Adviseur assetmanagement / SE

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
23-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Kampen
Reacties
0
Bekeken
316
Status
Gesloten
Referentie
IGB61960071

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een adviseur assetmanagement / system engineering met ervaring op het gebied van verificatie en validatie (inclusief industriële automatisering)

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het project Ruimte voor de Rivier lJsseldelta is een samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel. De doelstelling van het project is waterveiligheid: een waterstandsdaling bij Zwolle bij maatgevend hoogwater. Het project is onderverdeeld in 3 projectdelen: de zomerbedverlaging beneden IJssel, de aanleg van lJsseldelta Zuid (Reevediep) en het onderhoud aan de beneden IJssel. Het aanlegproject bevat een belangrijke industriële automatiseringscomponent (inlaatwerk, recreatiesluis, keersluis en aanpassing schutspuisluis). Het project is op de markt gezet met een D&C-contract met BVP-elementen zoals een gedeeld risicodossier en weekly reports.

Bij het project zijn 6 toekomstige beheerders betrokken. Deze beheerders zijn vanaf de planstudie geconsulteerd over hun wensen en eisen. Met alle toekomstige eindbeheerders zijn overeenkomsten afgesloten. Ook tijdens de uitvoering zijn zij nauw betrokken. Deze nauwe samenwerking wordt gecontinueerd tot en met de overdracht. Het project wordt in 5 mijlpalen opgeleverd en overdragen. Bij iedere mijlpaal zijn meerdere eindbeheerders betrokken die in de betreffende mijlpaal objecten overgedragen krijgen.

Recent is besloten de scope van het project lJsseldelta uit te breiden met fase 2. Dat betekent dat naast de al in gang gezette ontwikkelingen door diverse partijen (Provincie Overijssel, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS MN)) extra onderdelen gerealiseerd dienen te worden, die bijdragen aan de functionaliteit van lJsseldelta-Zuid (het Reevediep). De onderdelen die door Rijkswaterstaat Midden-Nederland worden gerealiseerd moeten worden geïntegreerd met het lopende lJsseldelta project.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U adviseert het projectteam over het V&V-proces (inclusief industriële automatisering, Preliminary Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), Factory Acceptatie Test (FAT), Site Acceptatie Test (SAT) en Site Integration Test (SIT) et cetera).

 • U adviseert het projectteam over system engineering (SE).

 • U bent verantwoordelijk voor het goed verlopen van de overdracht van project naar eindbeheerder RWS MN.

 • U coördineert hiertoe input van RWS MN en draagt zorg voor een goede informatieoverdracht van het project (opdrachtgever en opdrachtnemer) naar RWS MN en vice versa.

 • U stemt af met RWS MN in het kader van het toevoegen van fase 2 onderdelen aan het project.

 • U levert een inhoudelijke bijdrage aan toetsen systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

 • U levert een actieve bijdrage aan risicomanagement vanuit uw eigen specialisme.

 • U onderhoudt informele afstemming met de opdrachtnemer.

Eisen

 • U hebt minimaal wo werk- en denkniveau en aantoonbare (indicatief tenminste 5 jaar) succesvolle ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen zoals opgenomen in deze uitvraag.

 • U hebt kennis van en ervaring op het gebied van verificatie en validatie (inclusief industriële  automatisering).

 • U hebt kennis op het gebied van assetmanagement.

 • U hebt kennis van SCB en risicomanagement.

 • U hebt kennis van Rijkswaterstaatobjecten / -areaal, de Rijkswaterstaatwerkprocessen en de relevante kennisvelden.

 • U bent succesvol in het coördineren van en afstemmen over projecten.

 • U hebt ervaring in de uitvoeringsfase van waterbouwkundige projecten (>€50 miljoen) in het rivierengebied.

 • U hebt ervaring in het werken aan opdrachtgeverskant met UAV-gc contracten en systeemgerichte contractbeheersing.

 • U hebt kennis van de Landelijke Brug en Sluizen Standaard (LBS kaders van Rijkswaterstaat).

 • U hebt kennis van werktuigbouwkundige en elektrotechnische processen en systemen die spelen bij waterbouwkundige kunstwerken.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Kampen

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Civiele techniek, infrastructuur, assetmanagement, asset management, SE           

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 30 maart aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten