Casemanagers

Opdrachtgever
King Arthur Groep
Geplaatst op
12-04-2016
Periode
Niet relevant
Budget
1.000 - 3.000 euro
Op locatie
Nee
Reacties
3
Bekeken
1215
Status
Gesloten
Referentie
1142016

Omschrijving

De Casemanager dementie fungeert als onafhankelijk vast aanspreekpunt vanaf het vermoeden van dementie. De casemanager inventariseert de zorgvraag van cliënten en mantelzorgers en coördineert/regisseert het zorgproces.

De casemanager onderhoudt contacten met alle bij de behandeling, zorg en begeleiding betrokken professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het cliëntsysteem. De casemanager is aanspreekpunt, heeft kennis van dementie en problematiek van mantelzorgers en is onafhankelijk, wat inhoudt dat voor de cliënt ook zorg kan worden geregeld buiten de organisaties die deel uit maken van het netwerk om. De Casemaneger blijft actief tot aan de opname in een verpleeghuis of het overlijden van de cliënt.

Resultaatgebieden

 1. Inventariseren, coördineren en evalueren van zorg

 2. Ondersteunen van de cliënt en mantelzorgers

 3. Registreren, communiceren en rapporteren

Uitwerking resultaatgebieden in activiteiten

 1. Inventariseren, coördineren en evalueren van zorg

Ontvangt casuïstiek rondom dementie / cognitieve problematiek door signalen vanuit (huis-)artsen, mantelzorgers en andere hulpverleners;
Houdt intakegesprekken en stelt de zorgvraag vast, in samenspraak met de cliënt en mantelzorgers;
Biedt begeleiding voordat er een diagnose is, op verwijzing van de huisarts bij “niet pluis gevoel” en stimuleert de cliënt tot het laten stellen van een diagnose;
Stelt het zorgplan op, zet interventies uit, evalueert dit regelmatig en stelt zo nodig bij;
Coördineert de zorg en betrekt daarbij andere hulpverleners zoals thuiszorg, GGZ, verpleeghuis, gemeenten in de diverse fasen van het zorg-hulpverleningstraject.

Resultaat: het zorgplan is in overleg met alle betrokkenen opgesteld, actueel gehouden en gecoördineerd.

 1. Ondersteunen van de cliënt en mantelzorgers.

Biedt zorgbemiddeling, begeleiding en ondersteuning aan cliënt en mantelzorgers;
Verleent psychosociale begeleiding, zoals hulp bij probleemverwerking, geeft informatie en voert zonodig systeeminterventies uit om betrokkenen op een lijn te krijgen;
Realiseert afstemming en samenwerking tussen formele en informele hulpverleners;
Begeleidt zo nodig bij crisis interventie, zoekt met cliënt en mantelzorgers naar oplossingen in dreigende noodsituaties en neemt in acute situaties de regie of draagt deze over.
Resultaat: cliënten en mantelzorgers zijn adequaat begeleid en geadviseerd gerelateerd aan de zorgbehoefte van de cliënt en de afgesproken en eventuele acute interventies zijn gerealiseerd.

 1. Registreren, communiceren en innoveren

Bespreekt plaatsingsproblematiek met het behandelteam en/of de stuurgroep ketenzorg kwetsbare ouderen;

Initieert en organiseert overleg van het multidisciplinaire behandelteam en/of vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en fungeert in voorkomende gevallen als voorzitter;
Signaleert hiaten en/of doublures in het zorg- en begeleidingsaanbod, onduidelijke procedures en communicatieproblemen, rapporteert deze en doet verbetervoorstellen aan de manager en/of stuurgroep ketenzorg kwetsbare ouderen;

Registreert plaatsingen, bemiddelingen en plaatsingsproblematiek en rapporteert daarover.
Houdt urenregistratie bij van de verrichte werkzaamheden.
Resultaat: overleggen zijn gevoerd en belanghebbenden zijn tijdig voorzien van de benodigde, betrouwbare informatie. Signalering van hiaten en/of doublures hebben geleid tot voorstellen ter verbetering van zorg en dienstverlening.

Functie-eisen

Kennis

 • Verpleegkundige kennis op kwalificatie niveau 5, aangevuld met een opleiding casemanagement dementie, is BIG geregistreerd;

 • Kennis van de organisatie en de sociale kaart is vereist voor het coördineren van de zorgverlening;

 • Ervaring in het werken met de doelgroep is nodig;

 • Deskundigheid dient op peil te worden gehouden en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd.

Zelfstandigheid

 • De werkzaamheden worden zelfstandig verricht binnen afgesproken kaders;

 • Inhoudelijke terugval is mogelijk op leden van het multidisciplinaire behandelteam en/of het netwerk ketenzorg kwetsbare ouderen;

 • Bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de manager.

Sociale vaardigheden

 • Tact, inlevingsvermogen, motiveren, stimuleren zijn nodig bij het begeleiden van cliënten en mantelzorgers;

 • Overtuigingskracht, overbruggen van tegengesteld belangen en onderhandelingsvaardigheid is nodig bij het coördineren van de zorg en het realiseren van plaatsingen voor cliënten en, waarbij in acute crisissituaties de regie dient te worden over genomen.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Bij het coördineren van zorg is er kans op het veroorzaken van materiële en immateriële schade;

 • Immateriële schade kan ontstaan in contacten met cliënten en andere zorgverleners;

 • Is verantwoordelijk de juiste match tussen zorgvraag en aanbod;

 • Er is sprake van invloed op het (keten-)zorgbeleid ten aanzien van dementie.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in contact met cliënten, verwanten en andere zorgverleners;

 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van zorgplannen en rapportages.

Bewegingsvaardigheid

 • Bewegingsvaardigheid is vereist voor het werken met een pc en het veelvuldig autorijden in de regio bij het bezoeken van cliënten en zorgorganisaties.

Oplettendheid

 • Oplettendheid is vereist bij het inschatten van de zorgbehoefte van cliënten en de mogelijkheden van de diverse zorgaanbieders, waarbij rekening dient te worden gehouden met een veelheid aan factoren.

Overige functie-eisen

 • Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke cliëntgegevens;

 • Systematiek, ordelijkheid en hygiëne bij administratieve werkzaamheden en het coördineren van de zorg;

 • Representativiteit bij de diverse in- en externe contacten;

 • Doorzettingsvermogen bij contacten met cliënten en mantelzorgers en bij het zoeken van mogelijkheden voor cliënten.

Inconveniënten

 • Psychische belasting treedt op door confrontatie met leed, het onderhandelen in crisissituaties waarbij verschillende eisen worden gesteld door diverse betrokkenen en door piekbelastingen.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  14-04-2016 15:36
  Plaats
  Wamel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-04-2016 10:03
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-05-2016 11:02
  Plaats
  Gouda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten