Senior Productontwikkelaar Monitor

Opdrachtgever
T2 Automatiseringsdiensten
Geplaatst op
14-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
837
Status
Gesloten
Referentie
139299

Afrondingstoelichting

Ik heb jou inmiddels aangeboden bij de klant.
Ik sluit nu deze aanvraag op freelance.nl en zal je persoonlijk op de hoogte houden van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Ilona van Haeften

T2 Automatiseringsdiensten B.V.
Fokkerlaan 23
1185 JA Amstelveen

Tel

020 345 23 28

Mobiel

06-20945797

Email

ivanhaeften@t2.nl

Internet

www.t2.nl


Omschrijving

Vacature: Senior Productontwikkelaar Monitor

Tijdelijke functie op basis van 32 uur per week met in eerste instantie een overeenkomst voor de periode begin mei tot augustus (3 maanden), met mogelijke verlening voor de duur van het project
(eind 2016) op basis van inhuur, voor het project Monitor Sociaal Domein binnen de afdeling Inzicht & Sturingsadvies.

Over KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun informatievoorziening en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over eDiensten en I&SA
De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) is een van de twee afdelingen van KING. I&SA richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten.
I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente (met o.a. de burgerpeiling, de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening . Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.
De afdeling eDiensten is de tweede afdeling van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Het project Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Samen met de VNG en het CBS realiseert, beheert en ontwikkelt KING de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De gemeentelijke monitor ondersteunt gemeenten bij hun horizontale
informatievoorziening: informatie voor de gemeenteraad en de burgers. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers voor gebruik, cliëntervaring en toegankelijkheid van voorzieningen in het
sociaal domein.
Het projectteam draagt zorg dat de gegevens van de monitor twee keer per jaar worden verzameld, verwerkt en gepubliceerd. Daarnaast heeft het team als belangrijke taak de monitor

verder te ontwikkelen. Deze ontwikkelagenda omvat

 1. Versterken van de basis: vergroten van deelname en kwaliteit. En het optimaliseren van de processen en systemen.

 2. Sturen op resultaten: ontwikkelen en koppelen van nieuwe onderwerpen, indicatoren en inzichten aan de monitor.

 3. Vergroten mogelijkheden van toepassing en gebruik: ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, methodes en dienstverlening om met de monitor aan de slag te gaan.

De functie
Wij zoeken een senior productontwikkelaar die een centrale rol gaat vervullen in het realiseren en bijhouden van de ontwikkelagenda monitor sociaal domein. Je vervult hierbij een centrale en rol in
het projectteam, je zorgt voor afstemming en gelijkschakeling van verschillende initiatieven binnen het team en daarbuiten. Je werkt binnen en onderhoudt een breed netwerk van gemeenten,
departementen, rijksinstituten, VNG/KING en programma’s, onderzoeksinstellingen, het CBS, de beheerpartij van Waarstaatjegemeente.nl en andere stakeholders.
Een belangrijke taak is om in gezamenlijkheid de ontwikkelagenda actueel te houden en te vertalen naar concrete aanpakken. In samenwerking met het team en andere partijen draag je vervolgens
zorg voor het realiseren van de doorontwikkeling van het “product” Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Onze aanpak is om in 2016 met een aantal iteraties het product verder te brengen. Bij aanvang van de opdracht wordt gevraagd om een concretiseringslag te maken op de ontwikkelagenda en
deze te beoordelen en te ordenen op realiseerbaarheid. Op basis van de uitkomsten van dit proces, het functioneren en mogelijke doorloop van financiering wordt gekeken naar een verdere inzet binnen het project.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Je beheert de ontwikkelagenda monitor sociaal domein en houd deze actueel binnen een breed netwerk van stakeholders en binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

 • Je concretiseert de ontwikkelagenda naar een plan van aanpak en coördineert de realisatie daarvan.

 • In samenwerking met het team draag je zorg voor de afstemming en realisatie van elementen die voortkomen uit de ontwikkelagenda.

 • Je legt verbindingen met andere programma’s, projecten en initiatieven om daarmee kansen en innovaties te identificeren voor toepassing in de monitor.

 • Je werkt samen met het team in het zorgdragen van de primaire uitvoering van de monitor.

 • Je draagt bij aan de planning en coördinatie van activiteiten van het projectteam.

Kennis- en ervaringsvereisten en houdingsaspecten

 • Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting bestuurskunde, informatiemanagement, etc.

 • Enkele jaren ervaring op senior niveau binnen de publieke sector (gemeentelijk en/of landelijke niveau) in de rol van projectmanager/adviseur.

 • Aantoonbaar kennis en ervaring op senior niveau binnen het sociale domein in relatie tot de taakstelling van gemeenten.

 • Aantoonbare kennis en ervaring aangaande monitoring, beleidsinformatie, sturingsinformatie in relatie tot het gemeentelijk sociaal domein.

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, goed analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;

 • Aantoonbare ervaring in projectmanagement;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken alsmede samen te werken in een team;

 • Klantgericht, kwaliteitgericht en resultaatgericht;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld binnen een landelijke en gemeentelijke context;

 • Kennis van WaarStaatjeGemeente is een pré;

Interesse? Stuur je CV uiterlijk donderdag 21 april om 17.00 uur toe o.v.v. het uurtarief.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  18-04-2016 14:54
  Plaats
  KROMMENIE

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten