Functioneel beheerder GWS4All (Sociale Domein)

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
11-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
519
Status
Gesloten
Referentie
Thirza Loois

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 159 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Geen richttarief (marktconform en in overleg)

Branche

Overheid

Locatie

Regio Amsterdam

Periode

3 maanden+

Aantal uren per week

fulltime

Uiterste datum van aanbieden: De aanbiedingen dienen uiterlijk op 13-04-2016 in ons bezit te zijn. Ik verzoek u in uw aanbiedingen een uurtarief op te nemen inclusief reis- en verblijfkosten binnen Nederland. Uw aanbieding dient ten minste een motivatietekst te bevatten met kandidaatsnaam, uurtarief incl. reiskosten en excl. BTW en bijzonderheden omtrent de beschikbaarheid aangevuld met een actueel curriculum vitae. Graag bij het aanbieden het bijgevoegde template gebruiken.

Een functioneel beheerder is namens de systeemeigenaar verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van één of meerdere informatiesystemen binnen een deel van de organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheren van de Informatievoorziening en ICT gerelateerd aan 1 of meerdere softwaresystemen. De functioneel beheerder zal i.o.m. de proceseigenaar ervoor zorgen dat de informatievoorziening en ICT en proces en v.v. op elkaar afgestemd blijven.
Is dit niet langer mogelijk door kleine wijzigingen in systeem of proces te doen, zal door de FB een signaal worden afgegeven naar de Informatiemanager. De IM zal i.o.m. met de FB de proceseigenaar/systeemeigenaar benaderen en samen de eventuele acties groot project voor aanpassing proces en/of software en/of vervanging systeem ) bespreken. De proceseigenaar/systeemeigenaar zal beslissen hoe verder te gaan.
Kortom, de FB heeft een adviserende, beherende en signalerende functie.

Taken en verantwoordelijkheden
Gebruiksbeheer

 • Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen.

 • Afhandelen van incidenten

o Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (1e lijn) al of niet met ondersteuning door informatiemanagement, IT-infrastructuurmanagement en/of applicatiemanagement.
o Volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de aanmelder.
o Is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten.

 • Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer); (wie mag waar van gebruik maken in welke applicatie)

 • Accountbeheer (aanvraag, wijzigingen, verwijderen van etc.)

 • Contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds;

 • Intensief contact met leverancier ten tijde van probleemoplossing software. Verwerken van adhoc informatie verzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie.

 • Het ondersteunen van gebruikers door handleidingen en groepsgewijze of individuele instructie.

Wijzigingenbeheer

 • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.

 • Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie. (in sommige gevallen in samenwerking met)

 • Adviseert inzake prioriteren wijzigingsverzoeken;

 • Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken.


Functionaliteitenbeheer

 • Opstellen functionele specificaties (requirements) voor de systemen en afstemming met de betrokken functionarissen

 • (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest

 • Opstellen gebruikershandleidingen op basis van de (globale) procesbeschrijvingen. In voorkomende gevallen zelf deze globale procesbeschrijvingen kunnen opstellen.

 • (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.

 • Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.

 • Deelnemen aan project- en werkgroepen

 • Leveren specialistische ondersteuning in projecten;

 • Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen;

 • Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

 • Adviseren over juist gebruik software i.v.m. privacy gevoeligheid systemen.

Behoeftemanagement

 • Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen;

 • Identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het (informatie)management.

 • Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.

 • Nieuwe functionaliteiten in een systeem terugkoppelen naar gebruikers om ze op de hoogte te stellen van de nieuwe mogelijkheden en te kijken of ze hier in hun werkzaamheden iets aan hebben.

 • Adviseren over de inrichting en werking van nieuwe applicaties.

Rapporteert aan
Informatiemanager
Systeemeigenaar (proceseigenaar)

Vereiste kennis en vaardigheden
Tenminste HBO- werk en denkniveau

Vakkennis
Kennis van informatie analyse methoden en technieken.
Kennis van geautomatiseerde tools voor rapportage en analyse.
Kennis van technieken voor Administratieve Organisatie.
Ervaring m.b.t. het testen van systemen (o.a. opzetten testplannen en scenario’s, opzetten testsets)
In voorkomende gevallen SQL of ander database base management taal voor foutherstel of tracering.

Bedrijfskennis
Kennis van de bedrijfsprocessen die door de IT voorziening worden ondersteund.

Vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Samenwerken in teamverband.
Servicegericht.
Eventueel projectleiderskwaliteiten of coördinatie FB werkzaamheden

Producten

 1. Testplannen

 2. Rapportage Wijzigingsbeheer

 3. Rapportage over werking systemen

 4. Impact- en informatieanalyse over voorgenomen wijzigingen van systemen

SPECIFIEK VOOR DEZE ROL

Het gaat om dat het iemand is die uitgebreide ervaring heeft in het werken met GWS4All en dan specifiek op het zg Sociale Domein. Dat wil zeggen processen rond Werk&Inkomen en de WMO.
Een ervaren beheerder moet deze omgeving kennen.

Daarbinnen moeten de volgende taken worden uitgevoerd

 • Uitvoeren operationele processen

 • Kijken naar verbeter mogelijkheden in procesgang

 • Troubleshooting in geval van problemen

 • Ad hoc vragen kunnen beantwoorden, verzoeken realiseren

 • Queries aanpassen incidenteel zelf een query schrijven.

Wij zoeken echt mensen die aan de kant van de gebruiker zitten en de processen kennen en weten hoe het systeem daarop gestuurd moet worden. Ze zijn ook in staat queries te bouwen en wanneer een proces functioneel verkeerd is gelopen het zo te kunnen doorgronden dat ze de oorzaak kunnen bepalen en het ook kunnen herstellen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten