Senior Business Expert Bedrijfsvoering

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
29-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Nieuwegein
Reacties
3
Bekeken
726
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht van ons ontvangen over zijn/haar sollicitatie (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

13-06-2016

Einddatum

31-05-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

36 (4/5 dagen)

Sluitingsdatum

04-04-2016 om 12:00 uur

De Dienst IM van de Nationale Politie is de informatiemanagementorganisatie voor de politie en is een nieuwe landelijke dienst die op dit moment in transitie is van een decentraal georiënteerde dienst naar een landelijke dienst. De dienst bestaat uit de sectoren Advies, Functioneel Beheer, Relatie en Servicelevel management, Gegevensbeheer en Portfolio Management. De dienst is verantwoordelijk voor vernieuwing, verbetering en continuïteit van de IV organisatie ten behoeve van alle politie processen en de bedrijfsvoering, en voert hier landelijk de regie over. De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken op zowel centrale als decentrale locaties. De Dienst IM werkt hierbij nauw samen met de Dienst ICT, de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT, en de Beleidsdirectie IV. De Dienst IM is een boeiende organisatie die volop bezig is met de landelijke professionalisering van IV processen, vernieuwing van het applicatielandschap en 24x7 ondersteuning van de politie operatie.

De sector Advies stemt de informatievoorziening af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de operatie. De sector adviseert bij vernieuwing van de informatievoorziening over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert input voor de planning & control cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening.

Binnen de sector Advies is het Team Business Experts het aanspreekpunt van de Dienst IM en de Dienst ICT voor vernieuwingsvraagstukken voor alle betrokken politieonderdelen en (keten)partners in het land. De business experts zijn expert op één of meer aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening op die gebieden. Ze voeren integrale werkzaamheden uit op het gebied van informatiebeleid- en planning, tactisch portfoliomanagement en programmamanagement, beheer.

Doelstelling

Zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening.
Ontwikkelen duurzame relatie met de business
Werkend krijgen van de IV -Keten, van beleidsthema's naar onderliggende applicaties en systemen.
Verbinding maken tussen de business en IV-Keten

Verantwoordelijkheden

Als SBE ben je de rechterhand van de politiechef op IV vlak en hét aanspreekpunt voor de portefeuillehouder en ketenpartners vanuit de dienst IM als het gaat om IV-verbeterings- en vernieuwingsvragen. Je bent als regisseur verantwoordelijk voor het werkend krijgen van de IV-keten, van beleidsthema’s naar onderliggende applicaties en systemen. Bepalend voor je succes is het begrijpen van de operatie en haar specifieke problematiek en het hebben en ontwikkelen van een duurzame relatie met de business. Je zorgt voor de verbinding tussen de business (operatie en bedrijfsvoering) en de IV-keten (van vraagarticulatie tot en met de realisatie en evaluatie). Samen met je collega’s coördinerend senior business experts ben je verantwoordelijk voor de regie op de informatievoorzienings-activiteiten voor de politie.

Vakmatige taken

Je richt je op een cluster van portefeuilles en zorgt voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening en processen.
Je draagt namens de politiechef bij aan het informatiebeleid en stelt informatieplannen op die zijn gerelateerd aan diens portefeuille, op basis van strategische eisen en kaderstelling vanuit de beleidsdirectie IV.    
Je zorgt voor de aansturing van de werkzaamheden en resultaten van de business experts binnen de eenheid en verzorgt tevens de organisatorische en personele coördinatie.
Je adviseert proactief de portefeuillehouder, managementteam Dienst IM en andere belanghebbenden over de impact en haalbaarheid van de IV initiatieven.
Je adviseert de portefeuillehouder over de prioriteitstelling binnen de portefeuille (IV-verbetering en -vernieuwing) en stemt deze af binnen de sector Advies en met portfoliomanagement van IM en de Directie IV.
Je bouwt, participeert in en onderhoudt interne en externe (internationale) netwerken van specialisten voor kennisdeling en vernieuwing binnen de politiedienstverlening. 

Leidinggevende taken

Je zorgt voor de aansturing van de werkzaamheden en resultaten van de business experts binnen de eenheid en verzorgt tevens de organisatorische en personele coördinatie.
Je organiseert de betrokkenheid van de business bij de realisatie van nieuwe IV-behoeften vanaf het ontstaan van de behoefte tot en met de implementatie en ingebruikname.
Je organiseert en verricht (aanvullend) onderzoek (of laat deze doen) als basis voor specialistische methoden, benaderingswijzen en/of oplossingsrichtingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk en de bedrijfsvoering.
In afstemming met de teamchef concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken en resultaten en bewaak je de voortgang.
Als verantwoordelijk coördinator treedt je op als intermediair tussen teamchef en medewerkers en ben je vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.

Contacten

Interne en externe (internationale) netwerken van specialisten voor kennisdeling en vernieuwing binnen de politiedienstverlening.

Functie eisen

Opleiding

Je hebt academisch werk- en denkniveau.
Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.

Werkervaring

 • Je hebt affiniteit met het werkveld van de politie en ervaring binnen een politiek-bestuurlijke complexe omgeving.

 • Je hebt diepgaande kennis van ICT, informatieplanning, IV-project portfoliomanagement en/of IV-architectuur binnen een complexe multi-keten context.

 • Je bent gewend om langs functionele ketens te werken binnen een matrix organisatie. Je herkent het grotere verband en de samenhang tussen diverse vraagstukken, organisatieonderdelen en belangen. Je bent je bewust van je eigen positie en invloed binnen het grotere geheel.

 • Je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Je vormt jezelf daarbij een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en concentreert je op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijndoelstellingen en de strategische planning om in te spelen op die ontwikkelingen.

 • Je hebt ervaring op het vlak van beleidsontwikkeling, advisering en management.

 • Je bent in staat om op basis van zakelijke(bedrijfseconomische) principes te schakelen op zowel tactisch als strategisch niveau en

 • je bent goed in staat mensen met de juiste argumenten te overtuigen. Je kunt jezelf daarbij onafhankelijk opstellen en staan voor je eigen mening en vakinhoudelijke deskundigheid.

 • Je gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en jezelf.

 • Je bent een netwerker die relaties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelt en deze benut voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Je beschikt over het vermogen om de competenties van medewerkers op juiste waarde te schatten en hen resultaatgericht in te zetten. Je bent motiverend, coachend en sturend richting medewerkers en daagt ze uit om het beste uit henzelf te halen.

WENSEN

 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Programmamanager

 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Sr. Adviseur.

 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring met leidinggeven aan professionals (team van 10 personen) en bouwen aan teamontwikkeling.

 • In de afgelopen 5 jaar diepgaande kennis van ICT, informatieplanning, IC-projectenportfoliomanagement en/of IV-architectuur binnen een complexe multi-keten context.

Intakes worden gehouden op 8-4-2016. U dient hier rekening mee te houden in uw agenda. Het is niet mogelijk de intakes te verzetten naar een andere dag.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  29-03-2016 17:10
  Plaats
  Heemstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-03-2016 20:43
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  30-03-2016 17:13
  Plaats
  Oosterhout

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten