Senior adviseur hoofdwatersysteem

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
21-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
414
Status
Gesloten
Referentie
IGB61767366

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior adviseur met kennis van aanlegprojecten in het hoofdwatersysteem en ervaring met de Kaderrichtlijn Water.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze uitvoeringsorganisatie bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en het water. Veiligheid, doorstroming, comfort en betrouwbare informatievoorziening zijn hierbij sleutelwoorden.

U bent werkzaam voor de afdeling Programmabureau Verkenning en Planuitwerking (PVP). Het PVP begeleidt, coördineert en adviseert de lopende aanlegprojecten in de verkenning en planuitwerkingsfase. PVP is het aanspreekpunt voor de projectleiders bij de regio’s, de bestuursstaf van Rijkswaterstaat en de beleidskern. Dit betreft alle MIRT-aanlegprojecten op de netwerken HWN, HVWN en HWS. Ook coördineert het programmabureau de zogenaamde voortoetsen, waarin in samenwerking met verschillende specialisten binnen Rijkswaterstaat voorgelegde MIRT2 en MIRT3 besluiten worden getoetst. Vanuit het overzicht over alle lopende projecten levert het programmabureau managementinformatie over voortgang, kosten en risico’s aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat en de beleidsdirecteur-generaal.

Het landelijk team Kaderrichtlijn Water (KRW) bestaat grotendeels uit medewerkers van PVP, aangevuld met expertises van andere Rijkswaterstaat organisatieonderdelen. Het landelijk team heeft de volgende taak:

Voeren van lichte regie op de KRW opdracht van DGRW aan de DG RWS, door

 • Monitoring voortgang van de uitvoering het programma (output en outcome).

 • Zo nodig samen met de collega regionale HID-en doen van voorstellen voor prioritering op programmaniveau.

 • Ondersteunen flexibele realisatie.

 • Invoeren van data in de landelijke systemen.

 • Kennisdeling en innovatie.

 • Aandacht voor landelijke stakeholders.

 • Opvangen systeemrisico’s binnen Rijkswaterstaat.

Daarbij de volgende processen en procedures te hanteren dan wel te ondersteunen

 • Kwaliteitsborging.

 • Opdrachtverlening en scopewijziging.

 • Programmaplanning.

 • Programmarisicobeheersing.

 • Informatievoorziening en -management

 • Rapportage en afstemming.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het begeleiden en toetsen van aanlegprojecten op het Hoofdwatersysteem (HWS) in de regio West Nederland Zuid.

 • U bent het aanspreekpunt / begeleider van water, verkeer en leefomgeving (WVL) voor de opdracht van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • U bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de projecten in de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase op de volgende aspecten:- Opdrachtverlening/scope(scope, tijd, geld kwaliteit). Opdrachtverlening van Beleid aan RWS en van DG-RWS aan HID regio's.

 • Projecten begeleiden (scopewijzigingen, besluitvorming in de HID-DG-Beleidslijn, monitoren en waar nodig aanspreken op geld, tijd, risico’s en kwaliteit, signaleren en adviseren bij knelpunten/risico’s, zorgen voor actuele sturingsinformatie voor de DG via de T-rapportages en T-gesprekken).

 • U bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het voortoetsproces van de projecten in de regio’s die je begeleidt.

 • Verbinden van project, BS en beleid.

 • U draait volledig mee in het nieuw-te-vormen landelijk team KRW.

 • U pakt ad hoc vragen die vanuit de projecten binnenkomen op om uit te zoeken hoe daar binnen Rijkswaterstaat mee omgegaan wordt, maar ook acties die binnen het landelijk team worden verdeeld.

 • U begeleidt alle hoofdwatersysteemprojecten (KRW en overige HWS projecten).

 • U begeleidt WVL voor de KRW-werkzaamheden.

 • U coördineert inhoudelijke ad hoc vragen in het landelijk team KRW.

 • U neemt deel aan overleggen.

 • U pakt acties op die in het team worden verdeeld.

Eisen

 • U hebt aantoonbare (indicatief 2-5 jaar) succesvolle ervaring in aanlegprojecten binnen HWS in de rol van projectbegeleider dan wel projectmanager.

 • U hebt bij voorkeur kennis van het voortoetsproces.

 • U hebt ervaring op het werkveld Verkenning en Planuitwerking en Realisatie.

 • U weet u weg te vinden binnen Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • U hebt affiniteit met (relevante) procedures, processen, wet- en regelgeving en beleid.

 • U hebt ervaring met de Rijkswaterstaatorganisatie.

 • U hebt kennis van en ervaring met het aanlegproces en daarbij specifieke het MIRT-proces.

 • U hebt kennis van en ervaring met aanlegprojecten in het hoofdwatersysteem.

 • U hebt kennis van en ervaring met Kaderrichtlijn Water

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

De werkzaamheden zijn deels in Utrecht, deels met afstemming in Den Haag, deels  met WVL in Lelystad. Daarnaast wordt verwacht dat u voor de benodigde afstemming langs gaat bij de regio.

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste medio augustus 2016, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

 Hoe?:
Reageer vóór donderdag 24 maart aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten