Project Officer/PMO

Opdrachtgever
Yacht bv
Geplaatst op
16-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
4
Bekeken
676
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw reactie.

Met dank aan de vele reacties die wij hebben ontvangen hebben wij een geschikte kandidaat gevonden. Helaas hebben wij met deze vacature niets voor jou kunnen betekenen maar wellicht dat wij met toekomstige vacatures meer voor jou kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

YACHT
Recruiter


Omschrijving

Job deliverables

 • Werkt het projectmandaat uit in overleg met de Projectmanager en opdrachtgever, rekening houdend met de wensen en eisen van de opdrachtgever, resulterend in het formuleren en accorderen van een Projectbrief. Werkt de geaccordeerde Projectbrief uit, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever, teneinde de projectorganisatie vast te leggen om het project te kunnen starten.

 • Geeft in het plan van aanpak de wijze van uitvoering, tijdsaspecten, benodigde resources, alsmede kosten en consequenties aan.

 • Organiseert de bezetting van het project, zo nodig in overleg met een Resource Manager.

 • Draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten zoals personal computers, software, werkplekken en dergelijke. Werkt een communicatieplan uit.

 • Stuurt en bewaakt de levering van een werkpakket binnen het project, binnen de kaders van de projectaanpak, teneinde de eindopdracht van het project tot stand te brengen.

 • Coƶrdineert de (dagelijkse) werkzaamheden van medewerkers, conform de voor de afdeling geldende richtlijnen, om de projectvoortgang en kwaliteit van de productie en dienstverlening te realiseren.

 • Monitort en bestuurt de voortgang van de werkzaamheden en lost problemen op.

 • Bewaakt de naleving van de voor de afdeling geldende procedures, voorschriften en condities door zijn medewerkers.

 • Evalueert de uitvoering van het project, binnen de grenzen van de projectaanpak, teneinde het projectresultaat aan de opdrachtgever op te leveren.

 • Genereert voortgangsrapportages m.b.t. budgetten, implementatie initiatieven, dissatisfiers en (financiĆ«le) managementinformatie, conform de voorschriften en richtlijnen, teneinde het management van de (hoofd) afdeling optimaal te informeren over de voortgang.

Knowledge & Communication
Explanation

 • Kennis van projectmanagement op HBO niveau.

 • Kennis op het gebied van veranderingsmanagement, control en leidinggeven en projectgerelateerde rapportage technieken.

 • Kennis van standaarden van projectaanpak (DSDM/CMM/HoP etc.) van ABN AMRO, de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied.

 • PRINCE2 gecertificeerd (Practitioner level)

 • Kennis van projectmanagementtechnieken, meer specifiek ervaring met Product Based Plannen en Risico Management analyse

 • Ervaring met MS Project tbv project planningen

 • Onderhoudt tijdens het project contact (schriftelijk en mondeling) met de bij het project betrokken afdelingen, disciplines, medewerkers en Projectmanager om de voortgang van het project te bespreken.

 • Bespreekt de projectvoortgang met de projectgroep om verschillen tussen planning en realiteit inzichtelijk te maken om indien noodzakelijk in te kunnen grijpen.

Additional Information
Belangrijk: Regel en wetgeving ervaring - praktijk ervaring op projecten/programmas die moeten voldoen aan de (liefst europeese) regelen en wetgeving. Denk aan Basel, Solvency, IFRS9.
Naast kennis en ervaring op het gebied van de diverse aangegeven PMO werkzaamheden, zoeken wij een kandidaat die oog en gevoel heeft voor de project, programma en stakeholder dynamiek en daar met zowel sensitiviteit als draagkracht op kan acteren. Een kandidaat die in staat is om met overzicht over de projecten heen en gevoel bij de belangen van de stakeholders project communicatie en documenten te challengen op onderlinge samenhang en consistentie en op aansluiting bij verwachtingen. Iemand die ervaring heeft in het omzetten van inhoudelijk content/informatie naar management summary/presentaties.
De kandidaat moet de project managers kunnen uitdagen en als sparringpartner voor de project managers kunnen fungeren.

Harde skills: expert in MSP, Powerpoint en pre als kandidaat met Access kan werken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  16-03-2016 12:47
  Plaats
  Castricum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-03-2016 12:54
  Plaats
  Thesinge

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-03-2016 21:47
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-03-2016 18:38
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten