Adviseur Planningsmanagement (ICT)

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
3
Bekeken
611
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

01-04-2016

Einddatum

01-10-2016

Optie op verlenging

Ja, maximaal 3 jaar en 3 maanden tot uiterlijk 31-12-2018

Aantal uur per week

20

Sluitingsdatum

21-03-2016 om 17:00 uur

De implementatie van de Omgevingswet kent een grote ICT-component. Zoals de laatste jaren viel waar te nemen, brengen grote ICT-projecten risico’s met zich mee die significante impact op de planning en de voortgang kunnen hebben. In het planningsmanagement is daarom specifiek aandacht voor de risico’s en de planningsconsequenties op het vlak van data en ICT, die met name liggen in de deelopgave digitalisering.

Taken

 Het in afstemming met de programma teamleden ontwerpen en implementeren van planningsmanagementprocessen binnen zowel het programmabureau als de deelprogramma’s;
 Het laten vaststellen en het vastleggen van het planningsmanagementproces;
 Opstellen initiële integrale probabilistische risicoplanning voor de deelprogramma’s Digitaal Stelsel Omgevingswet en Invoering alsmede voor het programma in totaliteit m.b.v. daatoe geigende software-pakketten;
 Maandelijks genereren probabilistische voortgangsplanning (d.m.v. Monte Carlosimulatie / PPI-analyse) op basis van de relevante tijdsrisico’s ter bepaling van de trefzekerheid van (deel)programmamijlpalen. Tijdgebonden risico’s worden vanaf het begin opgenomen in de planning. Update hiervan vindt plaats op basis van info van de risicomanager.
 Voor het onderwerp planning een bijdrage leveren aan de op te stellen 2-wekelijkse-, maandelijkse- en 3 maandelijke voortgangsrapportages alsmede overige rapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.
 Het houden van maandelijkse bilaterale cq groepschallenge-gesprekken met de (deel)programmmanagers/programmateamleden om de overall planningvoortgang te volgen.
 Bij opgetreden achterstand in de planning voorstellen doen voor scenario’s die het mogelijk maken weer op het oorspronkelijke pad te komen.
 Toetsen planningen, planningsmanagement en claims m.b.t. tijd van derden / opdrachtnemers en rapporteren bevindingen.
 Deelnemen aan / bijwonen van de diverse overleggen van het projectbeheersteam.
 Periodiek voeren van bilat met de Manager Programmabeheersing en de Programmamanager over de voortgang van de werkzaamheden en knelpunten, de hoofdlijnen van de planning, kritische pad, risico’s/knelpunten en haalbaarheid (frequentie nader te bepalen).
 Het programmabureauteam en de andere (onderliggende) teams informeren en adviseren over de actuele planning en het kritisch pad.
 Afstemming met de risicomanager, al dan niet in samenspraak met het verantwoordelijke programmateamlid, over risico’s en VTW’s m.b.t. het beheeraspect tijd.
 Het kernteam ondersteunen bij strategische besluitvorming, bijvoorbeeld bij ingrijpende contract- en scopewijzigingen. U stelt hiertoe advies memo’s op, onderbouwd met een PPI-planning van verschillende scenario’s.
 Input leveren aan de voorbereiding, uitvoering en verwerking van risicosessies, al dan niet gecombineerd met planningssessies.
 Bijdrage leveren aan SCB toetsen op uitbestedingen m.b.t. het aspect planning.
 Bijdragen aan de verbetering van de planning en planningsmanagement binnen het programmma, onder andere door aanpassen en invoeren van processen / procedures.
 Aanleveren en opslaan van stukken in het documentmanagementsysteem en het programma archief.
 Kennis overdragen op het gebied van planningsmanagement aan programmamedewerkers.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare specifieke toegepaste kennis van en ervaring met complexe en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakketten MS-project, Primavera en Risk Analysis (Primaned).

 • Aantoonbare ervaring met ICT-projecten en als Adviseur Planningsmanagement op programmaniveau.

 • Kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2 en projecttechnieken.

 • Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma.

 • Ervaring met afstemmingsprocessen met en binnen de Rijksoverheid is een wens.

 • Ervaring met het opstellen van rapportages op (deel)programmaniveau.

 • Kennis van en ervaring binnen I&M en Rijkswaterstaat is een wens.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  17-03-2016 07:49
  Plaats
  Breda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-03-2016 09:58
  Plaats
  Bussum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-03-2016 10:10
  Plaats
  Wapenveld

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten