Lead Enterprise Architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
1036
Status
Gesloten
Referentie
151

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Rol Lead Enterprise Architect
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 24-03-2016
Einddatum 24-09-2016
Aantal uren per week 36 uur

Aanvrager: Jacqueline Slaap

VACATURE-INFORMATIE

Functie

 • Je ontwikkelt en houdt de Enterprise Architectuur up-to-date (geïntegreerd, complex, multidisciplinair product). In de Enterprise Architectuur komen architecturen vanuit Strategie, Business, Informatie en Technologie samen. De Enterprise Architectuur is dan ook afgestemd en geïntegreerd met de overige IT beleidsterreinen en andere Governance partijen. De Enterprise Architectuur is geaccepteerd en wordt gedragen door alle relevante partijen.

 • Je stuurt inhoudelijk de totstandkoming en de integratie van deze Enterprise architectuur aan.

 • Je draagt bij aan en hebt invloed op de ontwikkeling van strategisch beleid en/of doelstellingen vast gelegd in IT strategie, het Informatie beleid en de (meer-) jaren plannen.

 • Je adviseert strategische op meerdere complexe multidisciplinaire beleidsterreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid (voorbeeld security / privacy / wet- en regelgeving).

De Enterprise Architectuur is inhoudelijk sterk verweven met/ heeft invloed op Enterprise Architectuur en bijbehorende processen binnen het Ministerie van V&J.

 • Je coacht de collega enterprise architecten van het CIO Office inhoudelijk.

 • Je presenteert en draagt (intern en extern) de Enterprise Architectuur van de Rechtspraak uit.

C. WERKOMGEVING

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Waar mensen samen leven, ontstaan conflicten. 2500 rechters en 7500 medewerkers zetten zich elke dag in om die conflicten te beslechten en om misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Dat doen zij bij elf rechtbanken, vier gerechtshoven en twee bijzondere colleges, ondersteund door drie uitvoerende diensten. Voelt u zich hierdoor aangesproken? Dan vindt u in de Rechtspraak een unieke werkgever.
De Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht. De Raad bestaat uit vier leden en vormt het overkoepelende bestuur van de rechtspraak. De Raad bewaakt de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak en wordt ondersteund door een bureau dat verantwoordelijk is voor de strategie en bedrijfsvoering van de organisatie. Bij dit bureau in Den Haag werken ongeveer 100 mensen.

Het CIO-Office
Het CIO-Office ondersteunt het Raadslid met de IT-portefeuille. Deze treedt op in de rol van CIO als eigenaar en opdrachtgever van alle IT-voorzieningen van de Rechtspraak. Het CIO-Office is verantwoordelijk voor het informatiebeleid, stelt de projectportfolio op en ziet toe op een goede uitvoering en beheer van de projecten door de IT-uitvoeringsorganisatie van de Rechtspraak.

D. DE AFDELING/ Team

De kaderstelling op IT beleidsterreinen als strategie, beleid, financiën, portfolio’s, architecturen en informatiebeveiliging wordt vastgesteld door de Raad aan de hand van voorstellen door de CIO. Deze voorstellen worden opgesteld door/onder verantwoording van de uitvoerend CIO en de leden van het CIO Office in nauw overleg met de andere afdelingen van het Bureau van de Raad (afdeling strategie over o.a. recht en informatica, BVA over beveiliging, financiën over financieringsmethoden, etc.) en andere betrokken partijen.

De uitvoerend CIO is samen met de leden van het CIO Office verantwoordelijk voor het opstellen, laten vaststellen en toezicht houden op richting (strategie), samenhang van initiatieven en het functioneren van het toezicht op naleving van de kaders.
De kaders zijn leidend in het totale proces van definitie, ontwerp, realisatie en beheer. Het conformeren aan de kaders wordt bewaakt door de eigenaar (IT portefeuillehouder) en getoetst door het CIO Office.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding voor het vak- of beleidsgebied.

 • Brede theoretische kennis van en inzicht in organisatiekunde.

 • Kennis van en inzicht in de organisatie en in de functionele verhoudingen in de Rechtspraak en in die van ketenpartners en andere relevante externe partijen.

 • Inzicht in en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen in de Rechtspraak en de Rijksoverheid.

 • Vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van beleidsvoorstellen, -notities, -plannen en –rapportages.

 • Vaardigheid in het omgaan met - en afstemmen van uiteenlopende en (soms) tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg.

 • Vaardigheid in het bereiken van overeenstemming en het verwerven van draagvlak voor beleid en belangen van de Rechtspraak in overleg en onderhandelingen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN

 • Kennis van de laatste architectenontwikkelingen, in het bijzonder met servicegerichte architecturen en architectuurmethoden en ervaring met referentiearchitecturen binnen en buiten de overheid.

 • Brede conceptuele en praktische kennis van en inzicht in informatica.

 • Kernwaarden zijn: Vertrouwen, Weloverwogen, Durf, Externe gerichtheid en bijbehorende kerncompetenties: Samenwerking, Oordeelsvorming, Initiatief en omgevingsbewustzijn.

 • Uitstekende communicatieve - en sociale vaardigheden.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

 • Kernwaarden zijn: Vertrouwen, Weloverwogen, Durf, Externe gerichtheid en bijbehorende kerncompetenties: Samenwerking, Oordeelsvorming, Initiatief en omgevingsbewustzijn

 • Uitstekende communicatieve - en sociale vaardigheden

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

 • In teamverband kunnen werken

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Nauwkeurig

 • Stressbestendig

 • Flexibel

 • Een hoog conceptueel denkniveau

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten