Informatieanalist Asset Management

Opdrachtgever
NS IM
Geplaatst op
22-03-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
9
Bekeken
1327
Status
Gesloten
Referentie
Informatieanalist Asset Manageme

Afrondingstoelichting

Beste dames en heren,
Deze opdracht is helaas komen te vervallen.
Bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Novisource IM


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Vacaturetitel * Informatieanalist Asset Management
Standplaats/Locatie * Amsterdam

Startdatum gewenst * 01/04/2016
Einddatum verwacht * 30/06/2016
Maximum Tarief (€/uur) 80
Aantal uren (p/week) min. * 32
Aantal uren (p/week) max. * 40

Doel van de Functie Het in kaart brengen van business wensen en behoeften, vertalen daarvan naar functionele IT oplossingen en toetsen van de geboden oplossingen aan de opgestelde requirements en architectuurrichtlijnen.
Aandachtsgebied Klantvraagstukken t.a.v. geautomatiseerde EN niet geautomatiseerde processen. Complex systeemlandschap, politiek gevoelig, risicovol en/of veel stakeholders.
Kernactiviteiten
1.Het uivoeren van intake/het toetsen van klantwensen/requirements.
2.Het opstellen van adviesrapport op basis van analyse van klantwensen.
3.Het opstellen van business en/of systeem requirements.
4.Het opstellen van functioneel ontwerp.
5.Het toetsen van oplossingen.
6.Het maken van planning en rapportage.
7.Het aansturen van directe collega's
8.Het in stand houden en ontwikkelen van collectieve kennis.
9.Het bijdrage leveren aan team-/onderhoudsplan.
10.Het inhoudelijk begeleiden en coachen van collega's.
11.Het proactief adviseren.
12.Het adviseren over het toepassen van architectuurrichtlijnen en beleid.

Rol Adviserend/coachend
Relatiepatroon Teamleider, Manager, Directie, gebruikers, opdrachtgevers, projectleiders, testers en systeemontwikkelaars, externe leveranciers.
Bevoegdheden
•Binnen de kaders van globale opdracht, kan opdracht stilleggen
•Escalatie richting manager en directie
•Binnen de richtlijnen methoden en technieken en architectuurrichtlijnen.
•Direct verantwoordelijk voor het resultaat.

Kennis & Ervaring
•HBO denk- en werkniveau
•Kennis van informatica en/of bedrijfskunde, Kennis van informatieanalyse, architectuur en systeemontwikkeling
•Branche en vakspecialistische kennis, kennis van projectmanagementmethodieken en toepassen van interactieve werkvormen
•Minimaal 7 jaar relevante werkervaring

Competenties
Samenwerken
•Zoekt naar win-win (ook op lange termijn).
•Handelt integer
•Netwerkt, zoekt actief contacten, onderhoudt en bouwt deze uit ten behoeve van klantenkring en kennisuitwisseling
•Fungeert als klankbord, is sparringpartner, stelt kritische vragen en geeft de consequenties van de keuzes aan
•Coacht, begeleidt en spreekt aan
•Betrekt anderen en stimuleert samenwerking
•Creëert klimaat voor effectieve samenwerking met doel gezamenlijk resultaat te bereiken

Ondernemerschap
•Geeft tijdig haalbaarheid en mogelijkheden aan, schakelt tijdig hulp in
•Signaleert kansen, handelt proactief, neemt initiatief en voortouw
•Durft risico's te nemen binnen gestelde marges
•Spreekt aan op proactieve werkhouding bij medewerkers
•Is gericht op klanten, legt contacten, onderhoudt relaties en bouwt deze uit

Klantgerichtheid
•Vraagt klanten naar hun wensen, luistert en vraagt door tot een compleet beeld van de oplossing ontstaat
•Zorgt voor contactmomenten met de klant/betrekt klanten ten behoeve van een adequate informatie-uitwisseling en kennisdeling
•Kent de ontwikkelingen in de business van de klant
•Analyseert de eigen organisatie vanuit de belangen van de klant en zoekt zo naar verbeteringen in de organisatie
•Bedenkt vanuit de business van de klant mogelijkheden om hem te adviseren
•Streeft ernaar voordelen voor de klant te bereiken en zichtbaar te maken, zonder dat dit nadelen voor eigen afdeling oplevert

Persoonlijke kracht
•Is open en betrouwbaar en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid
•Maakt een stevige indruk en weet anderen te beïnvloeden, overtuigt
•Draagt eigen ideeën en voorstellen aangaande werkinhoud uit en stimuleert en beïnvloedt anderen
•Is stressbestendig, behoudt rust en blijft onder druk effectief functioneren

Inmplementeren & Resultaten boeken
•Doorloopt bij de processen en procedures de juiste stappen in de juiste volgorde
•Overlegt bij twijfel en afwijkingen met de juiste autoriteit
•Heeft opdracht en gewenst resultaat helder op het netvlies en stuurt hierop aan
•Is bewust van "kritische punten"en anticipeert hierop
•Bewaakt de voortgang en weer waar de knelpunten liggen en onderneemt actie
•Coacht op inhoud

Analytische intelligentie
•Kan hoofd en bijzaken onderscheiden, denkt in oorzaak - gevolg. Kan systematisch in kaart brengen en rapporteren.
•Kan processen en denkbeelden helder krijgen, overziet verbanden en raakvlakken van andere disciplines. Plaatst vraagstukken en oplossingen in relevante context.
•Anticipeert op mogelijke gebeurtenissen.
•Overziet lange termijn gevolgen van mogelijke aanpakken en oplossingen (projectleider).
•Is kritisch ten opzichte van de ingeslagen wegen

Visie ontwikkelen & Innoveren Denkt in concepten en scenario's
Risicobewustzijn
•Is bij mogelijke dreigende risico’s extra waakzaam en zorgt voor snelle communicatie over (nieuwe) risico ontwikkelingen.
•Stuurt aan op een juiste verhouding tussen inzet en opbrengst in relatie tot risico’s.
•Ziet erop toe dat de gestelde targets en grenzen aan het nemen van risico’s juist worden toegepast, beperkt deze als omstandigheden daarom
vragen
•Stimuleert een positief kritische houding van collega’s en biedt ruimte en een veilige omgeving voor het bespreken van besluiten, andere
opvattingen, fouten en taboes t.a.v. risico’s.
•Geeft in houding en gedrag blijk van persoonlijke integriteit.
•Stelt realistische targets en neemt perverse prikkels en verleidingen weg (voor leidinggevenden)

Integratieve Inteligentie
Leiderschap
Inspireren & betrokkenheid creëren
Opdracht & Context * Graven. Prikkelen. Sparren. Analyseren. Creëren. Dagelijks zit je om tafel met gebruikers, beheerders, projectleiders en collega's. Je kijkt net zo makkelijk door de ogen van de klant als door een technische bril. Je neemt afstand om het geheel te overzien, om dwarsverbanden te leggen en risico´s in te schatten. Je blijft zoeken: hoe kan jij een vraag beantwoorden op een manier die past bij de (interne of externe) klant? Of beter nog: hoe kan jij zo'n vraag al vóór zijn door zelf met bruikbare verbetervoorstellen te komen? Je gaat proactief concrete verbeteringen realiseren in onze dienstverlening in nauwe samenwerking met andere afdelingen en leveranciers. Deze verbeteringen worden gedreven door inzichten die je opdoet uit gesprekken, analyses en externe bronnen. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen en inzichten in requirements voor de scrum teams. Ook vervul je een sleutelrol bij het uitvoeren van projecten, procesverbeteringen en systeemimplementaties. Dit alles speelt zich af in een flexibel en multidisciplinair team, dat de ambitie heeft om meer impact in de organisatie te realiseren. Een ambitie om meer te doen dan het enkel perfect afhandelen van verzoeken. Jij gaat helpen bij het uitwerken en realiseren van deze ambitie en draagt daarmee bij aan de groei en het serviceniveau van het team. Je kunt goed omgaan met sterk veranderende omgevingen en je wilt zelf een belangrijke inbreng hebben in de keuze van de oplossingsrichting en de implementatie ervan. Ervaring met projectmatig werken en scrum is een must.

Kernpunten van de functie
•Uitvoeren van intake en het toetsen van klantwensen en requirements •Beschrijven business processen en informatieanalyses •Opstellen business requirements, alsmede epics en user stories voor de scrum teams •Bijdragen aan het ontwerp van oplossingsrichtingen •Toetsen van processen, requirements, analyses en ontwerpen van collega’s •In stand houden en ontwikkelen van collectieve kennis •Opstellen adviesrapporten o.b.v. analyse van klantwensen •Proactief adviseren op basis van inzichten en analyses
Specifieke Opleiding & Expertise * •Je hebt een relevante opleiding op WO niveau met succes afgerond en je hebt affiniteit met informatie management en IT. •Als informatieanalist heb je 4 tot 6 jaar relevante werkervaring; •Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan in een asset management omgeving; •Je bent een expert op het gebied van proces- en informatieanalyse; •
Aanvullende competenties/Soft criteria * Het is belangrijk dat je een analytisch en gestructureerd denker bent; •Als onderzoeker ga je door totdat de onderste steen boven is en je analyse smart is vastgelegd; •Een sterke inhoudelijke drive en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn daarbij belangrijk om een goed sparringpartner te vormen voor de business en IT; •Je bent zelfstandig, analytisch, initiatiefrijk en uiterst resultaatgericht;
Hoogst genoten opleiding WO
Werkervaring 3-5 Jaar

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


9 reacties

 • Datum
  22-03-2016 11:25
  Plaats
  Houten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-03-2016 12:56
  Plaats
  Naarden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-03-2016 16:07
  Plaats
  Vught

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-03-2016 20:31
  Plaats
  Naaldwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-03-2016 22:19
  Plaats
  Amsterdam Zuidoost

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-03-2016 07:37
  Plaats
  Culemborg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-03-2016 09:58
  Plaats
  De Goorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  31-03-2016 09:13
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-04-2016 18:02
  Plaats
  D

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten