Projectleider

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
21-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Zuid Holland
Reacties
0
Bekeken
938
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-1537

Omschrijving

Voor een samenwerkingsorganisatie in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiele Techniek, die verantwoordelijk wordt voor ontwerp, besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de realisatie van civieltechnische zaken en (toekomstig) openbare ruimte.

Taken

De Projectleider Civiele Techniek gaat er zorg voor dragen dat plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd, onderhouden en overgedragen conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Voorts is de Projectleider verantwoordelijk voor het civieltechnisch begeleiden van (deel)projecten. Daarbij valt te denken aan:

 • Beoordelen van onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed)

 • Beoordelen en accepteren van diverse (deel)plannuitwerkingen

 • Toetsen van tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader

 • Bewaken van de contracten – waar nodig met marktpartijen - voor de infrastructurele onderdelen

 • Aansturen van de realisatie van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte

 • Afstemmen met de aannemers van de diverse bouwende partijen en kabel- en leidingenbeheerders

 • Beoordelen en bewaken van (realisatie-)planningen

 • Rapporteert aan de civiel manager en de projectdirecteur Westergouwe

 • Afstemmen met marktpartijen en derden waar nodig

 • Afstemmen met bewoners en omgevingspartijen, waaronder participatie van deze partijen in het ontwerpproces

 • Afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie

 • Zorgdragen voor overdracht aan de gemeentelijke beheersorganisatie

 • Uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Contractmanagement en Directievoering & toezicht resulteert in de oplevering van werken inclusief volledige financiële en administratieve afhandeling van overeenkomsten en/of bestekken met aannemers. De gevraagde activiteiten in de rol van directievoerder c.q. contractmanager zijn conform de RVOI 2001, DNR 2005, UAV 1989 en UAV 2009, alsmede de UAV-GC 2005. Daarnaast wordt het volgende in de rol van directievoerder verwacht:

 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever: de directievoerder krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV 1989, UAV 2009 en 2012, RVOI 2001 of DNR 2005;

 • Ervaring met het opstellen en de uitvoering van UAV-GC 2005 contracten en de rol die de Directievoerder hierin kan spelen

 • Opstellen en toetsen van bestekken en begeleiden van aanbestedingen van werken, het voeren van de projectleiding, de besteksadministratie en de projectadministratie

 • Controleren van werkzaamheden voortvloeiende uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving bestaande uit onder andere het Bouwprocesbesluit, Wegenverkeerswet, Flora-   en Faunawet Wet, omgaan met Niet geëxplodeerde explosieven, arbeid vreemdelingen (Way) en de Arbeidsomstandighedenwet

 • Adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer- en minderwerk

 • Beheren van de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden en toezien op de naleving ervan

 • Verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden

 • Continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken

 • Melden van knelpunten en risico's tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in het in dit kader doen van voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen

 • Bijhouden van schadedossiers in geval van schadegevoelige elementen, te beginnen met een nulopname voor aanvang van de werkzaamheden

 • Verzorgen van de eventuele aanbevelingen om archeologische waarden bij werken te beschermen

 • Tijdig signaleren dat overeengekomen plafondbedragen, danwel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden

 • Verwerken van relevante data in projectspecifieke toezichtplannen en dit kunnen aanpassen op basis van kwaliteitsplannen en werkplannen van aannemers.

Vereisten

Minimaal afgeronde HBO opleiding in relevante richting en aanvullende opleiding in projectmanagement
Relevante werkervaring in complexe en omgevingsgevoelige binnenstedelijke projecten in middelgrote gemeenten
In de afgelopen 3 jaar ervaring in vergelijkbare rollen, waarbij overdracht van gebieden aan een beheersorganisatie een belangrijk onderdeel vormt
Ervaring met het werken met beheersorganisaties van vergelijkbare middelgrote gemeenten
Brede relevante ervaring in civiele techniek en specifiek ten aanzien van de inrichting van binnenstedelijke gebieden met slappe bodems
Ervaring met raamcontracten
Ervaring met het voorbereiden en begeleiden van protocollen op basis van aan te vragen en te verlenen ontheffingen en vergunningen
Aantoonbare werkervaring in zettingsgevoelige gebieden.

Competenties

Bewust van de verschillende rollen die in de verschillende omgevingen gespeeld kunnen worden
Lef en Leiderschap
Taakgericht en gestructureerd (kunnen) werken
Goede communicatieve vaardigheden bezitten
Enthousiast anderen (kunnen) motiveren
Om te kunnen gaan met conflicten
Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden
Vooruit kunnen denken
Pro-actief zijn
Kunnen omgaan met onzekerheden
Kunnen organiseren en delen
Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Bij het ontvangen van uw spoedige reactie (inclusief 3 referenties – zonder referenties wordt uw reactie voor deze aanvraag niet in behandeling genomen- ) gaat H Consultancy Groep b.v. er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend en daarmee onnodig werk verricht wordt.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten