Adviseur Zorg- en Veiligheidshuis

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
20-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
843
Status
Gesloten
Referentie
PP

Omschrijving

Opdrachtomschrijving
Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord (ZVH) is een regievoerend en ketenoverstijgend samenwerkingsverband van de gemeenten Noord- en Midden-Limburg, het Openbaar Ministerie, de Politie en organisaties op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.
Het doel van het ZVH is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger. Het ZVH zorgt ervoor dat snel specifieke expertise wordt ingezet voor het stabiliseren en herstellen van de situatie en ter voorkoming van stagnatie, herhaling of verder afglijden. De casuïstieken waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.

Er zijn twee hoofdpijlers te onderscheiden met ieder hun eigen schaalgrootte en verbijzonderingen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (beschermd wonen, maatschappelijke opvang waaronder crisisopvang vanaf 18 jaar of gezinnen en vrouwenopvang) uitgevoerd voor de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de gemeente Gennep en Mook & Middelaar. De gemeente Weert heeft de toegang tot de Maatschappelijke opvang zelfstandig georganiseerd.

Veiligheid en zorg (onder meer jeugd en veiligheid, nazorg gedetineerden, Top-X) voor de gemeenten van Noord-Limburg. De gemeente Mook & Middelaar heeft de beschermingstafel jeugd belegd bij de regio Nijmegen.

In 2016 zal het ZVH op verschillende onderdelen een doorontwikkeling moeten gaan maken. Niet alleen inhoudelijk, ook in de ambtelijk en bestuurlijke structuren rondom het ZVH gaat een en ander veranderen. Daarbij heeft de gemeente Venlo- als één van de opdrachtgevers voor het ZVH- een trekkende rol en brengen de samenwerkende partners in het ZVH op onderdelen advies uit. Eind 2016 zal een keuze gemaakt worden over de verdere duurzame inrichting van het ZVH en de daarbij passende rechtsvorm en organisatorische ophanging.

Kandidaatomschrijving
Onderstaand zijn een tweetal rollen met daarbij behorende takenpakketten uitgesplitst welke beiden (in ieder geval tot het einde van 2016) onderdeel zijn van de verder doorontwikkelingen.

Secretaris stuurgroep Veiligheidshuis Limburg-Noord en Ambtelijke kerngroep
De secretaris draagt zorgt voor verzameling van de agendapunten vanuit de diverse kernpartners van het ZVH. De secretaris bereidt de agenda inhoudelijk voor met de Ambtelijke kerngroep waarvoor hij/zij ook de secretarisrol vervult. De secretaris adviseert (samen met de senior beleidsadviseur ZVH ) de voorzitter van de Stuurgroep ZVH. De secretaris zoekt afstemming op ambtelijk niveau met de secretarissen van andere twee bestuurlijke gremia waar het ZVH mee te maken heeft, te weten de Bestuurscommissie WMO en het portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein.

Deze functie kent ook een praktische kant. Die bevat: de planning van de vergaderingen, nadenken over mogelijke onderwerpen en de gewenste aanwezigen, de tijdige verzending van de agenda, de inhoudelijk check van het verslag met de voorzitter voordat deze wordt verstuurd.

Bij alle bedrijfsvoering aspecten geldt dat afstemming met diverse afdelingen binnen de gemeente Venlo moet worden gezocht plus periodiek overleg met de opdrachtgever. Om bovenstaande werkzaamheden goed te kunnen vervullen, wordt gevraagd:

Een energiek, verbindend en representatief persoon die op alle niveaus kan optreden als ambassadeur van het ZVH.
Goede communicatieve- en adviesvaardigheden.
Analytisch vermogen.
Basishouding van samenwerkingsbereidheid.
Hands on-mentaliteit/een meters maker.
Bekendheid met en ervaring hebbend in de materie van het sociale- en veiligheidsdomein.
Beschikken over hoge mate van bestuur sensitiviteit: snappen welke verantwoordelijkheid gedragen wordt voor het terrein waarop het ZVH met haar partners werkzaam is (groot bestuurlijk en maatschappelijk afbreukrisico) en hoe de verschillende samenwerkende partners zich daartoe verhouden; belangen-behoeften.
Kennis van en ervaring met intergemeentelijk samenwerking, liefst specifiek rondom vergelijkbare thema’s.

Opleiding

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding

Werkervaring
Op CV aantoonbare werkervaring van tenminste 1 jaar in de afgelopen 2 jaar, binnen het sociaal domein.
Op CV aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet, WMO en veiligheid.
Op CV aantoonbare werkervaring met werkprocessen binnen overheidsorganisaties. Dit moet duidelijk blijken uit het CV.

Start opdracht:4-4
Eind opdracht:31-12
Uren per week:18

Reageren kan tot 22-3 met cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten en ex. BTW

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten