Senior stedenbouwkundig ontwerper

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
11-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
511
Status
Gesloten
Referentie
IGB63536768

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior stedenbouwkundig ontwerper met ervaring in gemeentelijke projectorganisaties.

Wie?

Onze opdrachtgever is een gemeente in de provincie Noord-Holland.

U bent werkzaam bij de eenheid Ruimte en Duurzaamheid, voor het cluster Ruimte en Economie. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de stad, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkelingen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waarin zij kennis inbrengt ten aanzien van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om de stad tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is die duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente. Het cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

U gaat onder andere deel uitmaken van het projectteam Arenapoort, ervaring met vergelijkbare grootstedelijke projecten is een voorwaarde.

 

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U coördineert multidisciplinaire ontwerpprojecten en stuurt projectmedewerkers aan op diverse functieniveaus en disciplines (assistent ontwerpers, tekenaars, verkeersontwerpers, (externe) adviseurs, et cetera).

 • U doet tactische beleidsadvisering, maakt afwegingen tussen prijs en kwaliteit, onderhandelt, beheert relaties en signaleert kansen in de markt.

 • U bent verantwoordelijk voor de analyse, ontwerp en planvorming en produceert stedenbouwkundige producten.

 • U neemt beslissingen over de inhoud van adviezen met betrekking tot reguliere en delen van complexe ruimtelijke ordening.

 • U neemt beslissingen over de projectorganisatie en de wijze van begeleiden van reguliere en delen van complexe projecten over de voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten.

 • U neemt beslissingen over de wijze van begeleiden van medewerkers op gelijke of lagere functieniveaus en coördinatie van projectgroepen (functionele aansturing).

 • U verricht stedenbouwkundige ontwerptaak onder verantwoordelijkheid van projectmanager en/of management.

 • U geeft voorrang aan bestuurlijke / beleidsmatige prioriteiten en weet zo nodig de eigen mening ondergeschikt te maken.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde wo-opleiding in de vakrichting stedenbouwkundig ontwerp.

 • U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in gemeentelijke projectorganisaties, bij voorkeur als projecttrekker.

 • U hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van analyse en planvorming met betrekking tot reguliere en delen van complexe ruimtelijke vraagstukken.

 • U hebt aantoonbare bewezen en erkende ontwerpkwaliteiten op alle (schaal)niveaus (van abstractie tot detail).

 • U beschikt over cultuurhistorische kennis van stadsontwikkeling (kent de ontwerptraditie van Amsterdam, haar erfgoed en het ordenen van de stad).

 • U hebt algemene kennis van kosten en kosten-techniek ontwerpopgaven (tekenen en rekenen), kennis van buiten centrum stedelijke, meer perifere stadsontwikkeling.

 • U hebt gedegen kennis van actuele thema's, zoals rainproof, duurzaamheid, urban heat en vervuiling.

 • U hebt bewezen ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie.

 • U hebt inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke bestuurlijke verhoudingen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Amsterdam

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 15 april aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten