken kunnen doen met de Gemeente. Om deze lange termijn doelstelling te realiseren zijn er meerdere digitaliserings- en veranderprojecten nodig. Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft op basis van de huidige strategische afweging projecten geselecteerd die zich richten op het sociale- en dienstverleningsdomein.

De aanpak en de resultaten
Wij breiden ons digitale aanbod van producten uit in combinatie met het digitaliseren van de processen van onze front- en backoffice. De inrichting moet optimaal aansluiten bij de wensen en behoefte van onze burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de toegang tot onze digitale producten en diensten moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Digitaliseren voor de korte termijn betekent het optimaal benutten van onze bestaande ICT middelen en ICT-architectuur.

Uw vertrekpunt
U rond een aantal lopende projecten af. De projectdoelen en –resultaten staan vast en de behaalde tussenresultaten zijn goed gedocumenteerd. Uw uitdaging is het oplossen van gesignaleerde issues en het organisatorisch inbedden van het eindresultaat.

De Gemeente Westland werkt met projectcontrol. Dit betekent dat u gebruik gaat maken van de standaard formats, projectondersteuning en middelen en dat de rollen en taken zijn belegd en vier projectfasen worden doorlopen: startfase, planningsfase, uitvoeringsfase, afsluitingsfase. U werkt binnen de afdeling BAS/team DIA samen met de I-adviseur, de projectportfoliomanager en een team van vakspecialisten.

Uw uitdagingen
Voor uw combinatie aan projecten zijn de resources beperkt beschikbaar. Er wordt daarom een groot beroep gedaan op onze applicatiebeheerders. Wij vragen u creatief te zijn en uw projectresultaten te halen met een minimale resourcebelasting en een maximale kennisoverdracht in de lijn. U werkt in een omgeving waar meerdere projecten in uitvoering zijn, hierbij is het noodzakelijk dat onze standaard dienstverlening niet wordt verstoord door de projectwerkzaamheden Dit betekent in ieder geval dat u uw projectplan daarop afstemt en een goede resourceplanning maakt. Bij uw resourceaanvragen werkt u nauw samen met onze projectportfoliomanager.

Uw opdrachtgever
U legt verantwoording voor uw project af aan het Kernteam (stuurgroep) en rapporteert over de voortgang van uw project aan de project portfolio manager. Het Kernteam bestaat uit afdelingshoofd Dienstverlening (DV), afdelingshoofd Samenleving (SAM) en afdelingshoofd Bedrijfsvoering, Advies en Services (BAS).

De afdeling
De afdeling Dienstverlening bestaat uit 5 teams; KCC (20 medewerkers), Frontoffice Burgerzaken, Historisch archief en Belastingen en het Ondernemers KCC. Het team is gevestigd in Naaldwijk en volop in ontwikkeling. Hier gaat het met name om het naar voren halen van werkzaamheden van de back offices om zodoende burgers in één keer goed antwoord te geven op hun vragen en antwoorden. Inmiddels heeft het KCC stappen gemaakt in die richting op het sociale domein en op het gebied van de buitenruimte.

Achtergrond
Eind 2015 is vastgesteld dat de procesapplicatie Key2KCC 3.x voldoende geschikt is om de wensen en eisen van het KCC in te vullen. Na interne afstemming met de klantorganisatie is een intern advies opgesteld dat heeft geleid tot deze projectopdracht.

Projectdoelstellingen

Het klantvraagregistratieproces functioneert voor de KCC medewerker als één systeem.
Het opzoeken van informatie bij klantvragen functioneert voor de KCC medewerker als één systeem en kennisbank.
Het afhandelen de voortgangsbewaking van klantvraagafhandeling functioneert voor de KCC medewerkers als één systeem.

Uw projectopdracht

KCC

In de gereedstaande testomgeving bepaalt u op basis van de doelstellingen, wensen en eisen en het interne advies hoe key2KCC 3.x kan worden ingezet. U doet een informatieanalyse en stelt op basis hiervan een functioneel ontwerp op.
Op basis van prioriteit en haalbaarheid, bepaalt u met het KCC en de opdrachtgever wat van het functioneel ontwerp gerealiseerd moet worden. Dit vertaalt u in een projectplan.
Op basis van het vastgestelde projectplan voert u de implementatie uit binnen het KCC. Training en opleiding plus nazorg behoren tot de projectscope.

Kennisbank

Aan de hand van de doelstellingen, het interne advies en de door het KCC opgestelde wensen en eisen bepaalt u op welke wijze de kennisbankfunctie kan worden vormgeven. Het onderzoek, ontwerp en indien nodig het aankopen plus de implementatie van een kennisbank systeem behoren tot de projectscope.
Op basis van functionaliteiten, haalbaarheid en een kosten baten analyse, bepaalt u met het KCC en de opdrachtgever hoe de kennisbank gerealiseerd wordt. Dit vertaald u in een projectplan.
Op basis van het vastgestelde projectplan voert u de implementatie uit binnen het KCC. Training en opleiding plus nazorg behoren tot de projectscope.

Criteria (weging)

Relevante ervaring als projectleider met digitaliseringsprojecten
Minimaal 7 jaar relevante ervaring in vergelijkbare organisaties in de afgelopen 10 jaar
Binnen de context van de projectopdracht kennis van de processen en gebruikte systemen
Opleidingen en of certificering op het gebied van projectmanagement, zoals P3M3®, PRINCE2 ®, IMPA, MSP®, PMP®

Competenties

Overtuigingskracht
Organisatiebewustzijn
Verantwoordelijkheid
Onderhandelen
Resultaatgerichtheid

Start opdracht:z.s.m.
Eind opdracht:na 6 tot 9 mnd., optie tot verlenging 1 keer 6 mnd.
Uren per week:24-36

Reageren kan tot 14-3 met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten