Senior Business Analist

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
21-04-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
7
Bekeken
1300
Status
Gesloten
Referentie
96151

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een Senior Business Analist

Inzet

Locatie werkzaamheden

ICTU, Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

Per 1 mei 2016

Verwachte einddatum

31 december 2016 met optie op verlenging

Aantal uren inzet per week

36 uur

Reageren uiterlijk: 25 april voor 11.00 uur

Context en Taakomschrijving

ICTU is momenteel in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het door-ontwikkelen en verankeren van een methodiek, gericht op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Onderdeel van het lopende project is het ontwikkelen van een scenario waarop de structurele activiteiten van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), waaronder het Informatieknooppunt (IKP), bij voortzetting van LAA een plek krijgen. Deze activiteiten worden op dit moment uitgevoerd door ICTU, maar in samenwerking met Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het Inlichtingenbureau wordt momenteel een verkenning gedaan op welke wijze de activiteiten structureel geborgd kunnen worden.
In de verkenning worden een aantal uitgangspunten, randvoorwaarden en een roadmap (tijdpad) uitgewerkt. Mogelijk worden andere organisaties nog betrokken.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van RvIG, het Inlichtingenbureau en LAA is met deze verkenning bezig, waarbij de verwachting is dat in juli 2016 een voorstel voor nadere uitwerking kan worden voorgelegd aan de directies van RvIG, IB en de Opdrachtgever, gebaseerd op uitgevoerde impactanalyses. Daarna kan de Stuurgroep LAA om een besluit worden gevraagd voor de nadere uitwerking. De intenties van de directies van RvIG en IB zijn helder; men wil graag een gezamenlijke oplossing bieden voor de structurele borging van de LAA methodiek.
In de verdere uitwerking (vanaf 1 april 2016) zullen de organisatorische-, juridische-, personele-, technische- en financiële consequenties in beeld worden gebracht, naast een voorstel voor de governance.

De Business Analist werkt als schakel tussen overheidsorganisaties die beoogd zijn als beheerorganisaties voor de structurele inbedding van de LAA methodiek en de informatie (technische) oplossingen daarbinnen. Hij/zij zorgt dat eisen en wensen van alle betrokken partijen vertaald worden naar bedrijfskundige, procesmatige en technische oplossingen. Hiervoor moet de Business Analist een brede bedrijfskundige en informatie-technische kennis hebben, waarover hij/zij met alle stakeholders kan communiceren. Ook moet er met accountmanagers, juridische en organisatorische deskundigen overlegd kunnen worden, naast de afdeling die belast is met het Informatie Knooppunt, om zo de wensen en eisen van alle belanghebbenden in beeld te kunnen brengen, zodat een inhoudelijke bijdrage kan worden geleverd aan de ‘roadmap’, waarna de transitie op een goede manier kan worden geïmplementeerd.

Zodoende moet de Business Analist als tussenpersoon op vele verschillende vlakken kunnen werken en communiceren, en zowel IT-modellen kunnen creëren als business solutions formuleren en aandragen.

De Business Analist heeft een ondersteunende functie, met als belangrijke taak bedrijfsprocessen te analyseren, te herontwerpen en te vertalen in toekomstige oplossingsrichtingen. De Business Analist brengt de opbouw van de huidige organisatie in kaart, verkent de onderlinge afhankelijkheden en knelpunten bij de beoogde kandidaat organisaties ten aanzien van het beheer en adviseert over de structurele oplossingsrichting. De Business Analist moet dus een echte duizendpoot zijn en goed kunnen schakelen tussen de belangen van de verschillende stakeholders en zijn diverse werkzaamheden.
De senior business analist adviseert over de methodiek, zowel voor wat betreft de business analyse (inclusief afhankelijkheden, gap-analyse en opstellen van business requirements) als de wijze waarop de transitie kan worden uitgevoerd.
De senior business analist zorgt voor inhoudelijke afstemming met zijn of haar counterparts bij de beoogde beheer organisaties, intern bij het project LAA en op managementniveau bij uitvoeringsinstanties betrokken bij het project. Hij/zij handelt hierbij pro-actief en in samenwerking met de deelprojectleider Transitie LAA.

Naast het kunnen uitvoeren van de inhoudelijke werkzaamheden is de senior business analist ook verantwoordelijk voor het managen van de planning m.b.t. het in beeld brengen van de werkprocessen. Hij of zij kan de verschillende belangen goed tegen elkaar afwegen en zowel de opdrachtgever als betrokkenen hierover informeren.

Gewenste profiel

Als senior business analist beschik je een over sterk analytisch vermogen, ben je accuraat en heb je een proactieve houding. Je bent in staat om zowel de inhoud als het proces op een heldere manier vast te leggen en te communiceren met een breed publiek waaronder, technische experts, accountmanagers, de opdrachtgever en overige stakeholders. Je zet ideeën om in werkbare oplossingen. Je bent een echte team-player, flexibel ingesteld en goed in staat om zelfstandig te werken. Je helpt anderen betrokkenen bij het project om tot het beste resultaat te komen. Jouw persoonlijkheid zorgt er voor dat er draagvlak ontstaat voor je voorstellen om de ‘roadmap’ verder in te vullen, de implementatie voor te bereiden en alle stakeholders tevreden te stellen. Daarnaast ben je instaat om snel ideeën om te zetten in praktische oplossingen. Je hebt organisatie sensitiviteit en weet om te gaan met diverse politieke belangen.

Eisen

 1. HBO of WO opleiding, studierichting: Bedrijfskunde, Organisatie wetenschappen, Informatie management of andere vergelijkbare studierichting.

 2. Ervaring met het overdragen / in beheer nemen van IT en gerelateerde werkzaamheden.

 3. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen

 • Kennis en ervaring in complexe overheidsomgevingen, bij voorkeur op het terrein van Basisregistraties, Sociale zekerheid of Handhaving

 • Ervaring opstellen planning en het managen projecten

 • Ervaring met het ontwerp en analyse van processen / workflows

 • Ervaring met werken in politieke (gerelateerde) omgevingen

 • Ervaring met organisatorische verandertrajecten

 • Ervaring met het opstellen van business requirements.

 • In staat om business problemen te herkennen en door te vertalen naar organisatie en techniek.

 • Ervaring binnen overheidsuitvoeringsinstanties

Reageren?

Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


7 reacties

 • Datum
  21-04-2016 10:13
  Plaats
  Leiderdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-04-2016 11:02
  Plaats
  Vlaardingen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-04-2016 11:43
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-04-2016 14:41
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-04-2016 10:02
  Plaats
  Biest-Houtakker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-04-2016 12:42
  Plaats
  Nieuwegein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-04-2016 14:36
  Plaats
  Ridderkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten