Data Analist RAAK

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
07-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
597
Status
Gesloten
Referentie
20118825

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 161 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118825 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Data Analist RAAK.

Profiel Afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.
Het team Business Intelligence (9 fte) ontwikkelt voornamelijk rapportages ter ondersteuning van de beleidsdomeinen Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Leerplicht en Jeugd.

Profiel Opdracht

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een Senior Informatie- en data-analist RAAK ter ondersteuning van de programma's Meedoen Werkt en Jongerenpunt.
De afdeling Informatievoorziening Sociaal zoekt een dataspecialist die data analyseert en ontsluit tot (operationele) lijsten met gebruikte interventies als input voor (standaard) rapportages of dashboards. Ook moet een deel van de lijsten worden omgevormd tot managementinformatie. Momenteel is het dashboard beschikbaar in Excel, maar de wens is in InfoView van BusinessObjects te bouwen. Ondersteuning in dit proces is wenselijk. Daarnaast wordt voor bepaalde data-uitvraag een koppeling gewenst met Socrates en het beantwoorden van ad hoc-vragen.

Opdracht 1

Het programma “Basis op Orde voor Participatiewet” betreft, naast de rve Werk ook het project “Meedoen Werkt” en daarmee de afdelingen Zorg en Activering en de stadsdelen.
In veel situaties is de registratie in de systemen niet volledig of niet eenduidig. Een onderdeel van het programma Basis op Orde bestaat dan ook uit het implementeren van het registratiebeleid en het borgen van de registratiediscipline. De huidige managementinformatie stelt het cluster onvoldoende in staat om de effectiviteit en kosten verbonden aan ingezette interventies te verantwoorden. Maandelijkse monitoring van de inzet van interventies op klantniveau middels rapportage is noodzakelijk om een duurzame implementatie van het registratiebeleid omtrent interventies te waarborgen.
Met het programma Meedoen Werkt wil het college Amsterdammers die niet direct aan het werk kunnen, ondersteunen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Het programma wil burgers bereiken die onze ondersteuning hard nodig hebben, maar niet zelf hun weg kunnen vinden naar activiteiten in de buurt, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
Bij het komen van de opgave naar realisatie wordt blijvende aandacht voor registratie en monitoring ten behoeve van het leren en evalueren gevraagd. Uiteindelijk doel is: Van operationele lijsten van interventies komen tot samenhangende managementinformatie en die onderdeel uit laten maken van de prestatiedialogen.

Betrokken applicaties: RAAK en Socrates.

Opdracht 2

Binnen de afdeling Werk en Opleiding Jongeren zijn recent de zogenaamde Jongerenpunten gevormd. Hier wordt vorm gegeven aan de samenwerking tussen de bestaande afdeling Jongeren en een deel van de afdeling Leerplicht. Er is een nieuwe werkwijze in ontwikkeling, met nieuwe processen en nieuwe informatiebehoefte.
De medewerker die de benodigde operationele- en managementinformatie genereerde werkt niet meer voor deze afdeling.
Uiteindelijk doel is: ondersteunen van de nieuwe werkwijze; informatie waaruit blijkt of de afdeling doet wat is afgesproken en wat de resultaten zijn. Standaardiseren van de weekstart en toewerken naar een structurele set managementinformatie over onder meer aanmelding, instroom en uitstroom naar werk en opleiding.

Betrokken applicaties: RAAK, Erisa en Socrates.

Functie eisen

 1. U beschikt minimaal over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma, bij voorkeur Master of Information Management.

Functie Wensen

 1. U hebt heeft kennis en ervaring met het Amsterdamse reintegratieapplicatie RAAK/RMW (Reintegratie, Activering, Afspraken en Klantmanagement/Re-integratie Module Wigo4it) en het bijbehorende datamodel.

 2. U hebt kennis van en ervaring binnen het vakgebied informatie-analyse en Business Intelligence gedurende ten minste 4 jaar van de afgelopen 6 jaar.

 3. U hebt kennis van en ervaring met het analyseren van gegevens en data ontsluiten tot operationele lijsten met gebruikte interventies en die omvormt tot managementinformatie.

 4. U hebt kennis over het sociale domein, en met name Werk en Inkomen.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Initiatief: je neemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en blijft hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

01-05-2016

Duur

31-11-2016

Optie op verlenging

2 maal 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

12-04-2016

Sluitingstijd

14.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten