Adviseur Civiele Techniek

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
22-04-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
485
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functie omschrijving

Startdatum

22-7-2016

Einddatum

21-7-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

25-4-2016 om 17:00 uur

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. RWS Oost-Nederland is één van de regionale diensten van RWS. Ze is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de hoofdinfrastructuur in het beheersgebied Gelderland en Overijssel en voor de praktische uitvoering van het beleid. De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoop en de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten aan onze wegen en vaarwegen.
De komende jaren moet er groot onderhoud aan een aantal bruggen plaatsvinden. Eén team gaat deze werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren. Daarbij wordt een programma-aanpak gevolgd waarbij bekeken wordt welke projecten wel of niet
gebundeld op de markt worden gezet. Het project is genoemd “Programma Onderhoud Bruggen.” Het team wordt ingericht volgens het IPMmodel (Integraal Project Management). Dit houdt o.a. in dat de werkzaamheden worden uitgevoerd
onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager, technisch manager en de
manager projectbeheersing.

De Senior Adviseur Civiele Techniek is verantwoordelijk voor (onder anderen)

 • Het opstellen van cq. het leveren van een bijdrage aan de opstelling van het functionele Programma van Eisen (PvE);

 • Inventarisatie/completering van basisinformatie voor de opstelling van het PvE en andere contractdocumenten, zoals bv. vraagspecificaties en annexen;

 • Het toetsen van voorbereidende onderzoeken en het vertalen van de technische aspecten in het PvE;

 • Het opstellen van BE- en SSK-ramingen voor werkzaamheden op bovengenoemd vaktechnisch taakgebied;

 • Het beoordelen of voorgelegde definitieve ontwerpen en uitvoeringsontwerpen op bovengenoemd vaktechnisch taakgebied voldoen aan de gestelde eisen van het D&C- en E&C-contract;

 • Het beoordelen van (deel)kwaliteitsplannen op bovengenoemd vaktechnisch taakgebied met betrekking tot D&C- en E&C-contracten;

 • Het beoordelen van toetsplannen en verificatieplannen op basis van SCB van in uitvoering zijnde werken;

 • Het beoordelen van (ter acceptatie en ter toetsing) voorgelegde documenten met betrekking tot D&C- en E&C-contracten;

 • Het beoordelen van technische afwijkingen op definitieve en uitvoeringsontwerpen, (deel)kwaliteitsplannen en overige (ter acceptatie voorgelegde) documenten conform de in het contractbeheersplan opgenomen procedure en afwijkingsformulieren;

 • Het inschatten van en voor zover mogelijk het bedenken van beheersmaatregelen voor risico’s op het vakgebied techniek;

 • Het, op basis van zelf in te schatten risico’s op bovengenoemd vaktechnisch taakgebied, adviseren van de toetscoördinator bij het bepalen van product- en procestoetsen;

 • Het ad-hoc deelnemen aan projectoverleg tussen technisch manager en opdrachtnemer en hierbij, gevraagd en ongevraagd, de technisch manager voorzien van advies op bovengenoemd vaktechnisch taakgebied;

 • Het samenwerken met andere afdelingen cq. collega’s binnen Rijkswaterstaat (o.a. districten, afdeling inkoop, vergunningverlening en –handhaving, Dienst Infrastructuur en rolhouders Bruggenteam);

 • Het deelnemen aan overleggen in opdracht van en namens de technisch manager.

Functie eisen

•Academisch werk- en denkniveau in civiele techniek
•Ervaring als civiel technisch adviseur in het ontwerp, de realisatie en de instandhouding van bruggen
•Adviesvaardig óver de grenzen van het eigen vakgebied;
•Ervaring met implementaties van innovaties en bekend met grite technologische kennisinstituten;
•Kennis vande werkwijze van Rijkswaterstaat: Systems Engineering, functioneel specificeren, geïntegreerde contractvormen (D&C, DBMF), syteemgerichte contractbeheersing, RAMS en asset management)

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten