Contractmanager lab.

Opdrachtgever
Pro10
Geplaatst op
15-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Bilthoven
Reacties
0
Bekeken
358
Status
Gesloten

Omschrijving

Aantal uur: 36

Binnen het RIVM zijn de taken op het terrein van inkoop (IUC-RIVM) en facilitaire dienstverlening (FB regie- RIVM) samengevoegd. Hierdoor is de afdeling IUC, Klant- en Leveranciersmanagement (IKL) ontstaan bestaande uit drie teams (IUC, KLM en LTO) welke weer onderdeel is van de nieuwe stafeenheid Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP).
Het IUC-RIVM is binnen het Rijk verantwoordelijk voor de categorie Laboratorium. Daarnaast ondersteunt het IUC-RIVM het primaire proces en de stafeenheden binnen het RIVM op operationeel, tactisch en strategisch inkoopgebied.

Doel van de Functie
De contractmanager (CM-er) is binnen het IUC-RIVM verantwoordelijk voor de sturing op en de beheersing van het gehele proces van meerjarige inkoopcontracten in de uitvoeringsfase daarvan. De CM-er ziet erop toe dat bij inkoopraamcontracten wordt voldaan aan de daarin opgenomen eisen, afspraken en randvoorwaarden, stelt verbeterplannen op en koppelt de bevindingen terug naar de inkoopverantwoordelijke, de leveranciers en de gebruikers.

De Contractmanager categorie Laboratorium Rijk zorgt voor een goede afstemming met de categoriemanager en is specifiek belast met het ontwikkelen van strategisch contract- en leveranciersmanagement, het produceren en beheren van managementinformatie en de borging van kennis en ervaring binnen de categorie. Het uitvoeren van deze taak vindt plaats bij het RIVM ten behoeve van het gehele Rijk.

De contractmanager laboratorium draagt bij aan de strategische voorbereiding en de totstandkoming van nieuwe raamovereenkomsten binnen de scope van de categorie en de sturing op een goede en zakelijke uitvoering. Deze wordt betrokken bij grote en complexe projecten en aanbestedingen op het gebied van laboratorium goederen en diensten.

De contractmanager is primair verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van omvangrijke raamovereenkomsten met strategische leveranciers en management op basis van contractbeheersplannen. Tegelijk neem deze contractmanager het voortouw in het verder structureel verbeteren en professionaliseren van het contract- en leveranciersmanagement.
Op het gebied van contracten fungeer hij als autoriteit. Hij adviseert en stemt af op bestuurlijk en strategisch niveau. Hij opereert in een complex krachtenveld. Daarbij treed hij op als zelfstandig vertegenwoordiger van het Rijk. De CM-er bouwt en onderhoudt de contractuele relaties met leveranciers en stemt inhoudelijk af met stakeholders en realiseert draagvlak voor oplossingen c.q. resultaten op het gebied van inkoop en contracten binnen de categorie laboratorium.

Algemeen
De gezochte contractmanager;

 • Is resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, ondernemend en verbindend;

 • Kan zich verplaatsen in het belang van zowel de interne klant/gebruiker als de organisatie en brengt verschillende partijen bij elkaar;

 • Is vaardig in het analyseren van contractinhoud en de daarmee beoogde doelen;

 • Is in staat het belang van de organisatie uit te dragen en te verdedigen naar de leveranciersmarkt;

 • Is vaardig in het vertalen van bevindingen naar verbeter- en actieplannen;

 • Is goed in het rapporteren naar de organisatie;

Het betreft een functie waarvoor de volgende functie-eisen gelden

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding.

 • In het bezit van het diploma NEVI 1 en bij voorkeur ook NEVI 2 of vergelijkbare diploma's is een pre

 • Basiskennis van overheidsinkoop en Europese aanbestedingswetgeving.

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een uitvoerende, ondersteunende functie op inkoop of contractgebied binnen een overheidsorganisatie bij voorkeur als leveranciers- of contractmanager.

 • Ervaring met de SAP-SRM module(s) is een pre Competenties

De volgende kerncompetenties zijn op deze functie van toepassing

 • klantgerichtheid

 • analyserend vermogen

 • samenwerken

 • onderhandelen

 • plannen en organiseren

 • resultaatgerichtheid

 • Accuratesse en cijfermatig inzicht

 • Argumenteren

 • Motiveren

 • initiatiefrijk

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten