Intermediair
Quest4
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
758
Status
Gesloten
Referentie
IB Specialist

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 162 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 237 opdrachten

Omschrijving

Rol IB Specialist
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 01-04-2016
Einddatum 30-06-2016 Verlengbaar
Aantal uren per week 32 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

VACATURE-INFORMATIE

Logius
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.
Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Situatieschets
Logius hanteert (beveiligings)eisen voor het gebruik van DigiD. Partijen mogen uitsluitend gebruik maken van DigiD, als zij voldoen aan deze eisen. Alle partijen, die gebruik maken van DigiD, tonen jaarlijks middels een beveiligingsassessment aan dat aan de beveiligingseisen wordt voldaan.
Het project ICT Beveiligingsassessments DigiD is verantwoordelijk voor de behandeling van door gebruikers van DigiD ingediende beveiligingsassessments.
Ten behoeve van de ondersteuning van het behandelteam (5 personen) is er behoefte aan een: Senior IB Specialist DigiD Beveiligingsassessments.

De Senior IB Specialist zorgt ervoor dat

 • De assessments, verbeterplannen en verbeterrapporten tijdig worden beoordeeld en worden gereviewed en dat alle organisaties die DigiD gebruiken de juiste terugkoppeling ontvangen;

 • De gegevens worden verwerkt in een casemanagementsysteem ;

 • Dat rapportages gegenereerd worden d.m.v. het casemanagementsysteem.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Senior IB Specialist DigiD assessments zijn

 • Beoordelen van assessments, verbeterplannen, verbeterrapporten aan de hand van het beoordelingskader;

 • Reviewen van beoordelingen van assessments, verbeterplannen, verbeterrapporten aan de hand van het beoordelingskader;

 • Vastleggen gegevens in casemanagementsysteem;

 • Uitvoeren van nader onderzoek, ook in overleg met afnemers, om beveiligingsrisico’s vast te stellen;

 • Opstellen van correspondentie en onderhouden van contacten met afnemers DigiD;

 • Bespreken van rapportages met enkele bevindingen en met de Coordinator Informatie Beveiliging;

 • Opstellen brief als er enkele bevindingen in assessment rapport aanwezig zijn;

 • Genereren van rapportages in casemanagement systeem.

NB: de werkzaamheden zijn redelijk routinematig van aard. Per jaar worden 600 á 700 rapporten behandeld; het grootste deel van de taken bestaat uit het beoordelen & reviewen en het vastleggen van de beoordeling.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Opleiding en ervaring

 • Minimaal HBO niveau;

 • Ervaring met informatie beveiliging;

 • Cissp certificering is een pre;

 • Ervaring met overheden;

 • Ervaring met het normenkader webapplicaties NCSC.

GEDRAGSKENMERKEN

 • Accuraat;

 • Analytisch;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;

 • Stressbestendig;

 • Omgevingsbewust.

EXTRA INFORMATIE

Intakegesprekken vinden plaats op 22 maart 2016.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten