Technisch Applicatiebeheerder, politie, middels EMVI selectie

Intermediair
Detabem
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
90
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
30
Status
Gesloten
Referentie
A3030

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • Helion IT 160 opdrachten
  • KPN Consulting 243 opdrachten

Omschrijving

Startdatum
16-05-2016
Einddatum
31-12-2016
Optie tot verlenging
ja, in overleg
Uren per week
36
Sluiting publicatie
22-03-2016
Verwachte terugkoppeling
30-03-2016

Onze opdrachtgever de politie eist heel wat qua opleiding en ervaring, maar tevens wordt er niet alleen naar de prijs gekeken waar een maximum aan gebonden is maar ook naar wat u in de nog door ons te verstrekken templates opneem als EMVI.

Opdracht omschrijving
De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het applicatiebeheer en (kleinschalig) onderhoud voor de producten BVV en Eu-VIS. Het applicatiebeheer omvat het in stand houden van de bestaande functionaliteit en en de koppelingen met vele ketenpartnersystemen. Analyseren van verstoringen in de ketens van applicaties, het ondersteunen van technisch beheer, ondersteuning van eindgebruikers en het nemen van maatregelen ter voorkoming van storingen, zijn onderdeel van de werkzaamheden.

Doelstelling
Aanvulling beheercapaciteit, internen vrijspelen voor specialistische klussen en doorontwikkeling, uiteindelijke doelstelling is het realiseren van het ondertekende jaarplan BVV 2016

Verantwoordelijkheden
Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens aangegeven richtlijnen.
Vakmatige taken
Allerlei applicatiebeheer en (kleinschalige) software onderhoudswerkzaamheden. Bij BVV en EU-VIS speelt (eb)XML berichtenverkeer, gebruik makend van een message broker met gerelateerde producten van de firma Axway, een belangrijke rol.
Leidinggevende taken
n.v.t.
Contacten
Collega beheerders/ontwikkelaars, scrum master, medewerkers technisch beheer
Inzet in de lijn of project
Lijn

Opleiding
Minimaal afgeronde geaccrediteerde HBO opleiding, bij voorkeur een Informatica gerelateerde studie.

Werkervaring
Ervaring met message brokers en applicatie-integratie is een must. Enige ervaring met Java-software ontwikkeling is een belangrijke pré.
Competenties
Teamspeler
Flexibel
Resultaatgericht
Goede communicatieve vaardigheden.
Planning / Afspraken

Intake gesprekken
Intakegesprekken vinden plaats op maandag 4 april as. Gelieve hier rekening mee te houden.
Terugkoppeling offertes
06-04-2016
Toelichting gunning

Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )
Aanvullende informatie
Aanvullende Informatie

CV

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk Detabem behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Politie is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van de voorlopige gunning een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen aanleveren.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 16-05-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van de verlopige gunning.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen zal leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : via DETABEM, wij sturen u dat toe.

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen zal leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : via DETABEM, wij sturen u dat toe.

Minimaal 3 jaar relevante ervaring als Technisch applicatiebeheerder opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat. Benoem tevens de perioden (dd-mm-yy t/m dd-mm-yy). Bij het ontbreken van de gevraagde ervaring wordt uw aanbieding ter zijde gelegd.
Minimaal een afgeronde erkende HBO diploma, bij voorkeur in een informatica-gerelateerde richting.

U dient een geldig kopie van het behaalde diploma toe te voegen aan de aanbieding. Bij het ontbreken van een goed leesbaar kopie wordt uw bieding ter zijde gelegd.

Inhoudelijke CV wensen

Ervaring met (EB)XML berichtenverwerking, message brokers.
Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat. Benoem tevens de perioden (dd-mm-yy t/m dd-mm-yy).

Ervaring met database SQL-queries.
Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat. Benoem tevens de perioden (dd-mm-yy t/m dd-mm-yy).

Minimaal 2 jaar relevante ervaring als JAVA Ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 5 jaar is een wens.

Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat. Benoem tevens de perioden (dd-mm-yy t/m dd-mm-yy).

Kennis van ontwikkeltools (bijvoorbeeld eclipse, Jira).
Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat. Benoem tevens de perioden (dd-mm-yy t/m dd-mm-yy).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten