Innovatiemanager ITS / Adviseur verkeersmanagement

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
20-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Hertogenbosch
Reacties
0
Bekeken
591
Status
Gesloten
Referentie
IGB64427636

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2568 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een innovatiemanager met ervaring met intelligente transportsystemen (ITS) en/of verkeersmanagement.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provincie. De provincie wil koploper zijn op Smart Mobility en dé regio zijn voor innovaties in Smart Mobility. In de provincie bieden ze daarom graag ruimte om nieuwe technieken verder te ontwikkelen tot volwaardige producten en diensten. De wegen en steden zijn een living lab waar de technieken in de praktijk getest kunnen worden. De aanpak kenmerkt zich door een combinatie van denken en doen.
Het past in de ambitie: werken aan een verbeterde doorstroming op een innovatieve, slimme manier waarbij gebruik wordt gemaakt van alle kennis en partijen op dit gebied in de regio. Hierbij hanteren ze het principe: lokaal wat kan, regionaal wat moet.

De partners in BrabantStad hebben een Samenwerkingsagenda 2015-2018 opgesteld om op het gebied van Verkeersmanagement (VM) en intelligente transportsystemen (ITS) de samenwerking te intensiveren.
In het kader van het programma Beter Benutten werkt de provincie samen met het Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de realisatie van een zogenaamde Hybride Testomgeving Talking Traffic. Hybride staat voor de toepassing van verschillende technieken, Talking Traffic staat voor de communicatie tussen voertuigen en infrastructuur. De testomgeving omvat ten minste de bouwstenen hardware ‘buiten’, ontwikkel- en testfaciliteiten ‘binnen’, standaard diensten, vloot en friendly users, samenwerkingsafspraken ‘inhoud’ en samenwerkingsafspraken ‘proces’. Dit alles wordt aangestuurd vanuit een gezamenlijke organisatie: het ITS-bureau BrabantStad, gevestigd op de Automotive Campus Helmond.

U bent werkzaam voor het cluster Mobiliteit en Infra / afdeling Verkeer en Vervoer / team Multimodaliteit. Het team Multimodaliteit binnen de provincie organisatie zorgt voor het inrichten van programma's en projecten voor verschillende modaliteiten en thema’s in Noord-Brabant. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, fiets, regionaal verkeersmanagement en regionale samenwerking. Het team Multimodaliteit is uw zogenaamde “thuisplaat”. Bij deze opdracht komt u te werken in het ITS bureau BrabantStad. Het ITS-bureau BrabantStad wordt aangestuurd door 2 programmamanagers: vanuit de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. De inhoudelijke aansturing op de ITS-projecten, inclusief de hybride omgeving, wordt door de projectmanager ITS uit het ITS-bureau gedaan.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U realiseert een hybride testomgeving Talking Traffic / ITS.

 • U ontwikkelt innovatieve Talking Traffic / ITS toepassingen die helpen de mobiliteit te verbeteren, te verduurzamen / veiliger maken, te faciliteren en te versnellen.

 • U creëert voorwaarden voor een competitieve markt.

 • U leidt op doortastende en verbindende wijze de Talking Traffic / ITS projecten en zorgt ervoor gezorgd dat er concrete resultaten zijn bereikt. De projecten zijn zowel inhoudelijk (met veel onzekerheden) als bestuurlijk-organisatorisch complex (veel verschillende partijen, publiek en privaat).

 • U richt de projecten op een gestructureerde en heldere manier projectmatig in, agile geleid en verantwoord (zowel qua middelen als effecten). Rekening houdend met het adaptieve karakter, en het voortschrijdend inzicht, van het totale programma waarbinnen het project zich begeeft.

 • U legt binnen de projecten op een enthousiaste en verbindende wijze relaties en onderhoudt met triple helix partijen (publiek, privaat, wetenschap). Dit zowel regionaal, landelijk en Europees.

 • U geeft doel- en relatiegericht leiding aan de realisatie van de zogenaamde Hybride Testomgeving Talking Traffic. Dit stevig gericht op het einddoel, zonder de flexibiliteit te verliezen die hoort bij innovatieve projecten en dus binnen de projecten een goede balans vindt tussen ruimte bieden aan innovatie en stuurt op tijd, geld, risico’s en kwaliteit.

 • U rapporteert over projecten en daarmee (ook tussentijds) aanspreekbaar op concrete resultaten.

 • U organiseert continu draagvlak op zowel ambtelijk als bestuurlijk vlak binnen de provincie, bij de partners van BrabantStad, Nederland (waaronder Beter Benutten), bedrijfsleven en stakeholders.

 • U neemt deel aan regionale, landelijke en Europese samenwerkingsverbanden en programma’s op het gebied van Talking Traffic / ITS en vertegenwoordiging van de Brabantse en Nederlandse belangen hierbij.

Eisen

 • U beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau.

 • U beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als proces- en/of projectleider.

 • U heeft ervaring in het vakgebied van intelligente transportsystemen (ITS) en/of verkeersmanagement.

 • U hebt 10 jaar of meer ervaring als proces- en/of projectleider.

 • U hebt 5 jaar of meer ervaring in het vakgebied ITS en verkeersmanagement.

 • U hebt ervaring met publiek-private samenwerkingsvormen.

 • U hebt ervaring met gedragsbeïnvloedingsprojecten op het gebied van mobiliteit.

 • U hebt ervaring met standaardisatie en architectuur op het gebied van ITS (wifi-P en cellulair).

 • U hebt ervaring met organisatieontwikkeling.

 • U hebt ervaring met innovatieprocessen.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Den Bosch

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2019. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór maandag 9 mei aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten