Transitiecoordinator IT

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
11-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
5
Bekeken
1678
Status
Gesloten
Referentie
20118706

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118706 Tijdelijke inhuur

Voor een overheidsinstantie zijn wij op zoek naar een Transitiecoördinator IT.

Doel

Voor Overdracht Burgerregelingen zoekt de opdrachtgever een Transitiecoordinator IT in de periode 21 maart 2016 tot en met 1 juli 2016 voor gemiddeld 24 uren per week (met daarna optie op verlenging met telkens 1 maand).
Omschrijving van opdracht

Herordening uitvoeringstaken VWS

De opdrachtgever, de minister van VWS, heeft besloten het uitvoerende werk dat op afstand van het beleidsdepartement door een veelheid aan organisaties (zbo’s, agentschappen) wordt uitgevoerd, te stroomlijnen. In lijn hiermee en als onderdeel van een serie veranderingen zal het werk van de sector Verzekering van de opdrachtgever dat gericht is op burgers (de zogeheten burgerregelingen) worden overgedragen aan CAK, een eveneens aan VWS gelieerde organisatie die is gespecialiseerd in financiële dienstverlening in de zorg. Qua ingezette capaciteit en middelen vormen de burgerregelingen het grootste onderdeel van de sector Verzekering van de opdrachtgever . De overdracht van de burgerregelingen van het de opdrachtgever naar het CAK staat gepland voor 1 juli 2016.

Organisatie van de overdracht burgerregelingen van de opdrachtgever naar het CAK

Het programma overdracht burgerregelingen (OBR) bestaat uit meerdere projecten waaronder het IT project. Informatietechnologie vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van de burgerregelingen. Het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat daarbij wordt ingezet, is onderdeel van het totale IT landschap van de opdrachtgever . Om te kunnen overdragen moet een ontvlechting op alle lagen van het IT landschap (infrastructuur, basisdiensten, gegevens, applicaties, interfaces) plaatsvinden. Sommige applicaties gaan volledig over, andere applicaties moeten worden gesplitst. Hetzelfde geldt voor databases, infrastructuur en basisdiensten. Om de overdracht te realiseren is het IT project in twee fasen opgedeeld. De eerste fase betreft de migratie van het IT landschap van het datacenter van de opdrachtgever naar het datacenter van het CAK. Deze migratie vindt plaats voordat de formele overgang naar het CAK een feit is. De tweede fase betreft de transitie van het IT landschap naar het CAK, de feitelijke transitie valt samen met het moment van formele overdracht. In deze tweede fase worden alle aanpassingen doorgevoerd die nodig zijn om het IT landschap binnen het CAK te kunnen gebruiken. Aanpassingen tijdens de transitiefase betreffen onder andere de koppeling met de digitale werkplek van het CAK, de koppeling met de CAK website, de aanpassing in de naamgeving en adressering op alle uitingen en het koppelen met de bankomgeving van het CAK. Voor de migratiefase verzorgt de opdrachtgever de projectleiding en voor de transitiefase het CAK.

Opdracht Transitiecoördinator IT

Op dit moment is het project vol in uitvoering. De projectleider IT van de opdrachtgever stuurt alle activiteiten t.b.v. de migratiefase aan en is verantwoordelijke voor de coordinatie van alle IT activiteiten die de opdrachtgever t.b.v. de transitiefase moet uitvoeren. Ondertussen is duidelijk dat de projectleider IT alle tijd nodig heeft voor de migratiefase inclusief de nazorg die hieraan verbonden is.
Om die reden zoeken wij nu een Transitiecoordinator IT die een deel van de taken van de Projectleider IT overneemt en bijdraagt aan een succesvolle uitvoering en afronding van de transitie. De transitiecoordinator werkt nauw samen met de projectleider IT transitie (van het CAK), stemt af met de projectleider IT migratie en rapporteert aan de projectcoordinator OBR binnen de opdrachtgever.

Beschrijving werkzaamheden

De Transitiecoordinator IT is verantwoordelijk voor de coordinatie van

 • Alle activiteiten die de opdrachtgever t.b.v. de transitie moet uitvoeren;

 • De capaciteit die de opdrachtgever moet leveren t.b.v. de IT gerelateerde activiteiten die onder leiding van het CAK worden uitgevoerd

Tevens kunnen ook andere coordinatie en aansturings activiteiten binnen het IT project worden opgedragen.

In deze functie zorgt u voor

 • Operationele aansturing van alle IT activiteiten inzake transitie OBR binnen de opdrachtgever;

 • Overleg en afstemming met de projectleider IT bij het CAK;

 • Afstemming met de projectleider IT bij de opdrachtgever;

 • Afspraken met lijnafdelingen over door hen uit te voeren activiteiten en door hen te leveren capaciteit t.b.v. de transitiefase;

 • Signaleren van risico’s in de uitvoering en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen;

 • Rapportage aan projectcoördinator OBR.

Eisen aan kennis en expertise

 • Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ICT-opleidingen en bedrijfskundige scholing;

 • IPMA- en/of Prince2 gecertificeerd;

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare, recente ervaring als ICT-projectmanager;

 • Bewezen ervaring met het organiseren van en leidinggeven aan IT transitieprojecten (applicaties, databases en infrastructuur)

 • Bewezen materiedeskundigheid op het gebied van ICT (infrastructuur, applicaties en databases);

 • Ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten waarbij meerdere organisaties samen een resultaat hebben geboekt;

 • Leiding gegeven aan tenminste 3 projecten met een budget van minimaal 3 miljoen euro;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten in bestuurlijk complexe omgeving;

Deze eisen dienen aantoonbaar in het CV terug te komen en samengevat in de motivatie.

Eisen aan competenties

Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:

 • Stevige persoonlijkheid die boven de materie staat en op meerdere borden tegelijk kan schaken;

 • Organisatiesensitiviteit en Bruggenbouwer. De omgang met de verschillende stakeholders is cruciaal. De vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, automatiseringsspecialisten en CAK zijn vereist;

 • Neemt het voortouw in het vinden van oplossingen en het inschatten en beheersbaar maken van risico’s;

 • Kijkt verder dan IT alleen, weet de aansluiting te organiseren naar de andere disciplines (uitvoeringsprocessen, financiën, HR, communicatie)

 • Inhoudelijk kritisch en besluitvaardig;

 • Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling; moet complexe materie ook aan leken kunnen uitleggen;

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat, tijd en geld;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Sterk in plannen, organiseren en weet draagvlak te creëren;

 • Weet goed om te gaan met veranderende omgeving;

 • Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden;

Inzet

Gemiddeld 24 uren per week. Indien nodig kan het gemiddeld aantal uren opgehoogd worden naar 40 uur per week.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

01-07-2016

Optie op verlenging

per maand

Inzet

24 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

14-03-2016

Sluitingstijd

12:00

Intakegesprek

18 maart 2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  14-03-2016 08:46
  Plaats
  Spakenburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-03-2016 10:20
  Plaats
  Breda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-03-2016 11:19
  Plaats
  Hellevoetsluis

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-03-2016 12:18
  Plaats
  utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-03-2016 14:03
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten