Projectleider HOV-net/R-net Buscorridor

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
06-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
731
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik sluit de vacature voor nieuwe sollicitaties.
Iedereen heeft per e-mail een terugkoppeling ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in de SPAM folder of neem contact met ons op via info@matchd.nl / 033 - 204 8 204, dan kunnen wij uitzoeken waar het mis is gegaan.
Verdere updates over de status van uw sollicitatie ontvangt u direct van ons en niet (meer) via het freelance.nl systeem.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

1-5-2016

Einddatum

30-4-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

15-4-2016 om 10:00 uur

Geplande datum gesprekken

21 en 22 april 2016 (ochtenden)

Doel van deze functie is het verzorgen van het projectmanagement voor de HOV-net/R-net buscorridor L-K-N. Daaronder wordt primair verstaan het realiseren van de invoering van R-net conform de R-net eisen uiterlijk eind 2020 (fase 1). Tevens dienen de fase 2 maatregelen te worden voorbereid.

Beschrijving werkzaamheden

 • Het managen van de afronding van de VO-fase voor de corridor, fase 1. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Het zorgdragen voor het VO (m.n. ontwerp, specifiek programma van eisen, kostenraming) dat is afgestemd met de betrokken toekomstige beheerders/eigenaren/gemeenten en overige belangrijke stakeholders.

 • Begeleiden en aansturen van het ingenieursbureau.

 • Regelmatig toetsen van de voortgang in het ontwerpproces en eventuele tekortkomingen aan programmamanager buscorridors melden.

 • Coördinatie van review proces van ontwerp door afstemming met de relevante disciplines binnen PZH (o.a. kosten, Afdeling Beleid, Dienst Beheer Infrastructuur).

 • Het ambtelijk voorbereiden van de bestuurlijk te maken afspraken met partijen, ter afronding van de VO-fase. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Ambtelijk voorbereiden van realisatie-overeenkomsten met gemeenten Leiden, Oegstgeest en Katwijk voor de realisatie van de R-net haltes en doorstroommaatregelen. Concepten zijn reeds opgesteld en afgestemd met de partijen. In de overeenkomsten worden afspraken gemaakt over realisatie, beheer, eigendom, financien en planning. Bestuurlijke/inhoudelijke/juridische begeleiding wordt geleverd vanuit Provincie Zuid-Holland.

 • Ambtelijk voorbereiden van bestuurlijke brieven t.b.v. het vastleggen van afspraken met Holland Rijnland en gemeente Noordwijk.

 • Het begeleiden van het subsidieproces voor gemeenten Leiden en Katwijk ten behoeve van de fasen DO t/m realisatie van R-net haltes en doorstroommaatregelen. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Het geven van advies over het subsidieproces (ondersteuning van subsidie-eenheid provincie aanwezig).

 • Toetsen van de subsidie aanvraag gemeenten.

 • Geven van advies over subsidie beschikking.

 • Het begeleiden van het realisatieproces van de R-net haltes van gemeenten in de fasen DO t/m realisatie. De werzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Het actief volgen van de voortgang van het realisatieproces.

 • Regelmatig overleg met gemeenten om te adviseren en af te stemmen.

 • Eventuele vertragingen bespreken met programmanager buscorridors.

 • Het managen van de VO-fase, DO-fase, voorbereidingsfase en realisatiefase voor de tracédelen die behoren tot het provinciaal wegennet. De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

 • Fase 1: zorgdragen dat de R-net maatregelen in tracédeel 2a integraal worden uitgevoerd met het project Rijnlandroute, evenals de voorinvesteringen voor de busbaan van tracédeel 2b. Zorgdragen dat tijdelijke R-net haltes worden gerealiseerd ten behoeve van fase 1 bij Valkenburg-Oost (tracédeel 2b) en Molentuinweg (tracédeel 3).

 • Fase 2: zorgdragen voor een Voorlopig ontwerp voor de busbaan van tracédeel 2b, dat is afgestemd met relevante stakeholders (in ieder geval projectorganisatie Rijnlandroute, Project Locatie Valkenburg, gemeente Katwijk en Dienst Beheer Infrastructuur van de Provincie).Ondersteunen van gemeente Katwijk bij de te doorlopen bestemmingsplanprocedure, incl. zienswijze- en inspraakprocedures voor de busbaan. Zorgdragen voor tijdige aanlevering van het afgestemde ontwerp en milieuonderzoeken voor de bestemingsplanprocedure. Uitzetten van de noodzakelijke onderzoeken bij ingenieursbureau’s en begeleiding daarvan. Zorgdragen (samen met Eenheid Gronzaken) van grondverwerving voor de busbaan.

 • Fase 2, tracédeel 3: afhankelijk van initiatieven van gemeente Katwijk voor dit tracédeel, dient de ontwerpfase voor de busbaan te worden opgepakt.

 • Het toetsen van de R-net waardigheid van het tracé in Leiden na verplaatsen busstation. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Regelmatig toetsen van de voortgang in het ontwerp proces.

 • Medereview van ontwerpstukken door afstemming met de relevante disciplines binnen PZH (o.a. met de kostendeskundige).

 • In overleg met ingenieursbureau toetsen van het tracé aan de R-net eisen en afstemmen met Afdeling RSV.

 • Het leveren van operationeel omgevingsmanagement voor de buscorridor. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Begeleiden en bijwonen van een informatieavonden.

 • Geven van advies over communicatiemiddelen.

 • Periodieke actualisatie van de stakeholdersanalyse, in kaart brengen van de stakeholdersomgeving met posities en bijbehorende belangen van partijen.

 • Doet actief aan relatiebeheer met direct belanghebbenden en voert continu dialoog met alle omgevingspartijen om te bewaken dat de afsprakenkaders worden nagekomen.

 • Het projectteam informeren over eisen en wensen van stakeholders tijdens planvorming en realisatie.

 • Bijdrage leveren aan de omgevingsmonitor van het programma.

 • Het leveren van inhoudelijke input voor overleggen van projectgroep (PG), management team (MT) (leidinggevenden van provincie en gemeenten) en stuurgroep (SG). De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Leveren van inhoudelijke input ten behoeve van oplegnotities voor deze overleggen.

 • Voorzitten van de PG.

 • Frequentie: PG 1x 6 weken, MT 1x 3 maanden, SG 2 a 3 x per jaar.

 • Het leveren van kwartaal GROTICK voortgangsrapportage (VGR) volgens PZH format. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

 • Verzamelen en rubriceren van alle relevante informatie (met input van Bureau Integraal Projectmanagement) over de voortgang en afwijkingen van tenminste de volgende project- beheersingsaspecten; scope, kwaliteit, tijd, geld, organisatie, besluitvorming en risicomanagement.

 • Actualiseren risicodossier m.b.t. intern- en externe risicosessie onder begeleiding van provinciale risicospecialist.

 • Adviseren over hoe om te gaan met de genoemde afwijkingen in de rapportage.

 • Archiveren (VGR).

 • Het bijhouden en opleveren van een geactualiseerd projectdossier in provinciale documentbeheersysteem (IDMS) voor de duur van de opdracht. De werkzaamheden die worden voorzien zijn:

Offerteaanvraag Inhuur projectleider HOV-net/R-net buscorridor Leiden -Katwijk-Noordwijk, Provincie Zuid-Holland Pagina 10 van 14

 • Verzamelen, documenteren en verwerken van post- en archiefstukken in provinciale documentbeheersysteem (IDMS) zoals tekeningen, certificaten, verslagen, rapportages en dergelijke.

 • Vormen en beheren van dossiers op basis van geldende regels en richtlijnen van IDMS.

 • Adviseren, vormen en opbouwen van de digitale archieven in overleg met de programmamanager en met de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker(s) van het team.

 • Zorgdragen voor een goede en tijdige informatiestroom.

 • Verzorgen van het scopemanagement inclusief registratie en beheer wijzigingsdossier VTW/VTA’s m.b.t. significante wijzigingen in o.a. scope en planning.

 • Voorbereiden en houden van een maandelijks voortgangsoverleg met de programma- manager buscorridor met betrekking tot de voortgang van het project.

 • In overleg met programmamanager buscorridors leveren van advies op nader te bepalen ad- hoc vraagstukken.

Functie eisen

-Civiel-technische kennis (Knockout);
-Brede kennis van het betreffende beleidsterrein verkeer en vervoer en van relevante aanverwante beleidsterreinen;
-HBO of WO werk/denkniveau (Knockout);
-Minimaal 8 jaar werkervaring als projectleider op het gebied van ontwerp lokale en/of provinciale weginfrastructuur (Knockout);
-Ervaring met infrastructurele maatregelen HOV-net/R-net (bus) is een Pré;
-Kennis van- en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits (Knockout);
-Minimaal 3 vergelijkbare projecten met goed resultaat gemanaged (Knockout).
-Ervaring van gegadigde als projectleider op het gebied van verkeer en vervoer
-Kennis van- en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten