Strategisch inkoper met aanbestedingservaring.

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
06-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Groningen
Reacties
0
Bekeken
2058
Status
Gesloten
Referentie
92160098

Omschrijving

Startdatum

z.s.m.

Einddatum

01-01-2017

Aantal uren per week

20

Opleidingsniveau

HBO

Functieniveau

Senior

Standplaats

Groningen

Kerndoel
Uitwerken van en bijdragen aan een aanbestedingsstrategie en uitvoeren van Europese aanbesteding(en).

Resultaatgebieden
· Doordachte aanbestedingsstrategie die vertaald is in een werkbaar plan
o Opstellen van doordachte aanbestedingsstrategieën voor generieke en specifieke
inkooppakketten, waar nodig met input van de (De)Centrale Regie Organisatie (CRO/DRO), de inkoopstrateeg, de inkoopanalist, de leveranciers- en contractmanager
en de accountmanager. Dit alles binnen de door de klant of de inkoopstrateeg opgestelde inkoopstrategieën
o Bij die aanbestedingsstrategieën altijd de mogelijkheden afgewogen om de doelen van de Rijksoverheid (zoals kansen geven aan MKB) te realiseren en daarbij de doelen van de
klanten van het IUC-Noord te dienen o Vertalen van de opgestelde aanbestedingsstrategie naar een voor alle betrokkenen werkbaar plan
o Input geven aan de inkoopstrateeg / categoriemanager bij het analyseren en identificeren van synergie- en besparingsmogelijkheden, en ondersteunen bij de
opvolging daarvan o Input geven aan de inkoopanalist bij het opstellen en beheren van de aanbestedingskalender.

Rolverdeling afgesproken met de CRO/DRO die de klant als prettig ervaart en die leidt tot een goede aanbesteding en contractering
o Relaties onderhouden met CRO/DRO en specifieke klanten, vanuit de eerdere inkooptrajecten en (Europese) aanbestedingen die de tactisch inkoper heeft
ondersteund
o Met de klant afstemmen welke rol hij voor zichzelf ziet (projectleider (stakeholder-en besluitvormingszijde), deelnemer, etc.) en welke rol voor het IUC-Noord (projectleider (aanbestedingsproces), penvoerder, etc.)
o De rollen zodanig verdelen dat de kans op het uitvoeren van een goede aanbesteding optimaal is
o In nauwe samenwerking met de CRO/DRO, de leveranciers- en contractmanager, de accountmanager zorg dragen voor vraagspecificatie en vraagbundeling, waarbij de
CRO/DRO de benodigde budgethouders benadert en mobiliseert voor het aanbestedingsteam, dat onder leiding van de tactische inkoper en aanbesteding projectmatig gaat uitvoeren.

Europese aanbestedingen zodanig geleid / begeleid dat de beoogde doelen (doelmatig en
doeltreffend) zijn behaald en is voldaan aan randvoorwaarden (vooral rechtmatigheid)
o Leiding kunnen geven aan projectteams voor (complexe) Europese aanbestedingen
o Best practices in het algemeen kennen en van de betreffende aanbestedingen in het bijzonder achterhalen en die inbrengen in lopende aanbestedingen
o Uitdagen van de leden van projectteams bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten
o Invullen van de rol van projectleider en/of penvoeder voor de aanbestedingsdocumentatie
o Zorg dragen voor de overdracht van het afgesloten contract naar de leveranciers- en contractmanager en borging binnen het contractbeheer
· Samenwerken in een netwerk
o Waar dit relevant is op een proactieve wijze samenwerken met andere lokale en regionale overheden en ketenpartners, in het voorbereiden en uitvoeren van inkooptrajecten en aanbestedingen.

Speelruimte

  • De tactisch inkoper legt verantwoording af aan de teamleider over de kwaliteit en bruikbaarheid van inkoopstrategieën naar werkplannen en van behaalde doelen van Europese aanbestedingen.

  • Het kader wordt bepaald door wet- en regelgeving, procedures, richtlijnen en instructies ten

behoeve van het ((inter)nationale) selectie- en aanbestedingsproces en de gemandateerde
grenzen waarbinnen zelf bestellingen kunnen worden geplaatst

  • De tactisch inkoper neemt beslissingen bij leiden van Europese aanbestedingen en het vertalen van inkoopstrategieën naar de praktijk.

Functie-eisen
Kennis en vaardigheden
· HBO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring
· Kennis van het inkoopvak op Nevi 2 of vergelijkbaar
· Stevige kennis van Europees aanbesteden, de mogelijke innovatie en creativiteit binnen deze regelgeving en op de hoogte van de actuele jurisprudentie
· In staat om te helpen beoogde doelen te vertalen naar doordachte aanbestedingsstrategieën
· In staat om templates `slechts’ als hulpmiddel te beschouwen en te allen tijde de afweging te
maken op welke wijze het beoogde doel het beste te bereiken is
· In staat de grenzen op te zoeken van de mogelijkheden van Europees aanbesteden
· In staat om inzichten en best practices op overtuigende wijze in te brengen in aanbestedingsteams
· In staat om aanbestedingsdocumenten goed en zorgvuldig in te vullen en aanbestedingsprocedures nauwgezet te doorlopen
· Is besluitvaardig en kan omgaan met weerstanden

Persoonskenmerken/competenties
· Absoluut integer
· Omgevingssensitief
· Ondernemend en initiatiefrijk
· Nauwgezet en zorgvuldig
· Oog voor details
· Onderhandelingsvaardigheden
· Resultaatgericht
· Flexibel

Contacten
· De tactisch inkoper heeft contacten met de CRO/DRO om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid en beschikbaarheid van klanten is zeker gesteld in een aanbesteding
· De tactisch inkoper heeft contacten met de leveranciers en contractmanager over de borging van contacten om hierover af te stemmen
· De tactisch inkoper heeft contacten met de accountmanager, inkoopstrateeg en inkoopstrateeg om tot een werkbare aanbestedingsstrategie komen om hierover af te
stemmen
· Met leveranciers gedurende aanbestedingstrajecten.

Interesse? Graag ontvangen wij dan het volgende

  • recent cv, toegespitst op de functie

  • persoonlijke motivatie

  • uurtarief incl. reiskosten, excl. BTW

Sluitingsdatum voor deze aanvraag is 13 april 10.00 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten