Strategisch accountmanager economische zaken

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
20-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
2
Bekeken
1157
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Organisatie
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling geeft vorm aan de strategische visie en de centrale ambities voor de stad en voert regie op ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van fysieke projecten. De afdeling doet dit in opdracht van het bestuur, voor en met de burgers, de bedrijven en maatschappelijke partners.
Samen, met vertrouwen en met daadkracht en trots werkt de afdeling aan Zoetermeer, een stad om trots op te zijn.

Stedelijke Ontwikkeling werkt aan 6 hoofddoelstellingen :

versterken van de economische structuur van de stad;
versterken van aantrekkelijke woonmilieus in de stad;
versterken verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad;
versterken structuur en kwaliteit van de groen- en recreatiegebieden in de stad;
versterken ruimtelijke en fysieke kwaliteit van de stad;
versterken van de duurzaamheid van de stad.
Het team Stedelijk Beleid
Het team Stedelijk Beleid is samen met het team Ruimtelijk Beleid verantwoordelijk voor de strategische ruimtelijke beleidsontwikkeling van de stad. Binnen dit team werken de “ruimtevragende” disciplines Economie (inclusief detailhandel, leisure en horeca), Wonen, Milieubeleid, Verkeer en Groen samen. Ook het ruimtelijk strategisch beleid is ondergebracht in dit team. Hierbij moet gedacht worden aan het Grote Stedenbeleid (G32), new Towns en regionale samenwerkingsverbanden.

Voor de discipline Economie geldt dat in 2015 een ambitieus Actieplan Economie is vastgesteld, waarmee gericht gewerkt wordt aan versterking van de economische structuur van de stad.

Enerzijds door verder te werken aan excellente dienstverlening aan bedrijven door de gemeentelijke organisatie als geheel; anderzijds door te werken aan faciliteiten voor ondernemers om zich, in aansluiting op kansrijke economische sectoren, te vestigen in Zoetermeer of om gewenste groei mogelijk te maken.

In samenwerking met vele externe partijen wordt zo gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een drietal sleutelgebieden in de stad; het Stadshart, de A12-zone en de vervoersknoop rond station Bleizo.

Voor bovenstaande doelen is het nodig dat permanent met reeds bekende en nieuwe ondernemers en instellingen/organisaties contacten worden gelegd en onderhouden.

Opdracht
Binnen Stedelijk beleid richt een viertal accountmanagers en een viertal adviseurs economie zich op het in stand houden en bevorderen van een gezonde economie.

Versterking van de economische structuur wordt door het gemeentebestuur als één van de belangrijkste doelstellingen gezien. Dit heeft zich vertaald in een zeer ambitieus Actieplan Economie dat vraagt om een dynamische en creatieve invulling door alle betrokken collega’s. Kortom er wordt ambitie, doorzettingsvermogen en creativiteit verwacht !

De strategisch accountmanager zal actief en concreet bezig zijn met de ontwikkellocaties Bleizo en Prisma Bedrijvenpark en verantwoordelijk zijn voor een acquisitieaanpak voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De strategisch accountmanager richt zich op strategische accounts, wat betekent dat zij/hij zich richt op (het verbinden van) de belangrijkste werkgevers in Zoetermeer(qua grootte en/of binnen de speerpuntsectoren van economisch beleid) en de grotere nieuwe prospects.

Belangrijk hierbij is dat de zichtbaarheid van de Zoetermeerse potenties naar buiten toeneemt.

De strategisch accountmanager stelt jaarlijks samen met de accountmanagers een operationeel accountplan op in samenwerking met de adviseurs Economie. Zij/hij is aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake vestigingsmogelijkheden/clustermogelijkheden en vertaalt vragen naar de organisatie, treedt daarbij op als intermediair en begeleidt de initiatiefnemers bij de gemeentelijke procedures.

Belangrijk hierbij is dat de accountmanager de reikwijdte van de eigen organisatie kent en bestuurders nauw betrekt bij de strategische accounts.

Zij/hij is regisseur van de relatie met de klant en onderhoudt het relatienetwerk met projectontwikkelaars, beleggers, bedrijven en intermediairs alsmede met de Zoetermeerse ondernemersorganisaties.

Zoals ook de overige vier accountmanagers wordt door de strategisch accountmanager nauw samen gewerkt met de collega’s van de afdeling Werk, Zorg en Inkomen om in de contacten met ondernemers aandacht te vragen voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van de Zoetermeerse beroepsbevolking.

De samenwerking tussen arbeidsmarkt beleid en economisch beleid vindt plaats onder de paraplu van de Sociaal Economische Agenda (SEA), waar vanuit beide disciplines samen met het Zoetermeerse bedrijfsleven gewerkt wordt aan een uitvoeringsagenda gericht op versterking van de werkgelegenheid en bevordering van de arbeidsparticipatie.

Omschrijving werkpakket

jaarlijks opstellen van een accountplan voor grotere accounts en/of gelieerd aan kansrijke economische sectoren (in nauwe samenwerking met adviseurs Economie en clustermanager Dutch Innovation Park);
coordinatie en aansturing opstellen operationele accountplannen accountmanagers
opstellen acquisitieaanpak voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
vergroten zichtbaarheid en potenties van Zoetermeer naar buiten toe in lijn met het Actieplan Economie;
actief benaderen van prospecten en intermediairs en pro- actieve acquisitie;
nauwe contacten onderhouden met het Zoetermeerse bedrijfsleven;
aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake vestigingsmogelijkheden en vertaling van deze vragen naar de organisatie;
begeleiding prospects bij vestigingsproces;
regisseur van de relatie met de klant;
faciliteert en stimuleert samenwerking tussen diverse Zoetermeerse netwerken (bv door het organiseren van netwerkbijeenkomsten);
volgen, bijhouden en interpreteren van ontwikkelingen van het economisch vestigingsklimaat en zo nodig daar actie op ondernemen;
(mede) aanspreekpunt voor externe acquisitiepartners;

Overige benodigde eigenschappen

Ondernemerschap; signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt
Marktgerichtheid; laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt;
Klantgerichtheid; wensen en behoeften van klant kennen en hier naar handelen;
Creativiteit; met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden; nieuwe wekwijzen bedenken ter vervanging van bestaande;
Resultaatgerichtheid; actief gericht zijn op het behalen van doelstellingen;
Het vermogen te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Je CV
Beschikt over een afgeronde academische opleiding
Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 6 jaar zoals omschreven in het werkpakket
Aantoonbare werkerving op verschillende niveaus in een politiek gevoelige omgeving
Minimaal 3 jaar aantoonbare gemeentelijke werkervaring als accountmanager in de afgelopen 5 jaar op het gebied van economische zaken

Competenties:

Ondernemerschap; signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt
Marktgerichtheid; laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt;
Klantgerichtheid; wensen en behoeften van klant kennen en hier naar handelen;
Creativiteit; met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden; nieuwe wekwijzen bedenken ter vervanging van bestaande;
Resultaatgerichtheid; actief gericht zijn op het behalen van doelstellingen;
Het vermogen te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Voldoe je aan de eisen? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  21-04-2016 10:55
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-04-2016 12:29
  Plaats

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten