Projectleider Civiel

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
23-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
487
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht van ons ontvangen over zijn/haar sollicitatie (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

25-04-2016

Einddatum

30-03-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

24

Sluitingsdatum

05-04-2016 om 18:00 uur

De Projectleider Civiel is verantwoordelijk voor ontwerp, besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de realisatie van civieltechnische zaken en (toekomstig) openbare ruimte. Hij is tevens sturend in de overdracht van ingerichte openbare gebieden aan de gemeentelijke beheersorganisatie. De Projectleider Civiel is onderdeel van het civiel team van het projectbureau – o.a. bestaande uit een realisatiemanager, directievoerders, toezichthouders – en de externe adviseurs betrokken bij de planvoorbereiding en realisatie van civieltechnische zaken in Westergouwe. De Projectleider Civiel acteert tevens als directievoerder bij de realisatie van werken. De projectleider civiel heeft een relevante afgeronde HBO opleiding en aanvullende opleiding op het gebied van projectmanagement.

De Projectleider Civiel voldoet aan de navolgende ervaringseisen.

De Projectleider Civiel moet minimaal de kennis, ervaring en competenties hebben om in een project als deze, deelprojecten te kunnen leiden en de voorgenomen verantwoordlijkheden met overtuiging uit te kunnen voeren.

De competenties die de Projectleider Civiel moet hebben zijn

 • Lef en Leiderschap;

 • Taakgericht en gestructureerd (kunnen) werken;

 • Goede communicatieve vaardigheden bezitten;

 • Enthousiast anderen (kunnen) motiveren;

 • Om te kunnen gaan met conflicten;

 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;

 • Vooruit kunnen denken;

 • Pro-actief zijn;

 • Kunnen omgaan met onzekerheden;

 • Kunnen organiseren en delen;

 • Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Voorts is het van belang dat de Projectleider Civiel

 • Bekend is met het werken met beheersorganisaties van vergelijkbare middelgrote gemeenten;

 • Brede relevante ervaring heeft in civiele techniek en specifiek ten aanzien van de inrichting van binnenstedelijke gebieden met slappe bodems.

Deze rollen hebben zowel betrekking op de civieltechnische realisatie van de locatie, als ook op het inzichtelijk maken en bewaken van logistieke en planningsafhankelijkheden.

De Projectleider Civiel moet er zorg voor dragen dat plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd, onderhouden en overgedragen conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Voorts is de Projectleider Civiel verantwoordelijk voor het civieltechnisch begeleiden van (deel)projecten.

Daarbij valt te denken aan

 • het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed);

 • het beoordelen en accepteren van diverse (deel)plannuitwerkingen;

 • het toetsen van tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader;

 • bewaken van de contracten – waar nodig met marktpartijen - voor de infrastructurele onderdelen;

 • aansturen van de realisatie van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte;

 • afstemming met de aannemers van de diverse bouwende partijen en kabel- en leidingenbeheerders;

 • beoordelen en bewaken van (realisatie-)planningen;

 • rapporteert aan de civiel manager en de projectdirecteur Westergouwe;

 • waar nodig afstemmen met marktpartijen en derden;

 • afstemmen met bewoners en omgevingspartijen, waaronder participatie van deze partijen in het ontwerpproces;

 • afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie van Gouda;

 • zorgdragen voor overdracht aan de gemeentelijke beheersorganisatie;

 • uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Contractmanagement en Directievoering & toezicht resulteert in de oplevering van werken inclusief volledige financiële en administratieve afhandeling van overeenkomsten en/of bestekken met aannemers.
De gevraagde activiteiten in de rol van directievoerder c.q. contractmanager zijn conform de RVOI 2001, DNR 2005, UAV 1989 en UAV 2009, alsmede de UAV-GC 2005. Daarnaast wordt het volgende in de rol van directievoerder verwacht:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever: de directievoerder krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV 1989, UAV 2009 en 2012, RVOI 2001 of DNR 2005;

 • De Directievoerder dient ervaring te hebben met het opstellen en de uitvoering van UAV-GC 2005 contracten en de rol die hij hierin kan spelen;

 • Opstellen en toetsen van bestekken en begeleiden van aanbestedingen van werken, het voeren van de projectleiding, de besteksadministratie en de projectadministratie;

 • Ervaring met raamcontracten;

 • Het controleren van werkzaamheden voortvloeiende uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving bestaande uit onder andere het Bouwprocesbesluit, Wegenverkeerswet, Flora- en Faunawet Wet, omgaan met Niet geëxplodeerde explosieven, arbeid vreemdelingen (Way) en de Arbeidsomstandighedenwet;

 • Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer- en minderwerk.

 • Het beheren van de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden en toezien op de naleving ervan;

 • De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden.

 • Continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken.

 • Ervaring hebben met het voorbereiden en begeleiden van protocollen op basis van aan te vragen en te verlenen ontheffingen en vergunningen. In de protocollen staat o.a. aangegeven hoe voorschriften praktisch worden uitgevoerd en hoe de rollen en verantwoordelijkheden tussen aannemer, directievoerder en opdrachtgever zijn geregeld.

 • Melden van knelpunten en risico's tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in het in dit kader doen van voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen;

 • Bijhouden van schadedossiers in geval van schadegevoelige elementen, te beginnen met een nulopname voor aanvang van de werkzaamheden;

 • U verzorgt de eventuele aanbevelingen om archeologische waarden bij werken te beschermen;

 • Tijdig signaleren dat overeengekomen plafondbedragen, danwel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden;

 • Verwerken van relevante data in projectspecifieke toezichtplannen en dit kunnen aanpassen op basis van kwaliteitsplannen en werkplannen van aannemers;

 • Directievoerder dient zich bewust te zijn van de verschillende rollen die hij in de verschillende omgevingen kan spelen.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt minimaal over een relevant afgeronde HBO opleiding en aanvullende opleiding in projectmanagement

 • Er dienen 3 relevante referenties ingediend te worden volgens de bijgevoegde template onder functiebeschrijving bijlage.

 • Motivatie waarin word aangegeven waarom de kandidaat geschikt is voor de betreffende functie. Hieruit blijkt tevens dat hij/zij beschikt over gevoel voor omgeving en politieke verhoudingen.

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring in zettingsgevoelige gebieden.

 • Kandidaat dient variabel en flexibel inzetbaar te zijn van minimaal 24 uur per week naar max. 32 uur per week.

 • Relevante werkervaring in complexe en omgevingsgevoelige binnenstedelijke projecten in middelgrote gemeenten

 • Ervaring in vergelijkbare rollen, waarbij overdracht van gebieden aan een beheersorganisatie een belangrijk onderdeel vormt . - Waarvan de laatste binnen de afgelopen 3 jaar

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  24-03-2016 14:33
  Plaats
  Apeldoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten