Functioneel Beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
31-03-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Ja
Reacties
0
Bekeken
27
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 235 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Rol Functioneel Beheerder
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 12-04-2016
Einddatum 12-01-2017 Verlengbaar
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

VACATURE-INFORMATIE

De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor

Functioneel beheer Identitymanagement (IDM)
 Het voeren van regie over incidenten, problemen, wijzigingen, implementaties, aansluitingen, autorisaties etc.;
 Het inventariseren en analyseren van complexe verstoringen. De beheerder moet hiervoor, indien nodig work-arounds bedenken in samenwerking met andere medewerkers en/of leveranciers;
 Het operationaliseren van functionaliteiten door de ICT leverancier SSC
ICT. De beheerder heeft voldoende functionele kennis van de systemen zodat hij een volwaardig gesprekspartner is voor de Applicatiebeheerder/Leverancier;
 Het ondersteunen van de gebruikersorganisatie bij het gebruik van de
informatiesystemen door informatie te verstrekken en gebruikers te instrueren. adviseren en ondersteunen van klanten bij de inzet van geboden ICT-oplossingen;
 Het pro-actief adviseren over wijzigingen;
 Het verbeteren van de werkprocessen in samenwerking met ketenpartners;
 Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van beheerprocessen volgens de BISL methodiek;
 Het coördineren van wijzigingen. Het borgen van nieuwe functionaliteiten binnen de ICT dienstverlening door deel te nemen aan ICT-projecten;
 Opstellen van beheerhandboeken.

WERKOMGEVING
Het Dienstencentrum van de sector bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief organiseren van de ICT-, huisvesting, facilitaire dienstverlening en documentaire Informatievoorziening. Het dienstencentrum inventariseert de behoefte aan dienstverlening, bundelt de vraag en zorgt namens de opdrachtgevers voor een duidelijke en eenduidige aansturing van uitvoeringsorganisaties. De directie werkt volgens het regie-/productiemodel en bestaat momenteel uit de clusters Klantadvies en -ondersteuning, Portfoliomanagement en Bedrijfsvoering.

DE AFDELING/ Team
De Identity Management Voorziening van het Bestuursdepartement (SIMS) is aangewezen als gemeenschappelijke voorziening voor geheel VenJ. Het Dienstencentrum is gevraagd om vanuit een centrale regierol zorg te dragen voor de innovatie, het onderhoud, het beheer en het aansluiten van VenJ onderdelen op deze IDM voorziening. De werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd binnen het kader van het programma Doorontwikkeling IDM. De Functioneel Beheerder voert zijn werkzaamheden uit binnen de afdeling Functioneel Beheer. Bij de uitvoering van de taken wordt nauw samengewerkt met klantorganisaties en leveranciers.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

In uw offerte dient u per wens en eis aan te tonen dat de kandidaat hieraan voldoet

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN (KNOCK-OUT)

 • Opleiding op het gebied van informatica/informatiekunde op minimaal HBO Diploma;

 • Relevante vakkennis en ervaring specifiek op het gebied van functioneel Beheer (Minimaal 3 jaar).

WENSEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Identity / Acces Management (Minimaal 3 jaar);

 • Aantoonbare ervaring met het deelnemen aan projecten

 • Aantoonbare Kennis van ITIL, ASL, BISL, Prince II (certificering is een pre)

 • Aantoonbare ervaring met functioneel beheer bij overheid of bedrijfsleven

 • Ruime (senior) ervaring op het vakgebied, zowel Technisch als Procesmatig

(Minimaal 3 jaar);

 • Ervaring met het voeren van regie binnen dienstverleningsketens (minimaal 3 jaar)

Let op alle bovengenoemde punten moeten duidelijk in de CV / Aanbiedingsbrief vermeld worden.

GEDRAGSKENMERKEN

 Samenwerken
 Omgevingsbewustzijn
 Professionele integriteit
 Organisatiesensitiviteit
 Klantgerichtheid
 Resultaatgerichtheid
 Analytisch/Probleemoplossend vermogen
 Oordeelsvorming
 Plannen en organiseren
 Stressbestendig

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten